Znaczenia niepełnosprawności intelektualnej w dyskursie internautów

Main Article Content

AGNIESZKA WOYNAROWSKA

Abstrakt

 Agnieszka Woynarowska, Znaczenia niepełnosprawności intelektualnej w dyskursie internautów [The meanings of intellectual disability within the internet discourse]. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 22, Poznań 2018. Pp. 259-287. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X. DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.15


In the following article, the author presents an analysis of meanings projected onto intellectual disabilities by the internet users by referring to the cultural model of disability, the theory of social constructivism, as well as, to the post-structuralist discourse theories. In accordance with the cultural model of disability theory, the author perceives intellectual disability as generated by social practices, and as a “product” of discourse. A discourse perceived as a “system of statements” and as a practice that shapes the subjects which it speaks of. From this perspective, intellectual disability is perceived as a phenomenon created by its continuing interpretations. By applying the critical discourse analysis, the article presents an answer tok users? The presented means of comprehending and perceiving intellectual disability, its revealed meanings included in the internet discourse dthe question: how is intellectual disability defined and interpreted within the internet discourse, what meanings are projected onto intellectual disability by the networetermine the current assortment of practices regarding how society responds to otherness.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Aouil B., Komunikowanie się w Internecie – narzędzia, specyfika i właściwości, w: Komunikacja społeczna w świecie wirtualnym, red. M. Wawrzak-Chodaczek, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
 2. Barnes C, Mercer G., Niepełnosprawność, Wydawnictwo Sic, Warszawa 2008.
 3. Berger P., Luckmann T., Społeczne tworzenie rzeczywistości, PWN, Warszawa 2010.
 4. B. Borowska-Beszta, Niepełnosprawność w kontekstach kulturowych i teoretycznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012.
 5. Dijk van T.A., Dyskurs jako struktura i proces, przeł. G. Grochowski, PWN, Warszawa 2010.
 6. Duszak A., Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, PWN, Warszawa 1997.
 7. Fairclough N., Analysing Discourse. Textual Analysis for Social Research, Routledge, London and New York 2004.
 8. Fairclough N., Krytyczna analiza dyskursu, Universitas, Kraków 2008.
 9. Foucault M., Archeologia wiedzy, przeł. A. Siemek, PIW, Warszawa 1977.
 10. Gadamer H.G., Prawda i metoda, przeł. B. Baran, „Inter Esse”, Kraków 1993.
 11. Garland-Thomson R., Extraordinary Bodies: Figuring Physical Disability in American Culture and Literature, Columbia University Press. Columbia 1997.
 12. Giddens A., Socjologia. PWN, Warszawa 2005.
 13. Goodley D., Disability Studies. An Interdisciplinary Introduction, Sage Publications. Los Angeles, London, New Delhi 2017.
 14. Grzymała-Kazłowska A., Socjologicznie zorientowana analiza dyskursu na le współczesnych badań nad dyskursem, „Kultura i Społeczeństwo” 2004, 1.
 15. Gustavsson A., Zakrzewska-Manterys E., Upośledzenie w społecznym zwierciadle, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1997.
 16. Gustowski W., Komunikacja w mediach społecznościowych, Wydawnictwo NOVAERES, Gdynia 2012.
 17. Melosik Z., Poststrukturalizm i społeczeństwo (refleksje nad teorią M. Foucaulta), [w:]Edukacja wobec zmiany społecznej, red. J. Brzeziński, L. Witkowski, Edytor, Poznań–Toruń 1994.
 18. Miś L., Konstruktywizm, konstrukcjonizm w socjologii, pracy socjalnej, terapii, „Zeszyty Pracy Socjalnej” 2008, 14.
 19. Niżnik J., Słowo wstępne, [w:] Społeczne tworzenie rzeczywistości, red. P. Berger, T. Luckmann, PWN, Warszawa 2010.
 20. McRuer R., Crip Theory: Cultural Signs of Queerness and Disability (Cultural Front), New York University Press, New York 2006.
 21. Tobin Siebers, Disability Theory (Corporealities: Discourses Of Disability), University of Michigan Press, Michigan 2008.
 22. Snyder S.L., Mitchell D.T., Cultural Locations of Disability, University of Chicago Press, Chicago 2006.
 23. Shakespeare T., Cultural Representation of Disabled People: Dustbins for Disavowal?, “Disability & Society” 1994, 9.3.
 24. Starego K., Dyskurs, [w:] Dyskursywna konstrukcja podmiotu. Przyczynek do rekonstrukcji pedagogiki kultury, M. Cackowska, L. Kopciewicz, M. Patalon, P. Stańczyk, K. Sarego, T. Szkudlarek, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012.
 25. Waldenfels B., Topografia obcego, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002
 26. Waldschmit A., Disability Goes Cultural, [w:] Culture-Disability-Theory, red. A. Waldschmit, H. Berressem, M. Ingwersem, Verlag Bielefeld 2017.
 27. Żółkowska T., Społeczna (de)waloryzacja roli osoby niepełnosprawnej, [w:] Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej, red. Z. Gajdzica, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013.
 28. Netografia
 29. http://www.styl.pl/magazyn/felietony/sylwia-chutnik/news-co-to-jest-normalnosc, nId,1084492 [dostęp: 30.10.2014].
 30. http://kobieta.wp.pl/kat,132000,title,Jak-zyja-matki-dzieci-z-zespolem-Downa,wid,14490561,wiadomosc.html?ticaid=113a9a [dostęp: 30.10.2014].
 31. http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/1,35612,20923616,mt-w-gdanskim-teatrzeszekspirowskim-pracuja-osoby-z-zespolem.html [dostęp: 7.05.2018].
 32. http://wyborcza.pl/7,75398,20829541,czym-jest-zespol-downa-i-jakie-jest-ryzyko-zachorowania.html [dostęp: 7.05.2018].