The economics of disability and the discourse of eliminating inequalities and providing equal opportunities
PDF (English)

Słowa kluczowe

economics of disability
inequalities
equalization of opportunities

Jak cytować

WLAZŁO, M. . (2019). The economics of disability and the discourse of eliminating inequalities and providing equal opportunities. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (25), 33–53. https://doi.org/10.14746/ikps.2019.25.02

Abstrakt

Marcin Wlazło, The economics of disability and the dis-course of eliminating inequalities and providing equal opportunities. Interdisciplinary Contexts of Special Pedagogy, no. 25, Poznań 2019. Pp. 33-53. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X. DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2019.25.02

Disability results in certain economic consequences, which are analysed mainly because of the generation of cost. The economic situation of people with disabilities and their families is usually associated with negative effects of neoliberalism, or causing and strengthening social inequality and excluding people unattractive on the market. In this context, the relationship between technological progress, economic growth and diagnostic and therapeutic services are also analysed. The article presents various aspects of the economic discourse focused on disability. The analysis is based on examples that consolidate the traditional image of disability as a factor affecting low economic status, through a description of the market of services and goods for people with disabilities, to examples of economic success achieved by people with disabilities.

https://doi.org/10.14746/ikps.2019.25.02
PDF (English)

Bibliografia

Anannikova L., Gdyby leżał, toby nie żył, „Duży Format” 2016, no. 38(1201), p. 22.

Braithwaite J., Mont D., Disability and poverty: A survey of World Bank Poverty Assessments and implications, “ALTER, European Journal of Disability Research” 2009, vol. 3, pp. 219-232.

Bukłaha Z., Cieszą mnie małe rzeczy, „Wysokie Obcasy” 2018, no. 37(1000), pp. 22-24.

Do nas tacy nie przychodzą, Ewa Wołkanowska-Kołodziej interviews Maciej Augustyniak from the Poland without Barriers (Polska bez Barier) foundation, „Duży Format” 2018, no. 6(1271), pp. 20-22.

Finkelstein V., Attitudes and Disabled People, World Rehabilitation Fund, New York 1980.

Furman A., Niepełnosprawni na eksport, „Wprost” 2019, no. 13, pp. 46-47.

Garbat M., Społeczny wymiar niepełnosprawności w teoriach ekonomii, „Studia Oeconomica Posnaniensia” 2017, vol. 5, no. 10, pp. 63-84.

Ghai A., Disabled Women: An Excluded Agenda of Indian Feminism, “Hypatia” 2002, vol. 17, no. 3, pp. 49-66.

Ghai A., Marginalization and Disability: Experiences from the Third World, in: M. Priestley (Ed.), Disability and the life course, Cambridge University Press, Cambridge 2001, pp. 26–37.

Goodley D., Disability Studies: An Interdisciplinary Introduction, Sage Publications Ltd., London 2011.

Goodley D., Dis/ability studies. Theorising ablism and disablism, Routledge, London 2014.

Grotowska-Leder J. (ed.), Sieci wsparcia społecznego jako przejaw integracji i dezintegracji społecznej, Wydawnictwo Naukowe UŁ, Łódź 2008.

Hołub J., Żeby umarło przede mną. Opowieści matek niepełnosprawnych dzieci, Wydawnictwo Czarne, Warsaw 2018.

Komunikat z badań CBOS, Komu żyje się najtrudniej?, no. 106/2018 (ed. by M. Omyła-Rudzka).

Lipski A., Problem osób niepełnosprawnych w warunkach dyskursu ekonomii neoliberalnej, „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych” 2018, vol. 27, no. 2, pp. 29-59.

Miles M., Disability on the Different Model. Glimpses of an Asian Heritage, “Journal of Religion, Disability and Health” 2002, vol. 6, no. 2-3, pp. 89-108.

Nasz jeden procent wyręcza państwo, Ludmiła Anannikova and Justyna Suchecka interview Paweł Kubicki, „Gazeta Wyborcza” 2018, no. 87(9301), pp. 18-19.

Palmer M., Disability and Poverty: A Conceptual Review, “Journal of Disability Policy Studies” 2011, vol. 21, no. 4, pp. 210-218.

Rawls J., Teoria sprawiedliwości, translated by M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk, the translation was reviewed and completed by S. Szymański, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2009.

Ridley M., The Rational Optimist: How Prosperity Evolves, Fourth Estate, London 2011.

Wojnar K., Wpływ polityki spójności na spójność społeczną polskich miast – wnioski z badań ewaluacyjnych, „Studia Regionalne i Lokalne” 2011, special edition, pp. 67-83.

Wypływam na głębokie. Interview of Karolina Domagalska with Karolina Hamer, „Wysokie Obcasy” 2018, 21(984), pp. 10-15.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.