Wybory edukacyjno-zawodowe uczniów gimnazjów w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście kondycji doradztwa zawodowego
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

Planning for the future educational and professional Career counseling Labor market

Jak cytować

Kozielska, J. (2018). Wybory edukacyjno-zawodowe uczniów gimnazjów w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście kondycji doradztwa zawodowego. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (20), 123–142. https://doi.org/10.14746/ikps.2018.20.06

Abstrakt

The proposed text is an illustration of research conducted in the first half of 2016 years of empirical verification planning future educational and vocational secondary school and upper secondary youth in Gniezno. When analyzing the situation of the local labor market and its prospects for the group of respondents was done between other high school students, because they are in a few years will include the labor market and indirectly (now) affect its shape. The awareness of their plans but allows us to predict, and thus the possibility of remedying causing difficulties in the labor market. In proposed project groups of respondents they were done as teenagers of secondary schools, directors of secondary schools and the largest local employers. Article focuses on students with special educational needs and on  issues concerning the condition of vocational education and educational and professional choices of young people, taken over their strategies in relation to the current needs of the local labor market

https://doi.org/10.14746/ikps.2018.20.06
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Babbie ,E. Badania społeczne w praktyce. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, 2005.

Bauman, Z. Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa. Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2002;

Bauman, Z. Razem osobno, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2000;

Z. Bauman, Życie na przemiał. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005;

Beck, U. Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002;

Giddens, A. Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa, 2001;

Giermanowska, E. Bezrobocie młodzieży jako problem społeczny. (w) E. Giermanowska, M. Racław – Markowska (red) Społeczności lokalne wobec problemu bezrobocia młodzieży. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003;

Grewiński, M. Bezrobocie i dezaktywizacja młodzieży, jako problem polityki społecznej artykuł dla magazynu SIC! Dostępny na stronie internetowej http://sic.to/indexpl.php?page=1244[dostęp 15.05.2015].

http://europa.eu.int/comm/eurostat/:[dostęp 15.05.2015]

Kozielska J, Perspektywy i nowe rozwiązania w doradztwie zawodowym. Coaching jako narzędzie pracy doradców zawodowych w kontekście idei lifelong learningu, Studia Edukacyjne nr 37, 2015, Poznań 2015;

Kozielska J. Adaptational difficulties of Polish economic emigrants in the context of globalisation processes Culture – Society – Education No. 1 (11) 2017 Poznań;

Kozielska, J. Coaching kariery w kontekście lifelong learningu, [w:] Lifelong learning, V.Tanaś, W. Welskop (red.), Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Łódź, 2015, s. 137-145.

Kozielska, J. Planowanie przyszłości edukacyjno-zawodowej przez młodzież gimnazjalną w kontekście aktualnych potrzeb rynku pracy, Społeczeństwo i Edukacja, 21(2)/2016,

Kozielska, J. Transnacjonalny wymiar poradnictwa i wsparcia społecznego. Kazus Polaków pracujących w krajach Unii Europejskiej (w;) J. Kozielska, A. Skowrońska-Pućka (red.) W kręgu działań pomocowych i poradniczych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2016;

Krzychała, S. Projekt życia. Młodzież w perspektywie badań rekonstrukcyjnych. Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław 2007

Kuźnik, M. Projektowanie własnego życia jako forma działalności u progu dorosłości.(w) Brzezińska. A., Appelt, K., Wojciechowska, J. (red.). Szanse i zagrożenia rozwoju w okresie dorosłości. Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2002

Mlonek, K. Młodzież na rynku pracy w Polsce w świetle badań. Warszawa 1996,

Młodzi na rynku pracy. Pod lupą; ManpowerGroup, 2014, http://efl.pl/wpcontent/uploads/2016/08/EFL_MLODZI_PRACA_RAPORT_www.pdf[dostęp 12.12.16]

Pilch, T. Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo „Żak” Warszawa 1995,

Piorunek, M. (red). Młodzież w świecie współczesnym. Z badań orientacji biograficznych młodych okresu transformacji. Wydawnictwo „Rys”, Poznań, 2004a;

Piorunek, M. Edukacja i praca jako komponenty tożsamości człowieka w przestrzeni postnowoczesności (w) Modrzewski, J., Śmiałek, M., J., Wojnowski, K. Relacje podmiotów w lokalnej przestrzeni edukacyjnej (Inspiracje..)UAM-Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Kalisz-Poznań, 2008b;

Piorunek, M. Edukacja i praca w cyklu życia człowieka (w) Gaweł-Luty, E., Kojkoł, J./red/ Edukacja wobec tożsamości społecznej. Wydawnictwo HARMONIA, Gdańsk 2008a;

Piorunek, M. Projektowanie przyszłości edukacyjno – zawodowej w okresie adolescencji. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004b.

Siwko, M. Młodzież polska w integrującej się Europie. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2006,

Solarczyk-Ambrozik, E. Kształcenie ustawiczne w perspektywie globalnej i lokalnej Między wymogami rynku a indywidualnymi strategiami edukacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004.

Suchorab A., Plany edukacyjno-zawodowe i zatrudnieniowe uczniów szkół zawodowych, Szkoła - Zawód - Praca, 2015, Numer 10.

Suchorab A., Wpływ zadań z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego realizowanych w szkole ponadgimnazjalnej na wybory edukacyjno-zawodowe studentów, Szkoła - Zawód - Praca, 2012, Numer 3;

Szaban, J. Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej, Difin, Kraków 2013.

Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu Dz. U .z 2001 roku Nr 6, poz. 56

Żegnałek, K. Metody i techniki stosowane w badaniach pedagogicznych, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Warszawa 2008.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.