Early childhood education and care of children with normal and abnormal development in Poland – its importance and barriers
PDF (English)

Słowa kluczowe

early childhood education and care system
a child with abnormal development
education
care

Jak cytować

BUCHNAT, M. ., & WOJCIECHOWSKA, A. . (2019). Early childhood education and care of children with normal and abnormal development in Poland – its importance and barriers. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (24), 67–81. https://doi.org/10.14746/ikps.2019.24.04

Abstrakt

Marzena Buchnat, Aneta Wojciechowska, Early childhood education and care of children with normal and abnormal development in Poland – its importance
and barriers. Interdisciplinary Contexts of Special Pedagogy, no. 24, Poznań 2019.Pp. 67-81. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X. DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2019.24.04

The article presents a discussion on the importance of early therapeutic interactions for the development of a child at risk of disability or with a disability and his/her family. It indicates the importance of the time of taking action in relation to a child with developmental disorder for the period from birth to the age of three years. The article pays special attention to the place of early intervention and early support in the development process, its preventive, compensatory and corrective role. It describes barriers to the development of this system in Poland and points to potential solutions to these difficulties.

https://doi.org/10.14746/ikps.2019.24.04
PDF (English)

Bibliografia

Bennet J., Benchmarks for Early Childhood Services in OECD Countries, Innocenti Working Paper UNICEF Innocenti Research Centre, Florence 2008.

Borkowska A.R., Domańska Ł., Plastyczność mózgu, [in]: Podstawy neuropsychologii klinicznej, ed. Ł. Domańska, A.R. Borkowska, UMCS, Lublin 2013, p. 113-128.

Bragdon A.D., Gamon D., Rozwiń swój umysł. Ćwiczenia dla lewej półkuli mózgu. Wydawnictwo LIBER, Warszawa 2010.

Braun A., Niedźwiedzka A., Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Problemy i wyzwania. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera „NIE-GRZECZNE DZIECI”, Warszawa 2015.

Bretherton I., Munholland K., Internal Working Models in Attachment Relationships: A Construct Revisited, [in:] Handbook of attachment. Theory, research and clinical application, ed. J. Cassidy, Ph.R. Shaver, The Guilford Press, New York 1999, p. 90-101.

Brzezińska A.I, Czub M., Wczesna opieka i edukacja dzieci w Polsce w kontekście europejskim. Polityka społeczna, „Polityka edukacyjna: wyzwania i szanse” 2012, no. 1, p. 15-19.

Bowlby J., Attachment and Loss: Volume 1. Attachment. Penguin Books, New York 1982

Brzezińska A.I., Appelt K., Ziółkowska B., Psychologia rozwoju człowieka, [in:] Psychologia:Podręcznik akademicki, vol. 2, ed. J. Strelau, D. Doliński, GWP, Gdańsk 2010, p. 95-290.

Brzezińska A.I., Czub M., Czub T., Krótko- i długofalowe korzyści z wczesnej opieki nad dzieckiem i edukacji. Polityka społeczna, „Polityka edukacyjna: wyzwania i szanse” 2012, no. 1, p. 15-19.

Brzezińska A.I., Nowotnik A., Funkcje wykonawcze a osiągnięcia szkolne dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, „Edukacja” 2012, no. 1, p. 61-74.

Children in Scotland, Country profile: Poland. A report for the cross-European programme Working for Inclusion: the role of the early years workforce in addressing poverty and promotion social inclusion, Edinburgh, 2010a, http://www.childreninscotland.org.uk [accessed on: 8.12.2018].

Children in Scotland, Working for Inclusion: how early childhood education and care (ECEC) and its workforce can help Europe’s youngest citizens, Edinburgh, 2010b, http://www.childreninscotland.org.uk [accessed on: 8.12.2018].

Czub M., Wiek niemowlęcy. Jak rozpoznać potencjał dziecka?, [in:] Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, ed. A.I. Brzezińska, GWP, Gdańsk 2005, p. 48-56.

European Network of National Observatories on Childhood, Early Childhood Education and Care Services in the European Union Countries. Proceedings of the

ChildONEurope Seminar and integrated review. Istituto degli Innocenti: Firenze 2010.

Giza A., Wiśnicka M., W czym jest problem?, [in:] Edukacja małych dzieci – standardy, bariery, szanse, ed. A. Giza, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego, Warszawa 2010, p. 18-28.

Goldberg E., Jak umysł rośnie w siłę, gdy mózg się starzeje, PWN, Warszawa 2014.

Kastory-Bronowska M., Pakuła Z., Wczesna interwencja, Wyd. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Warszawa 2002

Kossut M., Neuroplastyczność, [in:] Mózg a zachowanie, ed. T. Górska, A. Grabowska, J. Zagrodzka, PWN, Warszawa 2012.

Mendel M., Rodzina a edukacja małego dziecka, [in:] Małe dziecko w Polsce. Raport o sytuacji edukacji elementarnej, ed. T. Szlendak, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego, Warszawa 2006, p. 150-163.

Pąchalska M., Rehabilitacja neuropsychologiczna. Procesy poznawcze i emocjonalne. UMCS, Lublin 2008.

Pąchalska M., Kaczmarek B.L.J., Kropotov J.D., Neuropsychologia kliniczna. Od terii do praktyki, PWN, Warszawa 2014.

Council of the European Union, Official Journal of the European Union (OJ C175/03 of 15.06.2011).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. poz. 1635).

Skibska J., Neuroplastyczność mózgu wsparciem rozwojowym dziecka we wczesnym dzieciństwie, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika” 2015, no. 10, p. 79-92.

Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016 r. poz. 157) w 2015 r., file:///C:

/Users/wse/Desktop/Artyku%C5%82y/Opieka/sprawozdanie_opieka_nad_dzieckiem_do_lat_3.pdf [accessed on: 10.06.2017].

Twardowski A., Rola upełnomocnienia rodziców w procesie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami, „Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej” 2016, no. 24, p. 200-211.

Twardowski A., Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami w środowisku rodzinnym, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014.

Wojciechowska A., Wczesna interwencja i wspomaganie dziecka z niepełnosprawnością, [in:] Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w systemie edukacji, ed. M. Buchnat, B. Tylewska-Nowak, Difin, Warszawa 2012.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.