Extirpation of the scholarly profession in pedagogy
PDF (English)

Słowa kluczowe

science studies
methodology of scientific research
scientific criticism
scientific argumentation
pedagogy
resistance to criticism

Jak cytować

ŚLIWERSKI, B. (2019). Extirpation of the scholarly profession in pedagogy. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (25), 13–31. https://doi.org/10.14746/ikps.2019.25.01

Abstrakt

Bogusław Śliwerski, Extirpation of the scholarly profession in pedagogy.Interdisciplinary Contexts of Special Pedagogy, no. 25, Poznań 2019. Pp. 13-31.Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X. DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2019.25.01.

In the article I am dealing with the issue of unscientific depreciation of pedagogy as a science, which manifests itself either in the lack of reliable scientific criticism of dissertations in this discipline or the escape of some educators into politics to implement their own social intervention projects. The dispute about the scientific nature of pedagogy arises from various research traditions, scientific schools, so the author presents several such methodological approaches, whose creators emphasize the criteria of scientificity and indicate the resulting limitations and their incomparability. Meanwhile, self-awareness of the academic criteria of pedagogy is important in the way of reviewing the scientific achievements of young academic staff. Based on reviews in post-habilitation proceedings, I present various types of arguments in favor of the unscientific status of someone’s research and the reaction of those whose publications are reviewed

https://doi.org/10.14746/ikps.2019.25.01
PDF (English)

Bibliografia

Izdebski H. (2018), Ile jest nauki w nauce?, Wolters Kluwer, Warszawa.

Karwat M. (1983), Poradnik pseudodziałacza, Warszawa.

Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, Warszawa, WSiP 2000.

Korzeniecka-Bondar A. (2017), O trudnościach w pisaniu – uwagi na marginesie lektury tekstów przesłanych do redakcji „Parezji”, Parezja, vol. 2, pp. 127-137.

Lewowicki T. (1995), Dylematy metodologii pedagogiki, [in:] Dylematy metodologiczne pedagogiki, (ed.) Tadeusz Lewowicki, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu

warszawskiego, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego – Filii w Cieszynie, Warszawa–Cieszyn.

Muszyński H. (2018), Metodologiczne vademecum badacza pedagoga, Poznań: WN UAM.

Nowak M. (2010), Epistemologiczne, aksjologiczne i metodologiczne podstawy badań pedagogicznych, [w:] Podstawy metodologii badań w pedagogice, red.

Stanisław Palka, Gdańsk, GWP.

Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Warszawa, WAiP 2008.

Śliwerski B. (2018). Turystyka habilitacyjna Polaków na Słowację w latach 2006-2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Wierzchoń P. (2009). Dlaczego fotodokumentacja? Dlaczego chronologizacja?Dlaczego emendacja? Instalacja gazowa, parking podziemny i „odległość niezerowa”, Instytut Językoznawstwa UAM Poznań.

Witkowski L. (2017). Humanistyka stosowana, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Zaczyński W., Praca badawcza nauczyciela, wyd. 3, Warszawa, WSiP 1980.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.