Otwarte problemy w obszarze pedagogiki leczniczej
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

healing pedagogy
chronic disease
body
identity
sense of control
resource
loss
coping
matching in contact
social exchange

Jak cytować

Hajnicz, W., & Konieczna, I. (2019). Otwarte problemy w obszarze pedagogiki leczniczej. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (21), 265–281. https://doi.org/10.14746/ikps.2018.21.14

Abstrakt

Recently, it has been noticed that the problems of specific specializations in the field of special education overlap or go far beyond the area of a given sub-discipline. The article addresses issues related to outlining the main problems that we may encounter in the area of pedagogy, and which are crucial for the lives of people with chronic illness in various areas of their functioning. They are: body traits – their importance in building identity in the situation of experiencing a chronic disease; coping with loss in a chronic disease situation; matching in contact with a person with a chronic illness and participation in social exchange.

https://doi.org/10.14746/ikps.2018.21.14
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Bauman Z., Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności, Wydawnictwo UMK, Toruń 1995.

Blau P., Wymiana społeczna, [w:] Socjologia. Lektury, red. P. Sztompka, M. Kucia, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005.

Bonino S., Tysiące nici mnie tu wiąże, Wydawnictwo APS, Warszawa 2008.

Dobrzańska-Socha B., Pomoc psychologiczna w sytuacji straty, [w:] Zmagając się z chorobą nowotworową. Psychologia współczesna wobec pacjentów onkologicznych, red. D. Kubacka-Jasiecka, W. Łosiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.

Giddens A., Nowoczesność i tożsamość „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesność, PWN, Warszawa2001. Homans G.C., The nature of social science, University Press, New York 1967.

Kelly M.P., Field D., Medical sociology, chronic illness and the body, “Sociology of health and illness” 1996, 18. Lévi-Strauss C., Zasada wzajemności, [w:] Współczesne teorie wymiany społecznej. Zbiór tekstów, red. M. Kempny, J. Szmatka, PWN, Warszawa 1992.

Ostrowska A., Śmierć w doświadczeniu jednostki i społeczeństwa, Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa 1997.

Pillips J., Troska, Wydawnictwo SIC!, Warszawa 2009.

Piątek K., Ciało nadzorowane. Strategie kontroli ciała podejmowane przez kobiety z niepełnosprawnością fizyczną. [w:] Fenomeny kontroli ciała, red. E. Banaszek, P. Czajkowski, R. Florkowski, Diffin, Warszawa2012.

Pommersbach J., Wsparcie społeczne a choroba, „Przegląd Psychologiczny” 1988, 31, 2.

Schaffer H.R., Wzajemność kontroli we wczesnym dzieciństwie, [w:] Dziecko w świecie ludzi i przedmiotów, red. A. Brzezińska, G. Lutomski, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1994.

Schilling C., Socjologia ciała, PWN, Warszawa 2010. Sędek G., Jak ludzie radzą sobie z sytuacjami, na które nie ma rady?, [w:] Złudzenia, które pozwalają żyć. Szkice z psychologii społecznej, red. M. Kofta, T. Szustrowa, PWN, Warszawa 1991.

Sęk H., Cieślak R., Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne, [w:] Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, red. H. Sęk, R. Cieślak, PWN, Warszawa 2006.

Słownik Języka Polskiego, red. L. Drabik, PWN, Warszawa 2006.

Szacka B., Wprowadzenia do socjologii, Wydawnictwo Oficyna Naukowa, Warszawa2003.

Tarkowska E., Ludzie w instytucji totalnej. Przypadek domów pomocy społecznej w Polsce, [w:] Upośledzenie w społecznym zwierciadle, red. A. Gustavsson, E. Zakrzewska-Manterys, Wydawnictwo ŻAK, Warszawa, 1997.

Zawiślak A., Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej, Oficyna Wydawnicza „Im-puls”, Kraków 2009.