Sprawozdanie z VII Spotkania Na Tak – Konferencji Naukowej, pt. (Nie)dyrektywnie, Poznań, 17-18 listopada 2017 r.
PDF
PDF (English)

Jak cytować

Socha, J. (2019). Sprawozdanie z VII Spotkania Na Tak – Konferencji Naukowej, pt. (Nie)dyrektywnie, Poznań, 17-18 listopada 2017 r. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (21), 331–335. https://doi.org/10.14746/ikps.2018.21.17

Abstrakt

Sprawozdanie z VII Spotkania Na Tak – Konferencji Naukowej, pt. (Nie)dyrektywnie, Poznań, 17-18 listopada 2017 r.

https://doi.org/10.14746/ikps.2018.21.17
PDF
PDF (English)