Rodzice wobec wyboru formy kształcenia dziecka z niepełnosprawnością
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

parents of a child with disability
student with disability
forms of special education

Jak cytować

LIPIŃSKA-LOKŚ, J. . (2018). Rodzice wobec wyboru formy kształcenia dziecka z niepełnosprawnością. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (22), 305–321. https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.17

Abstrakt

Jolanta Lipińska-Lokś, Rodzice wobec wyboru formy kształcenia dziecka z niepełnosprawnością [Parents against choosing a form of education for a child with a disability]. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 22, Poznań 2018. Pp. 305-321. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X. DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.17

The law in the situation of a child with disability acquires particular importance, especially in the matter of choosing the form of its education. Whether they will choose a special school or an integration class for their child, or maybe they will think about inclusive education – it is conditioned by many factors, and each of them can be the most important for a particular parent. The subject of the presented research message was made the opinions and experiences of parents in the area of choosing form of education for a child with disability. The settles of their earlier decisions and the level of accuracy of choice were determined thanks to the assessment of a given form of education by the parents.

https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.17
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Apanel D., Teoria i praktyka kształcenia integracyjnego osób z niepełnosprawnością w Polsce w latach 1989-2014, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2017.

Chrzanowska I., Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015.

Gajdzica Z., Sytuacje trudne w opiniach nauczycieli klas integracyjnych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011.

J. Lipińska-Lokś, Edukacja uczniów z niepełnosprawnością – możliwości i ograniczenia, [w:] Pedagogika wczesnoszkolna. Uczeń i nauczyciel w zmieniającej się przestrzeni społecznej, red. I. Kopaczyńska, M. Magda-Adamowicz, M. Nyczaj-Drąg, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014.

Kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Informacja o wynikach kontroli, NIK, KNO-4101-01-00/2012, Warszawa 2012.

Plichta P., Jagoszewska I., Gładyszewska-Cylulko J., Szczupał B., Drzazga A., Cytowska B., Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami. Charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2017.

Zamkowska A., Snopek M., Rozwój kompetencji nauczyciela wspomagającego ucznia z autyzmem, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” 2017, nr 3.

Zamkowska A., Wsparcie edukacyjne uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w różnych formach kształcenia na I etapie edukacji, Politechnika Radomska, Wydawnictwo, Radom 2009.