The improvement of partnership of family and school – in the light of evaluation research
PDF (English)

Słowa kluczowe

school and family partnerships
inclusive education
evaluation research

Jak cytować

BIDZIŃSKI, K. . (2019). The improvement of partnership of family and school – in the light of evaluation research. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (25), 197–227. https://doi.org/10.14746/ikps.2019.25.09

Abstrakt

Karol Bidziński, The improvement of partnership of family and school – in the light of evaluation research. Interdisciplinary Contexts of Special Pedagogy, no. 25, Poznań 2019. Pp. 197-227. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X. DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2019.25.09

Humanistically oriented, qualitative educational studies allow learning about and supporting the processes of social change, including the development of schools directed towards the implementation of the idea of inclusive education. Evaluation research seems to be particularly useful for achieving this goal. The results presented in the article are a part of the extensive material collected in field research, which was conducted in the years 2015-2018 in eight schools of Świętokrzyskie Voivodeship. The aim of the study was to describe school community activity and the subjective and intersubjective structure of the meaning of entities creating space for the implementation of students’ educational needs. The article presents the beliefs of parents and teachers on the educational partnership of schools and family, as well as barriers in its development, reconstructed on the basis of data originated from group discussions conducted in one of the schools that participated in the research.

https://doi.org/10.14746/ikps.2019.25.09
PDF (English)

Bibliografia

Bidziński K., Naukowo-metodyczne wspieranie rozwoju szkoły – urzeczywistnianie idei edukacji włączającej, [in:] Człowiek w przestrzeni edukacyjnej współczesnego świata, ed. E. Asmakovets, S. Koziej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2017, p. 120-132.

Charmaz K., Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2009.

Christenson, S.L., The Family-School Partnership: An Opportunity to Promote the Learning Competence of All Students. “School Psychology Review”, 02796015, 2004, Vol. 33, no. 1, p. 83-104.

Janke A., Kawula S., Stosunki rodziny i szkoły. Integracja i syntonia, [in:] Pedagogika rodziny: obszary i panorama problematyki, ed. S. Kawula i inni, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, p. 219-262.

The Constitution of the Republic of Poland, art. 48, Journal of Law of 1997, no. 78, item 483 as amended

Kubinowski D., Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia. Metodyka. Ewaluacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 2010.

Lisek-Michalska J., Badania fokusowe. Problemy metodologiczne i etyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.

Mendel M., Jak organizować współpracę z rodzicami, [in:] Klocki autonomiczne w szkole, ed. M. Mendel, Gdańskie Forum Oświatowe, Gdańsk 1999.

Mendel M., Nauczyciel z uczniem, rodzicami i lokalną społecznością. Koncepcje partnerstwa edukacyjnego, [in:] Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, ed. D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warsaw 2009, p. 185-223.

Pilecka Wł., Perspektywa systemowo-ekologiczna, [in:] Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w drodze ku dorosłości, eds. Wł. Pilecka, M. Rutkowski, Oficyna Wydawnicza Impuls, Cracow 2009, p. 22-23.

Przewodnik po edukacji włączającej rozwój kształcenia i uczestnictwa w życiu szkoły, eds. T. Booth, M. Ainscow, Editor: Olimpiady Specjalne Polska, Warsaw 2011, (reedition 2012).

Regulation of the Ministry of National Education of 11 August 2017 on the requirements for schools and institutions, Journal of Laws of 2017, item 1611

The Educational Law Act, Journal of Laws of 2017 item 59 as amended

Internet sources

Epstein J. L., School and Family Partnerships. Report No. 6, Center on Families, Communities, Schools, and Children’s Learning, Johns Hopkins University, Baltimore, 2018].

Lasater K., Parent-Teacher Conflict Related to Student Abilities: The Impact on Students and the Family–School Partnership, “School Community Journal”, 2016, Vol. 26, No. 2, s. 237-262, http://www.schoolcommunitynetwork.org/SCJ.aspx [29 July 2018].

Van Voorhis F.L., Maier M.F., Epstein J.L., Lloyd Ch.M., The Impact of Family Involvement on the Education of Children Ages 3 to 8: A Focus on Literacy and

Math Achievement Outcomes and Social-Emotional Skills, MDRC. 2013. http://dev.mdrc.org/sites/default/files/The_Impact_of_Family_Involvement

_FR.pdf [10 May 2019].

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.