Rozumowanie przez analogie oparte na materiale geometrycznym u uczniów niewidomych
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

analogical reasoning
blind pupils
geometric analogies

Jak cytować

Kucharczyk, I. (2019). Rozumowanie przez analogie oparte na materiale geometrycznym u uczniów niewidomych. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (21), 229–248. https://doi.org/10.14746/ikps.2018.21.12

Abstrakt

Analogical reasoning constitutes one of the ways the blind get to know the world; it enriches information and influences thinking. The purpose of the article is the presentation of results of research on reasoning using geometric analogies in blind pupils aged 10, 12 and 14. The study encompassed a group of 63 blind pupils and 63 seeing pupils. The study used the twelve series B matrices from the Progressive Matrices of John C. Raven. A detailed analysis of the dependencies between the variables permitted the determination of differences between groups of pupils in terms of reasoning using geometric analogies.

https://doi.org/10.14746/ikps.2018.21.12
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Biela A., Psychologiczne podstawy wnioskowania przez analogię, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 1989.

Bouaziz S., Russier S. Magnan A., The Copying of Complex Geometric Drawings by Sighted and Visully Impaired Children, “Journal of Visual Impairment and Blindness” 2005, vol. 99(12).

Chlewiński Z., Falkowski A., Francuz P., Wnioskowanie przez analogię w procesach kategoryzacji, Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1995.

Cornoldi C., Fastame M.-C., Vecchi T., Congenitally blindness and spatial mental imagery, [in:] Touching for Knowing, red. Y. Hatwell, A. Streri, E. Gentaz, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia 2003.

Grzegorzewska M., Struktura wyobrażeń surogatowych u niewidomych, „Polskie Archiwum Psychologii” 1927, t. 1, 4.

Heller M.A., Gentez E., Psychology of Touch and Blindness, Psychology Press, New York 2014.

Klimasiński K., Rola wyobrażeń przestrzennych w rozwoju myślenia dzieci niewidomych, Wydawnictwo PAN, Zakład Narodowy Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977.

Knauff M., May E., Mental Imagery, Reasoning, and Blindness, “The Quarterly Journal of Experimetal Psychology” 2006, vol. 59(1).

Kwiatkowski T., Logika ogólna, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1992.

Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B., Psychologia poznawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006.

Pietrulewicz B., Rozwój rozumowanie przez analogię u dzieci niewidomych, Wydawnictwo PAN, Komitet Nauk Psychologicznych, Zakład Narodowy Ossolińskich, Wrocław, Kraków, Gdańsk, Łódź 1983.

Przybyłowski J., O pewnej interpretacji wnioskowania przez analogie, [w:] Logiczne podstawy rozumowań, cz. II, red. L. Kostro, J. Przybyłowski, Wydawnictwo, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1997.

Röder B., Rösler F., Visual input does not facilitate the scanning of spatial images, “Journal of Mental Imagery” 1998, vol. 22(3-4).

Sękowska Z., Kształcenie dzieci niewidomych, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1974.

Sfard A., Balancing the unbalancable: The NCTM Standards in Light of Theories of Learning Mathematics, [w:] A research companion to principles and standards for school mathematics, red. J. Kilpatrick, W.G. Martin, D. Schifter, National Council for Teachers of Mathematics, Reston, Virginia 2003.