Bariery w randkowaniu kobiet z niepełnosprawnością ruchową
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

women with disability
dating barriers
dating
physical disability

Jak cytować

Zawiślak, A. (2018). Bariery w randkowaniu kobiet z niepełnosprawnością ruchową. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (20), 181–198. https://doi.org/10.14746/ikps.2018.20.09

Abstrakt

The article addresses the issue of dating barriers of women with physical disability. This phenomenon was presented with reference to available research results and analysis. Dating barriers were described considering division of external and internal barriers. External barriers considered social issues which encompassed negative stereotypes, patterns, attitudes and architectural barriers. Internal barriers related directly women with physical disability including their attitudes towards oneself, self-esteem and social skills. The analysis showed that the women with physical disability may have more difficulty in finding partners and forming personal relationships leading to intimacy than do women without disabilities.

https://doi.org/10.14746/ikps.2018.20.09
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Barlińska J., Szarota P., Światopogląd a style randkowania, „Psychologia społeczna” 2014, tom 9, nr 4(31), s. 437-444.

Bersheid E., Some comments on love's anatomy: Or, whatever happened to old-fashioned lust?, [w:] “The psychology of love”, red. R. J. Sternberg, M. L. Barnes, Yale University Press, New Haven, 1988, p. 359-374.

Craig A. R., Hancock K. M., Dickson H., Martin J., Chang F., Psychological consequences of spinal injury: A review of the literature, “Australian and New Zealand Journal of Psychiatry” 1990, vol. 24, p. 418–425.

Del Rio Ferres E., Megias J. L., Exposito F., Gender- based violence against women with visual and physical disabilities, “Psicothema” 2013, vol. 25(1), p. 67-72.

Długołęcka A., Znaczenie kategorii płci w procesie rehabilitacji osób z niepełnosprawnością ruchową, „Niepelnosprawność i Rehabilitacja” 2011, nr 4, s. 52-67.

Doroszewicz K., Bliskie związki a jakość życia, „Psychologia Jakości Życia” 2008, tom 7, nr 1/2, s. 5-18.

Freud S., Certain neurotic mechanisms in jealousy, paranoia, and homosexuality, “Collected Papers” 1922, vol. 2, p. 235-240.

Gill C. J., Dating and relationship issues, “Sexuality and Disability” 1996, vol. 14(3), p. 183-190.

Glass D. D., Padrone F. J., Sexual adjustment in the handicapped, “Journal of Rehabilitation” 1978, vol. 44(1), p. 43-47.

Hassouneh-Phillips D., McNeff E., “I thought I was less worthy”: low sexual and body esteem and increased vulnerability to intimate partner abuse in women with physical disabilities, “Sexuality and Disability” 2005, vol. 23(4), p. 227-240.

Helios J., Jedlecka W. Wpływ feminizmu na sytuację społeczno-prawną kobiet, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław.

Howland C. A., Rintala D. H., Dating behaviors of women with physical disabilities, “Sexuality and Disability” 2001, vol. 1, p. 41-70.

Hulek A., Człowiek niepełnosprawny w społeczeństwie, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1986.

Kaschak E., Nowa psychologia kobiety. Podejście feministyczne, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001.

Kirenko J., Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania, Ryki 2002.

Lee J. A., A topology of styles of loving, “Personality and Social Psychology Bulletin” 1977, vol. 3, p. 173-182.

Marszałek L., Społeczny kontekst niepełnosprawności, „Seminare” 2007, nr 24, s. 339-353.

Nario- Redmond M. R., Cultural stereotypes of disabled and non-disabled men and women: consensus for global category representations and diagnostic domains, “British Journal of Social Psychology” 2010, vol. 49, 471-488.

Nowak A., Zagrożenie wykluczeniem społecznym kobiet niepełnosprawnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012.

Paprzycka E., Mianowska E., Izdebski Z., Jak dobieramy się w pary? Płeć biologiczna i płeć społeczno-kulturowa a preferowane cechy partnera, „Dyskursy Młodych Andragogów” 2014, nr 15, s. 329-345.

Parol M., Potrzeby a relacje między mężczyznami i kobietami, „Kwartalnik Naukowy” 2013, nr 2(13), s. 5-15.

Phillips M. J., Damaged goods: Oral narratives of the experience of disability in American Culture, “Social Science and Medicine” 1990, vol. 30(8), p. 849–857.

Reber A. S., Reber E. S., Słownik psychologii, Wydawnictwo SCHOLAR, Warszawa 2005.

Rintala D. H., Howland C. A., Nosek M. A., Bennett J. L., Young M. E., Foley C. C., Rossi C. D., Chanpong G., Dating Issues for Women with Physical Disabilities, “Sexuality and Disability” 1997, vol. 15( 4), p. 219-242.

Schier K., Johna Bowlby'ego teoria przywiązania i psychoanaliza, [w:] „Koncepcja przywiązania. Od teorii do praktyki klinicznej”, red. B. Józefik, G. Iniewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 35-45.

Stenberg R. J., Construct validation of a triangular love scale, “European Journal of Social Psychology” 1997, vol. 27, p. 313-335.

Szarota P., Anatomia randki, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2011.

Szlendak T., Antropologia miłości. Socjobiologiczny model wyjaśniania ludzkich strategii seksualnych i próba jego krytyki, „Studia Socjologiczne” 1999, nr 1, s. 5-39.

Warumzer E., Wzór idealnej randki a współczesne dążenie do idealnego związku, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Sociologica V” 2013, vol 2, p. 100-116.

Wojciszke B., Funkcje samooceny, [w:] „Motywacje umysłu”, red. A. Kolańczyk, B. Wojciszke, Wydawnictwo Smak Słowa, Sopot 2010, s. 111- 126.

Wołowicz- Ruszkowska A., Zanikanie? Trajektorie tożsamości kobiet z niepełnosprawnością, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2013.

Wróblewska- Skrzek J., Architektura randki a kryzys matrymonialny, „Dyskursy Młodych Andragogów” 2017, nr 18, s. 389-402.

P. Todys, Przejawy dyskryminacji osób z niepełnosprawnością ruchową - Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej – II seminarium specjalistyczne pt. „Niepełnosprawność ruchowa i intelektualna jako przesłanki dyskryminacji”, http://www.tea.org.pl/userfiles/file/Seminaria/Niepelnosprawnosc_%20ruchowa_PTodys_TEA.pdf, (01.11.2017).