Doświadczenia emocjonalne rodziców dzieci z autyzmem
PDF

Słowa kluczowe

autism
parents
emotions

Jak cytować

Szmania, L. (2014). Doświadczenia emocjonalne rodziców dzieci z autyzmem. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (5), 69–91. https://doi.org/10.14746/ikps.2014.5.05

Abstrakt

The purpose of this article is to compare the theoretical knowledge with parents' declarations concerning their emotional experiences resulting from the fact of having a child with autism. Main effort was made to indicate factors that affect these experiences, giving them a positive or negative meaning. Understanding the experiences that the parents of children with autism are highly probable to come across is extremely important as it can contribute to designing better supporting system for such families. It can also enhance mothers' and fathers' life satisfaction and increase effectiveness of preventive measures against the burnout phenomenon.

https://doi.org/10.14746/ikps.2014.5.05
PDF

Bibliografia

GRODZKA-GUŻKOWSKA M., Płacz bez łez. Listy rodziców dzieci autystycznych, Prószyński i S-ka, Warszawa 1995.

ŁOBOCKI M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2001.

Modele zachowań oraz współpraca z dziećmi autystycznymi, red. C. Maurice, Fundacja Adama, Warszawa 2007.

OLECHNOWICZ H., Wokół autyzmu. Fakty, skojarzenia, refleksje, WSiP, Warszawa 2004.

PARK C., Oblężenie. Rodzinna wyprawa w świat dziecka autystycznego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003.

PISULA E., Autyzm. Przyczyny, symptomy, terapia, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2010b.

PISULA E., Dzieci z autyzmem, [w:] Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, red. I. Obuchowska, WSiP, Warszawa 2008.

PISULA E., Psychologiczne problemy rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1998a.

PISULA E., Rodzice dzieci z autyzmem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

PISULA E., Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.

Pisula E., Stres rodzicielski i zespół wypalenia się u rodziców dzieci autystycznych, „Dziecko Autystyczne”, 1998b, t. VI, nr 1.

PISULA E., MAZUR A., Jak matki postrzegają swoje dzieci z autyzmem? Jakościowa analiza wypowiedzi matek, [w:] Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością, red. E. Pisula,D. Danielewicz, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2007.

RANDALL P., PARKER J., Autyzm. Jak pomóc rodzinie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2010.

SEKUŁOWICZ M., Wypalenie się sił rodziców dzieci z niepełnosprawnością, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2013.

TWARDOWSKI A., Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych, [w:] Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, red. I. Obuchowska, WSiP, Warszawa 2008.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.