Portal społecznościowy Facebook jako narzędzie realizacji celów edukacji antydyskryminacyjnej
PDF

Słowa kluczowe

Facebook
social network
hate speech
anti-discrimination education

Jak cytować

Smoter, K. (2014). Portal społecznościowy Facebook jako narzędzie realizacji celów edukacji antydyskryminacyjnej. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (7), 41–55. https://doi.org/10.14746/ikps.2014.7.03

Abstrakt

Countering social exclusion is becoming a import_ant social issue. Those kinds of activities are developed in the field of anti-discrimination education, (where one of the most meaningful aspects is preventing hate speech). Such activities are undertaken in campaigns and projects, for example: “Bez nienawiści,” “Hejtstop,” “Mowa miłości,” which are promoted on the social network Facebook. They are examples of good practices that should be disseminated and continued, also in the context of formal education.

https://doi.org/10.14746/ikps.2014.7.03
PDF

Bibliografia

BERGER P., LUCKMANN T., Społeczne tworzenie rzeczywistości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1983.

Mowa nienawiści. Raport z badań sondażowych, red. M. Bilewicz, Fundacja im. S. Batorego, Warszawa 2014, http://www.ngofund.org.pl/wp-content/uploads/2014/ 06/raport_final_poj.pdf [2.03.2015].

Edukacja antydyskryminacyjna i jej standardy jakościowe, http://tea.org.pl/userfiles/file/Edukacja%20antydyskryminacyjna%20i%20jej%20standardy%20jakosciowe.pdf [2.03.2015].

GOBAN-KLAS T., Media i komunikowanie masowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków 2004.

JAKUBOWICZ K., Dziennikarz w przestrzeni cybernetycznej, „Wizja Publiczna” 1988, nr 3.

JAROSZ B., Portal Nasza-klasa – fenomen wielopokoleniowy czy „nasza umarła klasa”?, http://www.up.krakow.pl/ktime/ref2008/jarosz.pdf [2.03.2015].

KREFT P., Marzec na polskim Facebooku w liczbach (infografika), http://www.komputerswiat.pl/nowosci/internet/2014/14/marzec-na-polskim-facebooku-w-liczbach-%28infografika%29.aspx [2.03.2015].

MOISIO P., The Nature of Social Exclusion – Spiral of Precariousness Or Statistical Category?, [w:] J.A. Muffels, P. Tsakloglou, D.G. Mayes, Social Exclusion in european Welfare States, Edward Elgar Publishing, Cheltenham – Northhampton 2002.

OKOŃ W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003.

Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka w Internecie, Watykan 2002.

TOBOLEWSKI M., Internet – między nienawiścią i tolerancją, [w:] Tolerancja i nietolerancja (wybrane zagadnienia), red. R. Borkowski, Abrys, Kraków 2002.

Bez nienawiści (edycja polska): http://beznienawisci.pl/ [2.03.2015].

Hejtstop, https://www.facebook.com/zobacznienawisc [2.03.2015].

http://interaktywnie.com/biznes/artykuly/portale/liczba-uzytkownikow-facebooka-nie-wzrosnie-ale-to-juz-nie-ma-znaczenia-249852 [2.03.2015].

http://pclab.pl/news61762.html [2.03.2015].

http://www.ceo.org.pl/en/node/16587 [2.03.2015].

Mowa miłości, https://www.facebook.com/narzecztolerancji?fref=ts [2.03.2015].

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.