Ohyake (公) czy watakushi (私) i puraibashii (プラ イバシー) ? Przestrzenie i artefakty systemu edukacji specjalnej i inkluzyjnej w Japonii: Raport z wizualnej mikroetnografii edukacyjnej
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

Japan research
cultural research
disability studies
special education
inclusive education
ethnographic research
visual research
microethnography

Jak cytować

Borowska-Beszta, B. (2019). Ohyake (公) czy watakushi (私) i puraibashii (プラ イバシー) ? Przestrzenie i artefakty systemu edukacji specjalnej i inkluzyjnej w Japonii: Raport z wizualnej mikroetnografii edukacyjnej. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (21), 31–67. https://doi.org/10.14746/ikps.2018.21.03

Abstrakt

The presented research is a microethnographic report from a visual ethnography undertaken in May 2016, in 6 Japanese schools and 1 adult support center with disabilities located on island Kyushu in Fukuoka Prefecture. The study deals with a issues of the educational material culture and refers to the study of space and school artifacts designed in schools for students with special educational needs – understood as intellectual disabilities and for adults with such potential as well. The research was grounded in E. Schein’s organizational culture, furthermore on the concept of private space and public space described by T. Tamura and my author’s concept developed at the reinterreted role of the handicapped human in stationary institution published by W. Wolfensberger’s (1969).
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.21.03
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Angrosino M., Badania etnograficzne i obserwacje, PWN, Warszawa 2010.

Banks M., Materiały wizualne w badaniach jakościowych, Niezbędnik Badacza, PWN, Warszawa 2009.

Borowska-Beszta B., Analiza antropologiczna jako transformacja: Problemy i techniki generowania tematów kulturowych, „Problemy edukacji rehabilitacji socjalizacji osób niepełnosprawnych: Wybrane zagadnienie metodologii i metodyki badań w obszarze niepełnosprawności i codzienności osób z niepełnosprawnością”.Vol. 23, 2016 (w druku).

Borowska-Beszta B., Anatema (?) szoku kulturowego w andragogice specjalnej, „Edukacja Otwarta”, 2008, nr 2, s. 163-179

Borowska-Beszta B., Etnografia dla terapeutów (pedagogów specjalnych) – szkice metodologiczne, Wyd. Impuls, Kraków 2005.

Borowska-Beszta B., Etnografia stylu życia kultury dorosłych torunian z zaburzeniami rozwoju. UMK 2013.

Borowska-Beszta B., Pracownicy Fundacji (metoda etnograficzna) (w: ) Formowanie się wspólnoty w Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach, Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, Krakow 2001, s. 260-322.

Creswell J., Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 3rd Edition. Sage Publications, Inc, Los Angeles 2009.

Denzin N., Lincoln Y., Metody badań jakościowych, T., 1, 2. PWN, Warszawa 2009.

Flick U., Projektowanie badania jakościowego, PWN, Warszawa 2010.

Gibbs G., Analizowanie danych jakościowych, PWN, Warszawa 2010.

Green J. L., Bloome D., Ethnography and ethnographers of and in education: a situated perspective. In: Flood, J.; Heaths, S. B.; Lapp, D. (Ed.). Handbook for literacy educators: research in the community and visual arts, Macmillan, New York 1997, p. 181-202.

Hall E., Ukryty wymiar, Muza, Warszawa 1997.

Hammersley M., (ed.) Educational Research and Evidence-based Practice. In association with the Open University, Sage, London 2007.

Hammersley M., Atkinson P., Metody badań terenowych, Zysk i S-ka, Poznań 2000.

Hammersley M.,Teaching qualitative methodology: craft, profession or bricolage. In: Seale, C.; Gobo, G.; Gubrium, J. F. and Silverman, D. eds. Qualitative Research Practice. Thousand Oaks: Sage, 2004 pp. 549–560.

Jemielniak D., Badania jakościowe, Metody i narzędzia. T.2., PWN, Warszawa 2012.

Jemielniak D., Badania jakościowe, Podejścia i teorie. T. 1. PWN, Warszawa 2012.

Kawecki I., Dane wizualne w badaniach pedagogicznych, „Pedagogika Kultury” 2009, t. 5

Kostera M., Antropologia organizacji, Metodologia badań terenowych, PWN, Warszawa 2003.

Kubinowski D., Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia – Metodyka – Ewaluacja, Lublin: UMCS 2010.

Nakada M., Tamura T. , Japanese Conceptions of Privacy: An Intercultural Perspective, Ethics and Information Technology March, 2005, Volume 7, Issue 1, pp 27–36, p. 31

Nalaskowski A., Przestrzenie i miejsca szkoły, Impuls, Kraków 2000.

Nowotniak J., Społeczne światy pokoi nauczycielskich, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja : kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej” nr 3 (55), 71-86

Pink S., Etnografia wizualna. Obrazy, media i przedstawienie w badaniach, UJ, Kraków 2008.

Schein E. H., Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass, San Francisco 2010.

Schein E., Organizational Culture and Leadership. Jossey-Bass, w: L. Zbiegień – Maciąg, Kultura w organizacji – Identyfikacja kultur znanych firm, PWN, Warszawa 1999.

Siarkiewicz E., Trębińska-Szumigraj E., Zielińska-Pękał D., Edukacyjne prowokacje. Wykorzystanie etnografii performatywnej w procesie kształcenia doradców, Impuls, Kraków 2012.

Spradley J., Participant observation. New York: Holt, Rinehart & Winston, New York 1980.

Spradley J., The Ethnographic interview, Holt, Rinehart & Winston, New York 1979.

T. Tamura, Japanese feelings for privacy MANUSYA: Journal of Humanities (Special Issue No.8 2004) pp. 138-156 http://www.manusya.journals.chula.ac.th/files/essay/Tamura_p121-139.pdf (Dostęp: 4.07.2017)

Whitehead T. L., Basic Classical Ethnographic Research Methods Secondary Data Analysis, Fieldwork, Observation/Participant Observation and Informal and Semi‑structured Interviewing, 2005. http://www.cusag.umd.edu/documents/workingpapers/classicalethnomethods.pdf (Dostęp 4.07.2017)

Wiernek B., Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza TEXT, Kraków 2000.

Wolcott H.F., Posturing in qualitative inquiry. In MD LeCompte, WL Millroy & JPreissle, (Eds.) The Handbook of Qualitative Research in Education, Academic Press, NewYork, 1992 pp. 3-52.

Wolfensberger W., The Origin And Nature Of Our Institutional Models In: Changing Patterns in Residential Services for the Mentally Retarded, President’s Committee on Mental Retardation, Washington, D.C. January 1969, http://www.disabilitymuseum.org/dhm/lib/detail.html?id=1909&page=all (Dostęp: 4.07.2017)