Nr 22 (2018)
Pełny numer
PDF ()

ARTYKUŁY

BERNADETA SZCZUPAŁ
19-30
Godność, codzienność, wsparcie osób starszych z niepełnosprawnością
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.02
PDF PDF (English)
JOLANTA IZABELA WIŚNIEWSKA
31-50
Aktywność edukacyjna osób starszych jako predykator pomyślnego starzenia się
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.03
PDF PDF (English)
MARIA TRZCIŃSKA-KRÓL
51-71
Senior w świecie mediów
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.04
PDF PDF (English)
BARBARA WINCZURA
69–99
Wczesne rozpoznawanie zaburzeń ze spektrum autyzmu – symptomy ryzyka, diagnoza wstępna, badania przesiewowe
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.05
PDF PDF (English)
MAGDALENA CHARBICKA
105-125
Zabawa dzieci z autyzmem w oddziaływaniach terapeutycznych – instrumentalna czy autoteliczna?
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.06
PDF PDF (English)
LUCIA BEDNÁROVÁ
127-138
Wpływ stresu na życie rodziców dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.07
PDF PDF (English)
JOANNA GŁADYSZEWSKA-CYLULKO
139-166
Problemy w przebiegu pierwszej fazy rozwoju wg koncepcji Erika Eriksona u dziecka niewidomego
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.08
PDF PDF (English)
PAWEŁ CYLULKO
153-166
Oddziaływania tyflomuzykoterapeutyczne wspierające rozwój ruchowy dziecka z niepełnosprawnością wzroku
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.09
PDF PDF (English)
MAGDALENA SZUBIELSKA, KATARZYNA PASTERNAK, MARZENA WÓJTOWICZ, ANNA SZYMAŃSKA
167-183
Ocena sztuki osób z niepełnosprawnością wzroku przez dzieci i dorosłych
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.10
PDF PDF (English)
JOANNA GŁADYSZEWSKA-CYLULKO
179–193
Autostygmatyzacja osób z niepełnosprawnością wzrokową
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.11
PDF PDF (English)
AGNIESZKA JĘDRZEJOWSKA
201-218
Umiejętności komunikacyjne dzieci z zespołem Downa
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.12
PDF PDF (English)
RENATA MARCINIAK-FIRADZA
219-238
Jak dzieci/młodzież z głębszą niepełnosprawnością intelektualną kodują formacje słowotwórcze (na przykładzie kategorii nazw narzędzi)
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.13
PDF PDF (English)
BEATA GUMIENNY
239-258.
Opór jako fenomen interdyscyplinarny – inspiracje dla pedagogiki specjalnej
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.14
PDF PDF (English)
AGNIESZKA WOYNAROWSKA
259-287
Znaczenia niepełnosprawności intelektualnej w dyskursie internautów
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.15
PDF PDF (English)
TOMASZ KASPRZAK
289-304
Edukacja uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną w Republice Czeskiej
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.16
PDF PDF (English)
JOLANTA LIPIŃSKA-LOKŚ
305-321
Rodzice wobec wyboru formy kształcenia dziecka z niepełnosprawnością
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.17
PDF PDF (English)
JACEK SIKORSKI
323-338
Diagnoza postępów w zakresie opanowania podstawowych umiejętności szkolnych uczennicy z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.18
PDF PDF (English)
MARIUSZ WIELEBSKI
339-354
Od orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.19
PDF PDF (English)
IZABELLA GAŁUSZKA
355-374
Tendencje w orzekaniu o potrzebie nauczania indywidualnego w województwie małopolskim
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.20
PDF PDF (English)
ANETA JARZĘBIŃSKA
375-391
Od diagnozy do towarzyszenia w żałobie – wsparcie rodzin z dzieckiem z wadą letalną
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.21
PDF PDF (English)