Cyberprzemoc a kreowanie własnego wizerunku w internecie - co w ich mechanizmach zmienia niepełnosprawność młodych dorosłych osób?
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

Bullying
Cyberbullying
Body image
Social media

Jak cytować

Plichta, P., Barlińska, J., & Pyżalski, J. (2018). Cyberprzemoc a kreowanie własnego wizerunku w internecie - co w ich mechanizmach zmienia niepełnosprawność młodych dorosłych osób?. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (20), 101–122. https://doi.org/10.14746/ikps.2018.20.05

Abstrakt

Today's media have an important impact on young peoples’ social life - transforming many social and developmental aspects. Online activity of young adults not only increases the availability to positive and educational experiences, but also arises the exposure to online threats. The main scope of this article is exploring the role of appearance and social practices concerning its creation in the process of peer cyberbullying among Polish young adults (N=329). Online body autopresentation has been found an important factor moderating the process of online aggression. The dissemination of beliefs was also examined – assessment of own attractiveness, the apprehension of the appearance assessment by others and the scale of activities focused on editing and improving the appearance depicted in the pictures posted on social websites. The differences in these areas were examined between people with disabilities or those who have injuries or specific health conditions that affect their appearance and other young people.The results have revealed that particular research and intervention focus should be put on young people having a condition or injury affecting appearance and/or having a disability or serious health problems as this group has been found more prone to be victimized (regarding traditional bullying as well as cyberbullying).

https://doi.org/10.14746/ikps.2018.20.05
PDF
PDF (English)

Bibliografia

M. Aryle, Umiejętności społeczne, [w:], Zdolności a proces uczenia się, red. N.J. Mackintosh, A.M. Colman, Zysk i S-ka, Poznań, 2002, s. 113-121.

J. Barlińska, H. Szuster, M. Winiewski, Cyberbullying Among Adolescent Bystanders: Role of the Communication Medium, Form of Violence and Empathy, “Journal of Community and Applied Social Psychology” 2013, nr 23, s. 37-51. doi: 10.1002/casp.2137.

D. Batorski, Technologie i media w domach i w życiu Polaków. Diagnoza Społeczna 2015, Warunki i Jakość Życia Polaków - Raport. „Contemporary Economics” 2015, nr 9/4, s. 373-395. DOI:10.5709/ce.1897-9254.1

S. Bauman, Cyberbullying: What Does Research Tell Us?, „Theory Into Practice” 2013, nr 52:4, s.249-256, DOI: 10.1080/00405841.2013.829727

J. M. Behel, B. D. Rybarczyk, Physical Disability and Body Image in Adults, [w:] Encyclopedia of Body Image and Human Appearance 2012, s. 644–649. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-384925-0.00101-2 [dostęp: 16.02.2017].

S. Berne, A. Frisén, J. Kling, Appearance-related cyberbullying: a qualitative investigation of characteristics, content, reasons, and effects,“BodyImage” 2014, nr 11 (4), s. 527-533.doi:10.1016/j.bodyim.2014.08.006.

D. Boyd, Why Youth (Heart) Social Network Sites: The Role of Networked Publics in Teenage Social Life, [w:] Mc Arthur Foundation on Digital Learning – Youth, Identity, and Digital Media Volume, red. D. Buckingham, Cambridge, MA: MIT Press. A. Brosch, Autoprezentacja nastolatków w mediach społecznych. (red.), M. Sokołowski, Oblicza Internetu. Sieciowe Dyskursy. (Roz)poznawanie cyfrowego świata. Elbląg, 2014.

CBOS, Wykorzystanie internetu. Komunikat z badań. Nr. 49/2017. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_049_17.PDF, [dostęp: 15.02.2018]

E. J. Cross, B. Richardson, T. Douglas, J. Vonkaenel-Flatt, Virtual Violence: protecting Children from Cyberbullying, London 2009, http://www.beatbullying.org/static/cm/pdfs/virtual-violence-cprotecting-childrenfrom-cyberbullying.pdf?335317101213 [dostęp: 16.02.2017].

A. Y. De Jesus, L.A. Ricciardelli, A., Frisén,et al., Media internalization and conformity to traditional masculine norms in relation to body image concerns among men, “Eating Behaviors,” 2015, nr 18, s. 137-142.

J. J. Dooley, J. Pyżalski, D. Cross, Cyberbullying versus face-to-facebullying: a theoretical and conceptual review, “Journal of Psychology” 2009, nr 217(4), s. 182-188.

