Nr 21 (2018)

ARTYKUŁY

Bogusław Śliwerski
13-30
Wyjątkowość fenomenu harcerskiego wychowania
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.21.02
PDF PDF (English)
Beata Borowska-Beszta
31-67
Ohyake (公) czy watakushi (私) i puraibashii (プラ イバシー) ? Przestrzenie i artefakty systemu edukacji specjalnej i inkluzyjnej w Japonii: Raport z wizualnej mikroetnografii edukacyjnej
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.21.03
PDF PDF (English)
Dorota Podgórska-Jachnik
69-88
Specjalne i nie-specjalne. Dylematy współczesnego podejścia do potrzeb osób z niepełnosprawnością
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.21.04
PDF PDF (English)
Iwona Chrzanowska, Beata Jachimczak
89-104
Uczeń z doświadczeniem migracji w edukacji. Diagnoza potrzeb i obszary wsparcia w ramach edukacji włączającej – uczeń cudzoziemski
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.21.05
PDF PDF (English)
Teresa Serafin
105-126
Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób Niepełnosprawnością (PIKON) jako wsparcie informacyjne na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.21.06
PDF PDF (English)
Ewa Gacka
127-142
Zapobieganie nieprawidłowościom w rozwoju artykulacji u dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.21.07
PDF PDF (English)
Agnieszka Kamyk - Wawryszuk
143-166
Prewerbalne zachowania komunikacyjne dzieci z zespołem Cri du Chat w ocenie rodziców
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.21.08
PDF PDF (English)
Magdalena Magierska-Krzysztoń, Magdalena Olempska-Wysocka
167-188
Kompetencje językowe dzieci z głuchotą prelingwalną zaimplantowanych do drugiego roku życia
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.21.09
PDF PDF (English)
Kornelia Czerwińska, Agnieszka Piskorska
189-210
Niewidzenie a kompetencje pragmatyczne w komunikacji
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.21.10
PDF PDF (English)
Małgorzata Jedynak
211-227
Nauczanie języka obcego w grupie uczniów niewidomych i słabowidzących – przegląd badań
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.21.11
PDF PDF (English)
Izabella Kucharczyk
229-248
Rozumowanie przez analogie oparte na materiale geometrycznym u uczniów niewidomych
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.21.12
PDF PDF (English)
Elżbieta Lubińska-Kościółek, Jolanta Zielińska
249-264
Osoba dorosła z niepełnosprawnością słuchowa jako odbiorca sztuki (na podstawie wyników badań zrealizowanych na pograniczu pedagogiki specjalnej i neuroestetyki)
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.21.13
PDF PDF (English)
Wanda Hajnicz, Iwona Konieczna
265-281
Otwarte problemy w obszarze pedagogiki leczniczej
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.21.14
PDF PDF (English)
Beata Antoszewska
283-307
Obraz autointerpretacji profesji lekarskiej – narracje lekarzy
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.21.15
PDF PDF (English)