The educational context of the Sejm protest by people with disabilities and their families
PDF (English)

Słowa kluczowe

protest
resistance
disability
political debates
media messages

Jak cytować

BEŁZA-GAJDZICA, M. ., & GAJDZICA, Z. . (2019). The educational context of the Sejm protest by people with disabilities and their families. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (25), 83–103. https://doi.org/10.14746/ikps.2019.25.04

Abstrakt

Magdalena Bełza-Gajdzica, Zenon Gajdzica, The educational context of the Sejm protest by people with disabilities and their families. Interdisciplinary Contexts of Special Pedagogy, no. 25, Poznań 2019. Pp. 83-103. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X. DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2019.25.04

This paper presents an analysis of the social reception of a protest by people with disabilities and their families (and guardians), with a special focus on its educational dimension. The protest took place in the main corridor of the Sejm complex in Warsaw in April and May 2017. The first part of the paper comprises the essential characteristics of social protests. The second provides a brief overview of media information about the discussed protest. The recapitulation of this part specifies the conditions that give the protest an educational dimension. From there, the analysis is narrowed to the reception of knowledge pertaining to the situation of the needs of people with disabilities and their families and the change in attitudes to this social group. The third part comprises a presentation of the research results on this issue. The research was conducted with the use of diagnostic polling—the questionnaire technique, applied to a group of 200 people. The research results show that the protest was a kind of information campaign and that it contributed to some changes in respondents’ knowledge concerning people with disabilities and their families and the transformation of attitudes to their needs.

https://doi.org/10.14746/ikps.2019.25.04
PDF (English)

Bibliografia

Apolityczny protest w Sejmie? „Zróbcie wszystko, aby nikt z PiS-u nie dostał się do samorządu”, https://www.tvp.info/37214676/apolityczny-protest-w-sejmie-zrobciewszystko- aby-nikt-z-pisu-nie-dostal-sie-do-samorzadu (February, 2019).

Bielska E., Koncepcje oporu we współczesnych naukach społecznych. Główne problemy, pojęcia, rozstrzygnięcia, UŚ, Katowice 2013.

Blumer H., Niepokój społeczny i protest zbiorowy, [in:] Obywatelska socjologia szkoły chicagowskiej, ed. E. Hałas, RW, KUL, Lublin 1994 (pp. 97-118). Transl. into Polish by E. Hałas.

Chrzanowska I., Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności, Impuls, Kraków 2015.

Ekiert G., Kubik J., Protesty społeczne w nowych demokracjach: Polska, Słowacja, Węgry i Niemcy Wschodnie (1989-1994), „Studia Socjologiczne” 1997, no. 4.

Ferguson G. O., Takane Y., Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, PWN, Warszawa 1997, p. 248.

Giroux H. A., Witkowski L., Edukacja i sfera publiczna. Idee pedagogiki radykalnej, Impuls, Kraków 2010.

Górnikowska-Zwolak E., Słowo wprowadzające (o prawach osób z niepełnosprawnościami i o pracownikach nauki z niepełnosprawnością – edukacyjny wymiar pewnego zdarzenia), „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych” 2018, vol. 27 (pp. 9-18).

Gustavsson A., Zakrzewska-Manterys E., Wprowadzenie: społeczny kontekst upośledzenia, [w:] Upośledzenie w społecznym zwierciadle, eds. A. Gustavsson, E. Zakrzewska-Manterys, Żak, Warszawa 1997.

Kaczmarczyk M., Nieposłuszeństwo obywatelskie a demokracja, „Studia Socjologiczne 2013, no. 1 (pp. 22-40).

Kancelaria Sejmu podliczyła koszt protestu osób niepełnosprawnych, https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/koszt-protestu-niepelnosprawnych-w-sejmie/7clbq53(February, 2019).

Klinger K., Topolewska M., Koniec protestu niepełnosprawnych: Niejednoznaczny bilans 40 dni spędzonych w Sejmie, „Gazeta Prawna” 28 May 2018, https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1126506,koniec-protestu-niepelnosprawnych-w-sejmie.html (May 2018).

Luhmann N., Risk: a sociological theory, Walter de Gruyter New York 1995.

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Impuls, Kraków 1999.

Marody M., Sens teoretyczny a sens empiryczny pojęcia postawy. Analiza metodologiczna zasad doboru wskaźników w badaniach nad postawami, PWN, Warszawa 1976.

Matczak P., Protest lokalny w Polsce, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2000, no. 3 (pp. 151-160).

McLaren P., Rytualne wymiary oporu – błaznowanie i symboliczna inwersja, „Nieobecne Dyskursy” 1994, no. 1.

Merton R., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, PWN, Warszawa 2002. Transl. into Polish by E. Morawska, J. Wertenstein-Żuławski.

„O osobach niepełnosprawnych się nie pamięta”. Będzie protest po obietnicach PiS https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/protest-osob-niepelnosprawnychi-ich-opiekunow-po-obietnicach-pis,912870.html, (May 2019).

Opozycja zapłaci za protest niepełnosprawnych w Sejmie? I to dosłownie, http://www.superstacja.tv/wiadomosc/2018-05-22/opozycja-zaplaci-za-protest-niepelnosprawnych-w-sejmie-i-to-doslownie/ (February 2019).

Protest rodziców osób niepełnosprawnych w Sejmie trwa. „Nie wierzymy w polityków”,https://www.polskieradio.pl/7/473/Artykul/2101054,Protest-rodzicow-osobniepelnosprawnych-w-Sejmie-trwa-Nie-wierzymy-w-politykow; RON# za niezależnym życiem, https://www.facebook.com/pg/RodziceON/posts/ (February 2019).

Protest w Sejmie. Kalendarium. Dzień po dniu, http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/650943 (February, 2019).

Radykalna zmiana zdania? Polacy nie chcą już protestu w Sejmie, a przynajmniej tak twierdzą „Wiadomości” TVP, https://natemat.pl/238671,protest-niepelnosprawnych-w-sejmie-polacy-radykalnie-zmienili-zdanie (February 2019).

Rawls J., Teoria sprawiedliwości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013. Przeł. M. Panafiuk, J. Pasek, A. Romaniuk.

Rodzice osób niepełnosprawnych wrócili do Sejmu. Stawiają twarde warunki, https://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/protest-rodzicow-dzieci-niepelnosprawnychw-sejmie/5rck7es (February 2019).

Szacka B., Czas przeszły, pamięć, mit, Scholar, Warszawa 2006.

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2002.

Tendera M., Protest jako mechanizm równoważenia nierówności społecznych, „Kultura i Społeczeństwo”, 2013, no. 2, (pp. 110-132).

Trwa protest opiekunów osób niepełnosprawnych. Jak wygląda ich życie na sejmowych korytarzach? „Będziemy walczyć. Mamy mnóstwo siły”, https://polskatimes.pl/trwaprotest-opiekunow-osob-niepelnosprawnych-jak-wyglada-ich-zycie-na-sejmowych-korytarzach-bedziemy-walczyc-mamy-mnostwo-sily/ar/13128666 (February,2019).

Wilmont W.W., Hocker J. L., Konflikty między ludźmi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011. Transl. into Polish by M. Hőffner.

„Wywalczyliśmy kolejny kamyczek”. Protestujący rodzice spisali swoje postulaty https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/sejm-protest-rodzicow-dzieci-niepelnosprawnych-spisali-postulaty,831084.html (February 2019).

Zaczyński W. P., Statystyka w pracy badawczej nauczyciela, Żak, Warszawa