Podobny w inności i inny w podobieństwie – rzecz o spotkaniu innego w ujęciu Józefa Tischnera
PDF

Słowa kluczowe

other
experience
relation
difference

Jak cytować

Mizdrak, I. (2014). Podobny w inności i inny w podobieństwie – rzecz o spotkaniu innego w ujęciu Józefa Tischnera. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (7), 57–71. https://doi.org/10.14746/ikps.2014.7.04

Abstrakt

Otherness is encountered, noticed and, as the case may be, analyzed in a relation, because it is in a relation that the identity of I and the identity of You is revealed, and our identity is basically rooted in the individual constitution of a specific I and a specific You. The aim of the present study is to probe the phenomenon of otherness (alterity), and through it the fundamental question of who is the other we encounter, and next to show the main ways of experiencing the encounter with the other, which
always occurs in the sphere of good and evil. In Józef Tischner’s view the experience of the other is a fundamental one, in that it reveals much of our own self-experience. My encounter with the other also throws into relief myself as the other and the fact that his otherness is different from mine. In the beginning of this discovery of otherness, the gap between I and You appears to be unbridgeable. But Tischner believes that the sensation of separateness and even of “being alien” assumes a kind of similarity,
with the proviso that the latter occurs on the plane of our mutual being for
each other. Tischner stresses otherness in similarity and similarity in otherness, both constituted and coexistent in the relation between I and You. Tischner’s idea involves a paradox: to open oneself to the alterity of the other, we have in a way to “bear” our own otherness and thereby to come to be “for the other”.

https://doi.org/10.14746/ikps.2014.7.04
PDF

Bibliografia

BARDEL M., Różne twarze inności, „Znak” 2004, nr 584(1).

BUKOWSKI J., Zarys filozofii spotkania, Znak, Kraków 1987.

FILEK J., Filozofia odpowiedzialności XX wieku, Znak, Kraków 2003.

GADACZ T., Historia filozofii XX wieku. Nurty, t. 2, Znak, Kraków 2009.

JĘDRASZEWSKI M., Wobec innego. Relacje międzypodmiotowe w filozofii Emmanuela Levinasa, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1990.

KOT D., Podmiotowość i utrata, Znak, Kraków 2009.

TISCHNER J., Filozofia dramatu, Znak, Kraków 2006.

TISCHNER J., Inny, „Znak” 2004, nr 584.

TISCHNER J., Spór o istnienie człowieka, Znak, Kraków 2011.

WĘGRZECKI A., Wokół filozofii spotkania, WAM, Kraków 2014.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.