Communication and functioning of pupils with autism in public school three case studies
PDF (English)

Słowa kluczowe

autism
logopedics
therapy
communication skills
social skills training

Jak cytować

ZAJĄC, E. . (2019). Communication and functioning of pupils with autism in public school three case studies. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (24), 139–153. https://doi.org/10.14746/ikps.2019.24.08

Abstrakt

Ewelina Zając, Communication and functioning of pupils with autism in public school – three case studies. Interdisciplinary Contexts of Special Pedagogy,
no. 24, Poznań 2019. Pp. 139-153. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X. DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2019.24.08

The purpose of this article is to characterize the means of communication of three autistic pupils with their teachers and peers as well as their daily functioning in the community of one of the public schools located in the Wielkopolska region of Poland.

https://doi.org/10.14746/ikps.2019.24.08
PDF (English)

Bibliografia

Baker J.E., Ilustrowany podręcznik umiejętności społecznych: trening komunikacji, zabawy i emocji dla dzieci z autyzmem, Harmonia Universalis, Gdańsk 2016.

Banaszkiewicz A., Studium przypadku (case study) jako metoda badań logopedycznych, [in:] Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki, ed. S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2015, p. 364-379.

Donvan J., Zucker C., Według innego klucza. Opowieść o autyzmie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017.

Frith U., Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2016.

Gnitecki J., Zarys metodologii badań w pedagogice empirycznej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego, Zielona Góra 1993.

Gray C., Nowe historyjki społeczne, Harmonia Universalis, Gdańsk 2014.

Hamerlińska-Latecka A., Logopedia a metodologia badań nauk społecznych, [in:] Problemy badawcze i diagnostyczne w logopedii, ed. I. Jaros, R. Gliwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, p. 19-34.

Jagielska G., Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2010.

Januszewska E., Januszewska I., Stymulacja rozwoju zdolności i zainteresowań u ucznia z zespołem Aspergera, [in:] Osoba ze stanami ze spektrum autyzmu. Możliwości aktywnego życia, ed. J. Kossewska, Wydawnictwo JAK, Kraków 2014, p. 109-122.

Komender J., Jagielska G., Bryńska A., Autyzm i zespół Aspergera, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.

Pisula E., Autyzm – przyczyny, symptomy, terapia, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2010.

Piszczek M., Autyści. Indywidualne i grupowe metody terapii, Wydawnictwo ES, Warszawa 2014.

Prokopiak A., Niedyrektywność w terapii autyzmu, [in:] Osoba ze stanami ze spektrum autyzmu. Możliwości aktywnego życia, ed. J. Kossewska, Wydawnictwo JAK, Kraków 2014, p. 87-96.

Randall P., Parker J., Autyzm – jak pomóc rodzinie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.