Rodzice wobec wyboru formy kształcenia dziecka z niepełnosprawnością

Main Article Content

JOLANTA LIPIŃSKA-LOKŚ

Abstrakt

Jolanta Lipińska-Lokś, Rodzice wobec wyboru formy kształcenia dziecka z niepełnosprawnością [Parents against choosing a form of education for a child with a disability]. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 22, Poznań 2018. Pp. 305-321. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X. DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.17


The law in the situation of a child with disability acquires particular importance, especially in the matter of choosing the form of its education. Whether they will choose a special school or an integration class for their child, or maybe they will think about inclusive education – it is conditioned by many factors, and each of them can be the most important for a particular parent. The subject of the presented research message was made the opinions and experiences of parents in the area of choosing form of education for a child with disability. The settles of their earlier decisions and the level of accuracy of choice were determined thanks to the assessment of a given form of education by the parents.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

  1. Apanel D., Teoria i praktyka kształcenia integracyjnego osób z niepełnosprawnością w Polsce w latach 1989-2014, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2017.
  2. Chrzanowska I., Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015.
  3. Gajdzica Z., Sytuacje trudne w opiniach nauczycieli klas integracyjnych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011.
  4. J. Lipińska-Lokś, Edukacja uczniów z niepełnosprawnością – możliwości i ograniczenia, [w:] Pedagogika wczesnoszkolna. Uczeń i nauczyciel w zmieniającej się przestrzeni społecznej, red. I. Kopaczyńska, M. Magda-Adamowicz, M. Nyczaj-Drąg, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014.
  5. Kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Informacja o wynikach kontroli, NIK, KNO-4101-01-00/2012, Warszawa 2012.
  6. Plichta P., Jagoszewska I., Gładyszewska-Cylulko J., Szczupał B., Drzazga A., Cytowska B., Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami. Charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2017.
  7. Zamkowska A., Snopek M., Rozwój kompetencji nauczyciela wspomagającego ucznia z autyzmem, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” 2017, nr 3.
  8. Zamkowska A., Wsparcie edukacyjne uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w różnych formach kształcenia na I etapie edukacji, Politechnika Radomska, Wydawnictwo, Radom 2009.