Towards a radical life. The social and aesthetic themes in Helen Keller’s activity in defence of humanity
PDF (English)

Słowa kluczowe

humanity
H. Keller
aesthetic experience
disability culture
disability
haptic aesthetics

Jak cytować

NIEDUZIAK, E. . (2019). Towards a radical life. The social and aesthetic themes in Helen Keller’s activity in defence of humanity. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (25), 229–254. https://doi.org/10.14746/ikps.2019.25.10

Abstrakt

Edyta Nieduziak, Towards a radical life. The social and aesthetic themes in Helen Keller’s activity in defence of humanity. Interdisciplinary Contexts of Special Pedagogy, no. 25, Poznań 2019. Pp. 229-254. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X. DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2019.25.10

The article is an attempt to describe three biographical motifs of H. Keller, referring to aesthetic experiences (R. Ingarden) caused by various experiences: tactile in contact with sculpture, haptic in contact with music, and literary. The starting point to consider, however, is the category of humanity in the sense of M.S. Archer. The reflexivity characteristic of humanity, combined with the aesthetic experience, makes the themes describe the non-aesthetic experiences of H. Keller. In the analysis, the author used H. Keller’s correspondence, her works, biographical sources, photographs and video recordings.

https://doi.org/10.14746/ikps.2019.25.10
PDF (English)

Bibliografia

Archer M.S., Człowieczeństwo. Problem sprawstwa, Zakład Wydawniczy „NOMOS”,Kraków 2013.

Archer M.S., Morfogeneza społeczeństwa: gdzie pasuje „Człowieczeństwo”?, [in:] M.S. Archer, Człowieczeństwo Problem sprawstwa, Zakład Wydawniczy „NOMOS”, Kraków 2013.

Archer M.S., The Ontological Status of subjectivity: the Missing Link Between Structure and Agency, [in:] Contribution to Social Ontology, (eds.) C. Lawson, J. Spiro Latsis, N. Martins, Routledge, Abingdon 2007.

Chrzanowska I, Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015.

Crow L., Helen Keller: Rethinking the Problematic Icon, “Disability & Society”, 2000, Vol. 16, No. 6.

Człowiek – wychowanie – kultura. Wybór tekstów, (ed.) F. Adamski, Wydawnictwo WAM, Kraków 1993.

Darrow A., Grohe H., Music therapy for learners who are deaf or hard-of-hearing, [in:] Models of Music Therapy interventions in school settings, (ed.) B. Wilson, Silver Spring, American Music Therapy Association 2002.

Davidson J., Between Sittings: an informal autobiography, The Dial Press, New York 1951.

Domecka M., Wprowadzenie do polskiego tłumaczenia książki Margaret S. Archer „Człowieczeństwo. Problem Sprawstwa”, [in:] M.S. Archer, Człowieczeństwo Problem sprawstwa, Zakład wydawniczy „NOMOS”, Kraków 2013.

Edukacja i rehabilitacja osób głuchoniewidomych, (eds.) Cz. Kossakowski, M. Zaorska, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002.

Flis A., Muzykoterapia jako wsparcie rozwoju dzieci niesłyszących, „Polskie Pismo Muzykoterapeutyczne” 2015, no. 2, pp. 23-49.

Gfeller K.E., Music therapy in the treatment of sensory disorders [in:] An Introduction to Music Therapy: Theory and Practice, red. W.B. Davis, K.E. Gfeller, M.H. Thaut, McGraw-Hill College, Dubuque 1999.

Gibson J.J., The Senses Considered as Perceptual System, Houghton Mifflin, Boston 1966.

Ingarden R., Przeżycie – dzieło – wartość, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1966.

Ingarden R., Przeżycie estetyczne i przedmiot estetyczny [in:] Teoria wychowania estetycznego. Wybór tekstów, (ed.) I. Wojnar, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1994.

Keller H., Optimism: an essey, Bottom of the Hill, Memphis 2011.

Krauze A., Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.

Lach-Rosocha, J., Pedagogia przeżycia estetycznego w wychowaniu człowieka jako osoby, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013.

