Teleopieka, wspólnoty mieszkań dla seniorów oraz międzypokoleniowe współlokatorstwo, czyli alternatywne formy opieki i wspierania osób starszych
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

Old age
telecare
care for the elderly
alternative forms of support for the elderly
senior cohousing

Jak cytować

Ulaniecka, N. (2018). Teleopieka, wspólnoty mieszkań dla seniorów oraz międzypokoleniowe współlokatorstwo, czyli alternatywne formy opieki i wspierania osób starszych. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (20), 199–212. https://doi.org/10.14746/ikps.2018.20.10

Abstrakt

This article presents examples of alternative forms of support for the elderly. The first part presents the concept and use of telecare - the information and communication system, which monitors the situation of senior and alerts in case of danger. The second part contain the advantages and disadvantages of senior cohousing. The third part is about popular in Spain and France the idea of intergenerational (senior and student) home-sharing and analysis capabilities to popularize this solution in Poland.

https://doi.org/10.14746/ikps.2018.20.10
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Benek I., Architektoniczne problemy dostosowania przestrzeni mieszkaniowej dla osób starszych, [w:] Przestrzenie starości, red. M. Zrałek, Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec, 2012, s.125-140.

Gerke E., Głuszak B., Mieszkalnictwo dla seniorów w Polsce - potrzeby i wyzwania. Głos w sprawie, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, 2013, http://www.wrzos.org.pl/download/STANOWISKO_MieszkalnictwoSeniorow2013.pdf [dostęp: 10.03.2016].

López D., Domẻnech M., Embodying autonomy in a Home Telecare Service, „Sociological Review” 2009, nr 56 (s2), s.181-195.

Magdziak M., Mieszkalnictwo dla osób starszych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, „ARCHITECTURAE et ARTIBUS” 2009, nr 1, s. 38-45.

Niezabitowska E., Mieszkania dla ludzi starych i młodych w kontekście potrzeb i cyklu życia budynku mieszkalnego, [w:] Przestrzenie starości, red. M. Zrałek, Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec, 2012, s.106-124.

Ptak-Chmielewska A., Stan, struktura i dynamika ludności Polski według prognozy GUS za lata 2003-2030 oraz prognozy ONZ za lata 2000-2050, [w:] „Zeszyt nr 9. Sekcji Analiz Demograficznych” 2004, s. 7-27.

Rębała M., Francja: Starzy i młodzi w jednym stają domu, http://wyborcza.pl/1,75477,17976202,Francja__starzy_i_mlodzi_w_jednym_stoja_domu.html [dostęp: 01.06.2015].

Rudnicka M., Surdej A., Gospodarka senioralna. Nowy sektor gospodarki narodowej w Polsce, Centrum im. Adama Smitha, Warszawa, 2013, s.12-13.

Stonawski M., Stan, struktura i dynamika ludności świata według prognozy ONZ za lata 2000-2050, [w:] „Zeszyt nr 9. Sekcji Analiz Demograficznych” 2004, s. 83-117.

Straś-Romanowska M., Późna dorosłość. Wiek starzenia się, [w:] red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, PWN, Warszawa 2014, s. 263-292.

Szczyt M., Kowalska M., Stan, struktura i dynamika ludności w Europie według prognozy ONZ za lata 2000-2050, [w:] „Zeszyt nr 9. Sekcji Analiz Demograficznych” 2004, s. 33-73.

Wyrzykowska K., Szalone domy starości we Francji, http://swiat.newsweek.pl/szalone-domy-starosci-we-francji,73142,1,1.html [dostęp: 10.03.2016].

http://www.budowaroku.pl/laureaci/2010/nagroda-iii-stopnia/15-2010/nagroda-iii-stopnia/48-srodowiskowy-dom-emeryta-w-poznaniu-przy-ul-drewlanskiej-10.html [dostęp: 10.03.2016].

http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/425550,Miasta-buduja-osiedla-seniorow [dostęp: 10.03.2016].

http://www.zdaniemseniora.pl/teleopieka-aniol-stroz-dla-seniorow/ [dostęp: 10.03.2016].

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.