Feminist disability studies vs discrimination of women with disabilities
PDF (English)

Słowa kluczowe

gender
disability
women’s studies
feminist studies

Jak cytować

KASPRZAK, T. . (2019). Feminist disability studies vs discrimination of women with disabilities. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (24), 127–138. https://doi.org/10.14746/ikps.2019.24.07

Abstrakt

Tomasz Kasprzak, Feminist disability studies vs discrimination of women with disabilities. Interdisciplinary Contexts of Special Pedagogy, no. 24, Poznań 2019.
Pp. 127-138. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X. DOI: https://doi. org/10.14746/ikps.2019.24.07

Disabled women are often treated as if they were deprived of feelings or desires.They are exposed to discrimination not only because of disability, but also because of gender (multiple discrimination). Feminist disability studies are an interdisciplinary field of research into the socio-political situation of women with disabilities.

https://doi.org/10.14746/ikps.2019.24.07
PDF (English)

Bibliografia

Ahlvik-Harju C., Disturbing bodies – reimagining comforting narratives of embodiment through feminist disability studies, “Scandinavian Journal of Disability Research” 2015, p. 5-7.

Gąciarz B., Przemyśleć niepełnosprawność na nowo. Od instytucji państwa opiekuńczego do integracji i aktywizacji społecznej, „Studia Socjologiczne” 2014, no. 2.

Gerland-Thomson R., Integrating disability transforming feminist, “NWSA Journal” 2002, no. 3, p. 1.

Garland-Thomson R., Feminist Disability Studies, “Journal of Women in Culture and Society” 2005, no. 2.

Gontarczyk E., Kobiecość i męskość jako kategorie społeczno-kulturowe w studiach feministycznych. Perspektywa socjologiczno-pedagogiczna, Poznań 1995.

Helias J., Jedlecka W., Urzeczywistnianie idei feminizmu w ogólnoświatowym dyskursie o kobietach, E-wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2018.

Kowalska B. i in., Studia nad niepełnosprawnością a wyobraźnia socjologiczna, „Studia Socjologiczne” 2014, no. 2.

Marys J.M., Feminist disability theory: domestic violence against women with a disability “Disability&Society” 2007, no. 2.

Morris J., Feminism and Disability, “Feminist Review” 1993, no. 43.

Morris J., Introduction, [in:] Encounters with strangers. Feminist and disability, ed. J. Morris, The Women’s Press, London 1996.

O’Toole C.J., Violence and sexual assault plague many disabled women, New Directions for Women 1990.

Ostrowska A., Niepełnosprawni w społeczeństwie 1993-2013, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2010.

Owens J., Exploring the critiques of the social model of disability: the transformative possibility of Arendt’s nation of power, “Sociology of Health and Illness” 2015, no. 3.

Piątek K., Szanse i zagrożenia w funkcjonowaniu kobiet z niepełnosprawnością. Studium socjologiczne, [in:] Polscy niepełnosprawni. Pomiędzy deklaracjami a realiami, ed. B. Gąciarz, S. Rudnicki, D. Żuchowska-Skiba, Wydawnictwo AGH, Kraków 2015.

Pollock G., Polityki teorii: pokolenia i geografie. Teoria feministyczna i historie historii sztuki, translated by M. Bryl, “Artium Quaestiones” 1997, no. VIII,

Renzetti C.M., Curran D.J., Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, translated by A. Gromkowska-Melosik, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2005.

Silling Ch., Socjologia ciała, translated by M. Skowrońska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Tilley Ch.M., Health Care for Women with Physical Disabilities: Literature Review and Theory, “Sexuality and Disability” 1998, no. 2.

Turner J.H., Struktura teorii socjologicznej. Wydanie nowe, Warszawa, 2004

Twardowski A., Społeczny model niepełnosprawności – analiza krytyczna, „Studia Edukacyjne” 2018, no. 48.

Wołowicz-Ruszkowska A., Zanikanie? Trajektorie tożsamości kobiet z niepełnosprawnością, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2013.

Zygmunt A., Feminizm a symboliczna ideologia, „Oblicza Komunikacji” 2009, vol. 2.