Lipowicz, M. Człowieczeństwo jako (nie)zbędna kategoria refleksji pedagogicznej? O ponowoczesnym kryzysie teorii wychowania w obliczu wyzwania trans- i posthumanizmu, „Studia z Teorii Wychowania” 2017, no. 2 (19), pp. 35-57.

Nakoneczny T., Ponowoczesność czyli człowieczeństwo zdegradowane, „Rocznik Teologii Katolickiej” 2014 vol. XII/1, pp. 81-103.

Nielsen K.E., The Radical Lives of Helen Keller. (The History of Disability.) New York University Press, New York 2004.

Popczyk, M., Przeżycie estetyczne a struktura dzieła sztuki w ujęciu Mikela Dufrenne’a i Romana Ingardena, „Folia Philosophica” 1992, no. 10, pp. 36-37.

Słownik pojęć i tekstów kultury, (ed.) E. Szczęsna, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2002.

Helen Keller’s letters

H. Keller to “Dear Jo and Florence,” July 24,1950, Papers of Jo Davidson, Library of Congress

Helen Keller Letter on Beethoven’s Ninth Symphony Goes Viral, https://www. afb.org/blog/entry/helen-keller-letter-beethovens-ninth-symphony-goes-viral [1.03. 2019]

Letter from Helen Keller to Jo Davidson, June 19 1944, [in:] H. Keller. Selected writings, red. K.E. Nielsen, H.J. Kaye, New York University Press, New York 2005

H. Keller’s letter to Dr. David H. Greer, May 8, 1899 [in:] H. Keller, Historia mojego życia, Czytelnik, Warszawa 1967.

H. Keller’s letter to Mr. John Hitz, February 3, 1899 [in:] H. Keller, Historia mojego życia, Czytelnik, Warszawa 1967.

H. Keller’s letter to Mrs. Kate Adams Keller, April 13 1893,[in:] H. Keller, Historia mojego życia, Czytelnik, Warszawa 1967.

H. Keller’s letter to Mrs. Laurence Hutton, October 23 1898 [in:] H. Keller, Historia mojego życia, Czytelnik, Warszawa 1967.

H. Keller’s letter to Mrs. Laurence Hutton, January 2, 1900 r. [in:] H. Keller, Historia mojego życia, Czytelnik, Warszawa 1967.

H. Keller’s letter to Ms. Caroline Derby, July 17, 1893 [in:] H. Keller, Historia mojego życia, Czytelnik, Warszawa 1967.

H. Keller to the honourable George Frisbie Hoar do wielmożnego George Frisbie Hoar, November 25, 1901 [in:] H. Keller, Historia mojego życia, Czytelnik, Warszawa 1967.

A transcription of H. Keller’s letter to J. Davidson https://www.afb.org/HelenKellerArchive?a=p&p=helenkellerdocumentdisplay&d=A-HK01-03-B052-F10-004.1.4&e=-------en-20--1--txt--------3-7-6-5-3--------------0-1 [16.02.2019]

Fotografie

Photography of H. Keller taken by Yousuf Karshhttps://pl.pinterest.com/pin/716494621948191121/ [16.02.2019]

Helen Keller studies the surfaces of sculpture, 1944 photography by Alfred Eisenstaedthttps://pl.pinterest.com/pin/1759287324825949/ [16.02.2019]

Helen Keller with her portrait by Jo Davidson – black and white photography https://pl.pinterest.com/pin/570549846517704875/ [16.02.2019]

http://mediastore.magnumphotos.com/CoreXDoc/MAG/Media/TR2/a/1/a/0/ PAR198304.jpg?utm_medium=Social&utm_source=Pinterest [16.02.2019]

https://pl.pinterest.com/pin/450078556482987801/ [16.02.2019]

Video

https://www.youtube.com/watch?v=oZxHxSrLqqU [17.03.2019]

Helen Keller „Listens” to Gladys Swarthout Sing https://www.youtube.com/watch?v=WdOKL7KZeos [

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.