A. Lenhart, K. Purcell, A. Smith, K. Zickuhr, Social Media and Young Adults, http://www.pewinternet.org/2010/02/03/social-media-and-young-adults/ [dostęp 17.02.2017].

M.R. Leary, R.M. Kowalski, Impression Management: A Literature Review and Two Component Model Psychological Bulletin, 1990.

A. Małkowska-Szkutnik, Przemoc w szkole (bullying), [w:] Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych. red. J. Mazur Wyniki badań HBSC 2014. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2015, s. 205 – 211), http://www.imid.med.pl/images/do-pobrania/Zdrowie_i_zachowania_zdrowotne_www.pdf [dostęp: 16.02.2017].

E. Mandal, Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 1990.

L. Neighbors, J. Sobal, Prevalence and Magnitude of Body Weight and Shape Dissatisfaction among University Students,” Eating Behaviors” 2007, nr. 4, 2007, s. 429-439. doi:10.1016/j.eatbeh.2007.03.003.

A. Ostaszewska, Popkulturowe ramy tożsamości. Media, kultura popularna, internet jako nowe środowiska kształtowania tożsamości. ORE, Warszawa: 2012.

P. Plichta, Prevalence of cyberbullying and other forms of online aggression among Polish students with mild intellectual disability, “E-methodology” 2015, nr 2, s.112-127. DOI: 10.15503/emet2015.112.127.

P. Plichta, Socjalizacja i wychowanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w erze cyfrowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2017, s. 308.

P. Plichta, J. Pyżalski, J. Barlińśka, Appearance based Cyberbullying among young Polish adults” (plakat zaprezentowany na finałowej konferencji akcji COST IS 1210 Appearance Matters, w Ljubljanie) 2017, https://www.researchgate.net/publication/322865491_Appearance_based_cyberbullying_among_Polish_young_adults [dostęp: 16.02.2017].

K. Puchalski, Internet a możliwości poprawy efektów edukacji zdrowotnej, „Studia

Edukacyjne” 2012, nr 23, s. 119-139.

J. Pyżalski, Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, 2012.

J. Pyżalski , Beyond Peer Cyberbullying – Involvement of Polish Adolescents in Different Kinds of Electronic Aggression, „Studia edukacyjne” 2013, nr 28, s. 147–167.

N. Rumsey, Psychological consequences of appearance dissatisfaction. In: International Congress of Paediatric Dentistry, Glasgow, Scotland, UK, 2015.

M. Sentenac, A. Gavin, N. Gabhainn, i in.: Peer victimization and subjective health among students reporting disability or chronic illness in 11 Western countries, “European Journal of Public Health” 2012, nr 23(3), s. 421-426.

P. K. Smith, Bullying in schools: Thirty years of research, [w:] Bullying in different contexts, red. C. P. Monks, I. Coyne (Eds.), Cambridge: Cambridge University Press, 2011, s. 36–60.

A. Szmajke, Autoprezentacja - niewinny spektakl dla innych i siebie, [w:] M. Kofta i T. Szutrowa, Złudzenia, które pozwalają żyć, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2001, s. 147-156.

M. Tiggeman, M. , A. Slater, NetGirls: The Internet, Facebook and body image concerns in adolescent girls. International Journal of Eating Disorders, 2014, nr 6, s. 630 – 633.

Tiggemann, M. and Slater, A. (2013) NetGirls: The internet, Facebook and body image concern in adolescent girls.International Journal of Eating Disorders, 46 (6). pp. 630-633. ISSN 0276-3478 Available from: http://eprints.uwe.ac.uk/22558, nr 1 (107), s. 34-47.

T. E. Waasdorp, C. P. Bradshaw, The Overlap Between Cyberbullying and Traditional Bullying, “Journal of Adolescent Health” 2015, nr 56 (5), s. 483-488. doi: 10.1016/j.jadohealth.2014.12.002.

Ł. Wojtasik, Seksting wśród dzieci i młodzieży, “Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 2014, nr 13 (2), s. 79-98. http://fdds.pl/wp-content/uploads/2016/05/Wojtasik_L_2014_Seksting_wsrod_dzieci_i_mlodziezy.pdf [dostęp: 16.02.2017].

I. Wronka I., E.Suliga, R.Pawlińska-Chmara, Perceived and desired body weight among female university students in relation to BMI-based weight status and socio-economic factors,. „Annals of Agricultural and Environmental Medicine”2013, nr. 20 (3), s. 533–538.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.