Recenzja książki Zenona Gajdzicy pt. Kategorie sukcesów w opiniach nauczycieli klas integracyjnych jako przyczynek do poszukiwania koncepcji edukacji integracyjnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013
PDF

Jak cytować

Antonik, A. (2014). Recenzja książki Zenona Gajdzicy pt. Kategorie sukcesów w opiniach nauczycieli klas integracyjnych jako przyczynek do poszukiwania koncepcji edukacji integracyjnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (5), 109–113. https://doi.org/10.14746/ikps.2014.5.07
https://doi.org/10.14746/ikps.2014.5.07
PDF

Bibliografia

GAJDZICA Z., Kategorie sukcesów w opiniach nauczycieli klas integracyjnych jako przyczynek do poszukiwania koncepcji edukacji integracyjnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.

GAJDZICA Z., Sytuacje trudne w opiniach nauczycieli klas integracyjnych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.

SZUMSKI G., Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydawnictwo APS, Warszawa 2006.

UNESCO, Policy guidlines on inclusion in education, Paris 2009.

UNESCO, Toward inclusive education for children with disabilities, Bangkok 2009.

Within walls without boundaries. Handbook on Inclusive Education for educators, admini-

strators and planners, red. M. Puri, G. Abraham, Sage Publications, New Delhi 2004.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.