Deaf sociocultural identity and experiencing symptoms of depression – a preliminary study of adult CI users with prelingual deafness
PDF (English)

Słowa kluczowe

deaf sociocultural identity
cochlear implant
prelingual deafness
depression

Jak cytować

KOBOSKO, J. . (2019). Deaf sociocultural identity and experiencing symptoms of depression – a preliminary study of adult CI users with prelingual deafness. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (25), 275–295. https://doi.org/10.14746/ikps.2019.25.12

Abstrakt

Joanna Kobosko, Deaf sociocultural identity and experiencing symptoms of depression – a preliminary study of adult CI users with prelingual deafness. Interdisciplinary Contexts of Special Pedagogy, no. 25, Poznań 2019. Pp. 275-295. Adam MickiewiczUniversity Press. ISSN 2300-391X. DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2019.25.12
Deaf sociocultural identity of the deaf is an important issue from the point of view of their psychological and social functioning. The present study was focused on people with prelingual deafness using cochlear implants (CI) demonstrating high skills in oral Polish language. The research question concerned the relation between the aforementioned identity and symptoms of depression, as well as the age, sex and age at cochlear implantation. The study included 28 prelingually deaf CI users aged between 18 and 40 and was conducted using N. Glickman’s DIDS, PHQ-9 and an information questionnaire. Deaf sociocultural identity is similar in terms of proportion of types of identities of the deaf to the results obtained in other studies, i.e. hearing and bicultural identities turned out to be predominant in the study group. The marginal identity only coexists with the presence of depression symptoms.

https://doi.org/10.14746/ikps.2019.25.12
PDF (English)

Bibliografia

Beck A.T., Depression. Causes and treatment, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, PA 1970.

Bikont A., Tożsamość społeczna – teorie, hipotezy, znaki zapytania, [in:] Studia nad spostrzeganiem relacji Ja-Inni: Tożsamość, indywiduacja, przynależność, ed. M. Jarymowicz, The Ossolineum, Wrocław, Warsaw 1988, p. 15‒36.

Carter M.J., Mireles D.C., Deaf identity and depression, [in:] New directions in identity, theory and research, ed. J.E. Stets, R.T. Serpe, Oxford University Press, Oxford 2016, p. 509‒538.

Chapman M., Dammeyer J., The relationship between cochlear implants and deaf identity, ”American Annals of the Deaf” 2017, no. 4, p. 319‒332.

Chapman M., Dammeyer M., The significance of deaf identity for psychological wellbeing, “Journal of Deaf Studies and Deaf Education” 2017, no. 2, p. 187‒194.

Cornell S.L., Lyness K.P., Therapeutic implications for adolescent deaf identity and self-concept, “Journal of Family Therapy” 2005, no. 3, p. 31–49.

Dłużniewska A., Jakość relacji komunikacyjnych a tożsamość społeczna i kulturowa młodzieży z uszkodzeniami Słuchu, “Niepełnosprawność. Półrocznik Naukowy” 2015, no. 17, p. 39‒51.

du Feu, M., Chovaz C., Mental health and deafness, Oxford University Press, Oxford 2014.

Fellinger J., Holzinger D., Pollard R., Mental health of deaf people, “The Lancet” 2012, no. 379(9820), p. 1037‒1044.

Glickman N., The development of culturally Deaf identities, [in:] Culturally affirmative psychotherapy with Deaf persons, ed. N. S. Glickman, A. Harvey, Erlbaum, Mahwah, NJ 1996, p. 115‒153.

Gryglewicz K., Bozzay M., Arthur-Jordon B., Romero G. D., Witmeier M., Chapple R., Karver M. S. A, Silenced population uncovering correlates of suicidal-related behavior among deaf and hard-of-hearing , “Youth Crisis” 2017, no. 6, p. 433‒442.

Hintermair M., Self-esteem and satisfaction with life of deaf and hard-of-hearing people—A resource-oriented approach to identity work, “Journal of Deaf Studies and Deaf Education” 2008, no. 2, p. 278‒300.

Kobosko J., Doświadczanie objawów depresji u osób dorosłych z głuchotą prelingwalną korzystających z implantu ślimakowego a strategie radzenia sobie ze stresem i samoocena, “Nowa Audiofonologia” 2014, no. 1, p. 34–45.

Kobosko J., Doświadczanie siebie jako osoby głuchej – badania nad młodzieżą głuchą i jej słyszącymi matkami z perspektywy interpersonalnej, „Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo” 2010, no. 11, p. 101‒122.

Kobosko J., How do deaf adolescents experience themselves? Deaf identity and oral or sign language communication, “Cochlear Implants International” 2010, suppl, p. 319‒322.

Kobosko J., Osoba głucha (słabosłysząca), to znaczy kto? – tożsamość osobowa młodzieży głuchej i słabosłyszącej rodziców słyszących, [in:] Młodzież głucha i słabosłysząca w rodzinie i otaczającym świecie – dla terapeutów, nauczycieli, wychowawców i rodziców, ed. J. Kobosko, “Hear the World” Foundation, Warsaw 2009, p. 19‒35.

Kobosko J., Tożsamość macierzyńska słyszących matek młodzieży głuchej i jej znaczenie dla rozwoju osobowej tożsamości tej młodzieży, unpublished doctoral dissertation, University of Warsaw, Warsaw 2007.

Kobosko J., Pankowska A., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H., Implant ślimakowy z perspektywy osób dorosłych z głuchotą prelingwalną – badanie jakościowe, “Nowa Audiofonologia” 2018, no. 3, p. 29‒41.

