Umiejętności komunikacyjne dzieci z zespołem Downa
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

communication skills
peer grup
Down syndrome
alternative and augmentative communiaction (AAC)

Jak cytować

JĘDRZEJOWSKA, A. . (2018). Umiejętności komunikacyjne dzieci z zespołem Downa. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (22), 201–218. https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.12

Abstrakt

Agnieszka Jędrzejowska, Umiejętności komunikacyjne dzieci z zespołem Downa [Communication skills of children with Down Syndrome]. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 22, Poznań 2018. Pp. 201-218. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X. DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.12

The purpose of this article is to present the results of research concern setting of functional cooperation with the interlocutor in children with Down syndrome in a peer group. Analysis of the results indicates the relationship between methods of therapy and development of children with Down syndrome. The methods of Alterantive and Augmentative Communication (AAC) are important in achieving success in building relationships for children with problems with verbal communication. Secondly, peer group is important to increase social skills. This research show that children with Downe syndrome need similar friends. This leads to the coclussion that group with homogeneous disability is area of development.

https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.12
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Babbie E., Podstawy badań społecznych, tłum. W. Betkiewicz, M. Bucholc, P. Gadomski i in., PWN, Warszawa 2013.

Bartosik B., Sadowska L., Choińska A.M., Dojrzałość społeczna dzieci z zespołem Downa rehabilitowanych zgodnie z zasadami Wrocławskiego Modelu Usprawniania w środowisku rodzinnym [w:] Zespół Downa – postępy w leczeniu, rehabilitacji i edukacji, red. J. Patkiewicz, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Wrocław 2008.

Dunn J., Przyjaźnie dzieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

Grycman M., Sprawdź, jak się porozumiewam, Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania, Kraków 2009.

Jędrzejowska A., Wspomaganie rozwoju społecznego dziecka z zespołem Downa w przedszkolnej grupie rówieśniczej, Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwa Oświatowe, Wrocław 2017.

Maciarz A., Rewalidacja społeczna dzieci, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Zielona Góra 1981.

Minczakiewicz E.M., Błeszyński J.J., Niepełnosprawność intelektualna jako zaburzenie współwystępujące, [w:] Diagnoza i terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną, red. J.J. Błeszyński, K. Kaczorowska-Bray, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2012.

Mizińska J., Troska o Innego – potrzeba bycia potrzebnym, [w:] Troska o Innego. Szkice humanistyczne, red. J. Sośnicka, J. Dobrołowicz, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Instytut Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2011.

Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Żak Wydawnictwo Akademickie, Warszawa 1998.

Skórczyńska M., Wspomaganie rozwoju dziecka z zespołem Downa w wieku przedszkolnym, [w:] Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, red. B. Cytowska, B. Winczura, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008.

Smyczek A., Zastosowanie wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC approach) w terapii małych dzieci zagrożonych poważnymi zaburzeniami w porozumiewaniu się, [w:] Alternatywne i wspomagające metody komunikacji, red. J.J. Błeszyński, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006.

Trybuś M., Rola komunikacji niewerbalnej w relacji nauczyciel – dziecko, [w:] Rozwój daje radość. Terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, red. J. Kielin, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999.

Witkowski T., Metody PAC i PAS w społecznej rewalidacji upośledzonych umysłowo, Centralny Ośrodek Metodyczny Poradnictwa Wychowawczo-Zawodowego

Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warszawa 1988.

Żyta A., Życie z zespołem Downa. Narracja biograficzne rodziców, rodzeństwa i dorosłych osób z zespołem Downa, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.