Pressto.

Nagłowek strony

Poziom sytuacyjnej wrażliwości edukacyjnej uczniów z uszkodzonym słuchem w momencie startu edukacyjnego

Magdalena Olempska-Wysocka

DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2018.20.15

Abstrakt


Situational educational sensitivity is one of the components of the educational sensitivity model, which is the child's vulnerability to the implementation of tasks related to the role of the student. There are situational sensitivity of instrumental processes and situational educational sensitivity of directional processes. The study involved 74 children with hearing impairment in a profound and significant degree, beginning their studies in the first grade in primary school. The research was carried out in the first semester, in central Poland, in integration and special schools. The aim of the research was to determine the situational level of sensitivity of deaf pupils starting school education. The conducted research allows to determine which of the ranges are the best and the least developed, which enables orientation towards the rehabilitation and therapeutic interactions of this group of students.


Słowa kluczowe


school maturity; child with hearing impairment; educational sensitivity; preparing the child to start school

Bibliografia


Brzezińska A., Matejczuk J., Nowotnik A. , Wspomaganie rozwoju dzieci z wieku od 5 do 7 lat a ich gotowość do radzenia sobie z wyzwaniami szkoły, Edukacja 1 (117), str. 7-22, 2012

Głodkowska, J., Wrażliwość edukacyjna w kształtowaniu doświadczeń matematycznych u dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, Wydawnictwo WSPS, Warszawa 1998.

Głodkowska, J., Analiza czynnikowa wrażliwości edukacyjnej jako źródło poznania dzieci rozpoczynających naukę w klasie pierwszej szkoły specjalnej, Psychologia Wychowawcza, nr 3, str. 247-259, 1999.

Głodkowska, J., Poznanie ucznia szkoły specjalnej. Wrażliwość edukacyjna dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim: diagnoza i interpretacja, WSiP, Warszawa 1999.

Kagan S., Moore E., Bredekamp S. (red.), Reconsidering children’s early learning and development: Toward shared beliefs and vocabulary. Washington, D.C.: National Education Goals Panel, 1995.

Olempska-Wysocka M., Zadaniowa wrażliwość edukacyjna uczniów z uszkodzonym słuchem, Szkoła Specjalna nr 4, str. 262-276, 2017.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 1

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018