Kołodziejczak A., Pomiędzy dwoma światami – problem tożsamości społecznej wybranej grupy niesłyszących, [in:] Tożsamość społeczno-kulturowa głuchych, ed. E. Woźnicka, University of Humanities and Economics in Łódź, Polish Association of the Deaf, Department in Łódź, Łódź 2007, p. 22‒32.

Kroenke K., Spitzer R.L., Williams J.B., The PHQ-9 validity of a brief depression severity measures, “Journal of General Internal Medicine” 2001, no. 9, p. 606–613.

Kushalnagar P., Bruce S., Sutton T., Leigh I. W., Retrospective basic parent-child communication difficulties and risk of depression in deaf adults, “Journal of Developmental and Physical Disabilities” 2017, no. 1, p. 25–34.

Leigh I.W., A lens on deaf identities, Oxford University Press, Oxford, New York 2009.

Leigh I.W., Reflections on identity, [in:] The Oxford handbook of deaf studies, language, and education, vol. 2, ed. M. Marschark, P.E. Spencer, Oxford University Press 2010, p. 195‒209.

Marschark M., Zettler I., Dammeyer J., Social dominance orientation, language orientation and deaf identity, “Journal of Deaf Studies and Deaf Education” 2017, no. 3, p. 269‒277.

Maxwell-McCaw D., Zea M.C., The Deaf Acculturation Scale (DAS) Development and validation of a 58-item measure, “Journal of Deaf Studies and Deaf Education” 2011, no. 3, p. 325–342.

Monaghan L., Senghas R.J., Signs of their times: Deaf communities and the culture of language, “Annual Review of Anthropology” 2002, no. 31, p. 69–97.

Moog J.S., Geers A.E, Gustus C., Brenner C., Psychosocial adjustment in adolescents who have used cochlear implants since preschool, “Ear and Hearing” 2011, no. 1 suppl, p. 75S–83S.

Ohna E.S., Deaf in my own way: Identity, learning and narratives, “Deafness and Education International” 2004, no. 1, p. 20–37.

Podgórska-Jachnik D., Głusi. Emancypacje, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, Łódź 2013.

Rich S., Levinger M., Werner S., Adelman C., Being an adolescent with a cochlear implant in the world of hearing people: Coping in school, in society and with self identity, “International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology” 2013, no. 8, p. 1337‒1344.

Shin M.S., Song J.J., Han K.H., Lee H.J., Do R.M., Kim B.J., Oh S.H. The effect of psychosocial factors on outcomes of cochlear implantation, “Acta Oto-Laryngologica” 2015, no. 135, p. 572‒577.

Schlesinger H.S., A developmental model applied to problems of deafness, “Journal of Deaf Studies and Deaf Education” 2000, no. 4, p. 349‒361.

Tomaszewski P., Kotowska K., Krzysztofiak P., Paradygmaty tożsamości u g/Głuchych: przegląd wybranych koncepcji, [in:] Edukacja niesłyszących – wczoraj, dziś i jutro, ed. E. Woźnicka, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2017, p. 111‒156.

Wald R.L., Knutson J.F., Deaf cultural identity of adolescents with and without cochlear implants, “Annals of Otology, Rhinology and Laryngology” 2000, no. 185 (suppl), p. 87–89.

Wheeler A., Archbold S., Gregory S., Skipp A., Cochlear implants: The young people’s perspective, “Journal of Deaf Studies and Deaf Education” 2007, no. 3, p. 303–316.

Wojda P., Język migowy a tożsamość społeczno-kulturowa młodzieży głuchej w Polsce, “Audiofonologia” 2010, no. 26, p. 29‒33.

Wolsel J.L.A., Clark M.D., van der Mark L., Suggs C., Life scripts and life stories of oral deaf individuals. “Journal of Developmental and Physical Disabilities” 2017, no. 1, p. 77‒103.

Wrześniewska-Pietrzak M., Aksjologiczne wyznaczniki tożsamości w wypowiedziach głuchych i czasopiśmie środowiskowym “Świat Ciszy”, Wydawnictwo Rys, Poznań 2017.

Zalewska M., Dziecko w autoportrecie z zamalowaną twarzą. Psychiczne mechanizmy zaburzeń rozwoju tożsamości dziecka głuchego i dziecka z opóźnionym rozwojem mowy. J. Santorski i CO Wydawnictwo, Warsaw 1998.

Zalewska M., Mechanizmy zaburzeń tożsamości u młodzieży głuchej mającej słyszących rodziców – kliniczne studium głuchego chłopca, [in:] Młodzież głucha i słabosłysząca w rodzinie i otaczającym świecie – dla terapeutów, nauczycieli, wychowawców i rodziców, ed. J. Kobosko, “Hear the World” Foundation, Warsaw 2009, p. 78-83.

Zębik J., Tożsamość osoby zaimplantowanej – czyli o sobie, [in:] Tożsamość społecznokulturowa głuchych, ed. E. Woźnicka, University of Humanities and Economics in Lódź, Polish Association of the Deaf, Department in Łódź, Łódź 2007, pp. 233‒49.

Zębik J., Tożsamość osób g/Głuchych z implantem ślimakowym w Polsce, [in:] Młodzież głucha i słabo słysząca w rodzinie i otaczającym świecie – dla terapeutów, nauczycieli, wychowawców i rodziców, ed. J. Kobosko, “Hear the World” Foundation, Warsaw 2009, p. 45‒51.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.