Special pedagogy at a crossroads. Perspectives of contemporary special pedagogy
PDF (English)

Słowa kluczowe

special pedagogy
crisis
contemporary challenges

Jak cytować

DRYŻAŁOWSKA, G. . (2019). Special pedagogy at a crossroads. Perspectives of contemporary special pedagogy. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (25), 105–125. https://doi.org/10.14746/ikps.2019.25.05

Abstrakt

Grażyna Dryżałowska, Special pedagogy at a crossroads. Perspectives of contemporary special pedagogy. Interdisciplinary Contexts of Special Pedagogy, no. 25, Poznań 2019. Pp. 105-125. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X. DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2019.25.05

The article is an attempt to reflect on the difficult situation in which special pedagogy was found. It is more difficult than the crisis that took place after 1989, because the fascination with the idea of normalisation and integration is gradually decreasing, and there is no new concepts for the further development of special education as a scientific sub-discipline obliged to respond to modern challenges.

https://doi.org/10.14746/ikps.2019.25.05
PDF (English)

Bibliografia

Chrzanowska I. (2015), Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności, Kraków, Oficyna Wydawnicza ‘Impuls’.

Dryżałowska G., Integracja edukacyjna z innej perspektywy, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017, no. 16, pp. 33-62.

Dryżałowska G., (Nie) konieczne zmiany w pedagogice specjalnej, Kwartalnik Pedagogiczny 2013, no. 4 (230) pp. 5-13.

Dykcik W. (1997), (ed.), Pedagogika specjalna, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM.

Dykcik W. (1997b), Problemy autonomii i integracji społecznej osób niepełnosprawnych w ich środowisku życia, [in:] W. Dykcik (ed.), Pedagogika specjalna, Poznań, Wyd. Nauk. UAM.

Gasik W. (1993), Ewolucja edukacji specjalnej, [in:] A. Hulek (ed.), Edukacja osób niepełnosprawnych, Warszawa, Upowszechnianie Nauki – Oświata ‘UN – O’.

Grzegorzewska M. (1964), Pedagogika specjalna, Warszawa, PIPS.

Hulek A. (1993), Podstawy, stan obecny i przyszłość edukacji osób niepełnosprawnych. [in:] A. Hulek (ed.), Edukacja osób niepełnosprawnych, Warszawa, Upowszechnianie Nauki – Oświata ‘UN – O’.

Hulek A. (1977), Wspólne i swoiste zagadnienia w rewalidacji różnych grup z odchyleniami od normy, [in:] A. Hulek (ed.), Pedagogika rewalidacyjna, Warszawa, PWN,

Krause A. (2005), Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych, Kraków, Oficyna Wydawnicza ‘Impuls’.

Krause A. (2010), Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Kraków, Oficyna Wydawnicza ‘Impuls’.

Krause A. (2013), Teoretyczne implikacje pedagogiki specjalnej – pedagogika krytyczna, ‘Studia Edukacyjne’, no. 25, pp. 7-17.

Kwieciński Z. (2005), Przyszłość edukacji i pedagogiki w świecie bez przyszłości. Ratujmy naszą młodzież, [in:] M. Dziemidowicz, B.D. Gołębniak, R. Kwaśnica (eds.), Przetrwanie i rozwój jako niezbywalne powinności wychowania, Wrocław, Wyd. Nauk. DWSE TWP.

Kwieciński Z. (2006), Modele demokracji a problem równych szans edukacyjnych, [in:] K. Białobrzeska, S. Kawula, Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej. Wokół zagadnień teoretycznych, Toruń, Wydawnictwo Akapit.

Kwieciński Z., Śliwerski B. (2011), Pedagogika. Podręcznik akademicki, vol. 1, Warszawa, PWN.

Ligus R. (2012), Pedagogika inkluzji i zarządzanie piętnem – znaczenia, interpretacje, praktyki, [in:] P. Rudnicki, M. Starnawski, M. Nowak-Dziemianowicz (eds.), Władza, sens, działanie: studia wokół związków ideologii i edukacji, Wrocław, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Maciarz A. (1981), Rewalidacja społeczna dzieci, Zielona Góra, Wyższa Szkoła Pedagogiczna.

Maciarz A. (1999), Z teorii i badań społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych, Kraków, Oficyna Wydawnicza ‘Impuls’.

Muszyński H. (1990), System wychowania i opieki w szkole i poza szkołą. Raport tematyczny nr 29, Warszawa–Kraków, Komitet Ekspertów do spraw Edukacji Narodowej.

Ostrowska A. (2015), Niepełnosprawni w społeczeństwie 1993-2013, Warszawa, Wydawnictwo IFiS PAN.

Slee R. (2009), The Inclusion Paradox. The Cultural Politics of Difference, [in:] M.W. Apple, W. Au, L.A. Gandin (eds.), The Routledge International Handbook of Critical Education, London–New York, Routledge.

Szumski G. (2010), Wokół edukacji włączającej: Efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Szumski G. (2011), Teoretyczne implikacje koncepcji edukacji włączającej, [in:] Z. Gajdzica (ed.), Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej, Sosnowiec, Oficyna Wydawnicza ‘Humanitas’.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.