Pressto.

Nagłowek strony

Nr 5 (2014)

Spis treści

ARTYKUŁY

Dlaczego emancypacja osób niepełnosprawnych powinna być „pustym znaczącym”? PDF
Teresa Żółkowska 9-16
Możliwości wykorzystania rówieśniczego tutoringu w edukacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną PDF
Andrzej Twardowski 17-39
Nauczanie i wychowanie w pracy z pacjentami chorymi na schizofrenię PDF
Andrzej Witusik, Tadeusz Pietras 41-50
Osoby z niepełnosprawnością na wsi – bariery integracji społecznej PDF
Natalia Marciniak-Madejska 51-67
Doświadczenia emocjonalne rodziców dzieci z autyzmem PDF
Lidia Szmania 69-91

ARTYKUŁY OBCOJĘZYCZNE

Technologie wspomagające a umiejętności społeczne PDF (English)
Janice Myck-Wayne, Scott Ramirez 95-106

RECENZJE

Recenzja książki Zenona Gajdzicy pt. Kategorie sukcesów w opiniach nauczycieli klas integracyjnych jako przyczynek do poszukiwania koncepcji edukacji integracyjnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013 PDF
Aleksandra Antonik 109-113

SPRAWOZDANIA Z KONFERENCJI

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Obszary poradnictwa i wsparcia społecznego. Tradycyjne i alternatywne strategie, formy, metody pomocy” (Poznań, 22 października 2014 r.) PDF
Agnieszka Skowrońska-Pućka, Lidia Szmania 117-126


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo