Obraz autointerpretacji profesji lekarskiej – narracje lekarzy
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

doctor
physician – patient relationship

Jak cytować

Antoszewska, B. (2019). Obraz autointerpretacji profesji lekarskiej – narracje lekarzy. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (21), 283–307. https://doi.org/10.14746/ikps.2018.21.15

Abstrakt

This paper is an attempt to examine the senses and meanings attributed by physicians to the medical profession. The collected material is part of a larger project devoted to the physician-patient relationship reconstructed on the basis of individual narrations provided by physicians. The conducted research is closely linked to the qualitative perspective: Interpretative Paradigm and Interpretive Paradigm. The study was performed in the period 2015-2017. The examined group consisted of 16 subjects (6 female and 10 male physicians) from several provinces of Poland who were highly esteemed (subjective opinions) by their patients. The empirical data were collected by means of narrative interviews and the methodology applied for the analysis of the content was that of phenomenography.

https://doi.org/10.14746/ikps.2018.21.15
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Antoszewska B., Ku człowiekowi. Doświadczanie relacji z pacjentem. Wybrane zagadnienia pedagogiki leczniczej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2018.

Bajcar B., Borkowska A., Czerw A., Gąsiorowska A., Satysfakcja z pracy w zawodach z misją społeczną. Psychologiczne uwarunkowania, GWP, Warszawa 2011.

Bendapudi M.N, Berry L.L., Frey K., Turner Parish J., Rayburn W.L., Patients’ per-spectives on ideal physician behaviors, “Mayo Clinic Proceedings” 2006, vol. 81, nr 7.

Berger P.L., Zaproszenie do socjologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1988. Bogusz J., Lekarz i jego chorzy, PZWL, Warszawa 1984.

Brzeziński T., Wprowadzenie, [w:] Historia medycyny, red. T. Brzeziński, PZWL, Warszawa 2000.

Ceran W., Jan Chryzostom o leczeniu i lekarzach, „Acta Universitatis Lodziensis”.

Folia Historica 1993, nr 48. Chomczyński P., Paradygmat interpretatywny, [w:] Słownik socjologii jakościowe, red. K. Konecki, P. Chomczyński, Difin, Warszawa 2012.

Doroszewska J., Pedagogika specjalna, t. I, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1981.

Eichelberger W., Stanisławska I.A., Być lekarzem być pacjentem. Rozmowy o psychologii relacji, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2013.

Giddens A., Nowoczesność i tożsamość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Grun A., Dufner M., Ta choroba zmierza ku życiu, Wydawnictwo Salwador, Kraków 2008.

Hartman J., Bioetyka dla lekarzy, Wydanie 2, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.

Historia medycyny, red. T. Brzeziński, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2000.

Hollender M.M.H., Stosunki między lekarzem i pacjentem, [w:] Psychologia w praktyce lekarskiej, red. M.H. Hollender, PZWL, Warszawa 1975.

Kępiński A., Poznanie chorego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002.

Mała encyklopedia medycyny, red. P. Kostrzewski, J.Ziółkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.

Orlicz-Benedycka M., Dehumanizacja medycyny zagraża lekarzom i pacjentom, „Medium” 12/2012-1/2015.

Pamiętniki lekarzy, red. K. Bidakowski, T.Wójcik, Wydawnicza Spółdzielnia czytelnik, Warszawa 1968.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2 stycznia 2013 w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 8 stycznia 2013 r., poz. 26).

Schwarz S., O zawodzie lekarza, „Przegląd lekarski” 1973, nr 5.

Sławecki B., Znaczenie paradygmatów w badaniach jakościowych, Badania jakościowe. Podejścia i teorie, red. D. Jemielniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Szawarski Z., Mądrość i sztuka leczenia, Obraz/Słowo/Terytoria, Gdańsk 2005.

Szewczyk K., Bioetyka. Medycyna na granicach życia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Szumowski W., Filozofia medycyny, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2005. Thorwald J., Stulecie chirurgów, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009.

Thorwald J., Triumf chirurgów, Wydawnictwo Znak, Kraków 2010.

Tokarczyk R., Normatywne aspekty relacji lekarz-pacjent, [w:] Humanizm i medycyna. Relacje lekarz-pacjent, red. K. Imieliński, Warszawa 1993.

Urbaniak-Zając D., Jakościowa orientacja w badaniach pedagogicznych, [w:] Badania jakościowe w pedagogice, red. D. Urbaniak-Zając, E. Kos, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Ustawa o zawodzie lekarza Dz.U. z 2011 nr 277 poz. 1634, Art. 2.2.