Między postprawdą a (pseudo)mądrością tłumu – o epistemicznej pułapce cyfrowych mediów i analogowych kompetencjach jako środkach jej uniknięcia
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

media
epistemic crisis
media literacy
philosophical education

Jak cytować

PIETRZYKOWSKI, A. . (2018). Między postprawdą a (pseudo)mądrością tłumu – o epistemicznej pułapce cyfrowych mediów i analogowych kompetencjach jako środkach jej uniknięcia. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (23), 77–91. https://doi.org/10.14746/ikps.2018.23.04

Abstrakt

Adam Pietrzykowski, Między post-prawdą a (pseudo)mądrością tłumu – o epistemicznej pułapce cyfrowych mediów i analogowych kompetencjach jako środkach jej uniknięcia [Between post-truth and (pseudo)wisdom of the crowds – on epistemic trap of digital media and analog competences as means of avoiding it]. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 23, Poznań 2018. Pp. 77-91. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X. DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2018.23.04

In the modern world, truth has become an anachronistic value. At the same time, hopes associated with its restitution by the networked crowd have proved futile. The growing dominance of audiovisual media inevitably leads to the formation of a new man, driven more by affection than rationality. Phenomena such as secondary illiteracy, language depletion and the rise of populism are signs of this process. The development of media literacy suggested by theoreticians of education may be an insufficient remedy for the indicated civilization problem. The solution may be returning to basic competences shaped, in particular, by philosophical education, which may become the proper medium for restoring critical reason in society.

https://doi.org/10.14746/ikps.2018.23.04
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Bendyk E., Dyktatura kłamstwa, polityka i post-prawda, https://antymatrix.blog.polityka.pl/2016/09/10/dyktatura-klamstwa-polityka-i-post-prawda/ [dostęp: 11.08.2018].

Bobryk J., Spadkobiercy Teuta. Ludzie i media, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001.

Boudrillard J., Zbrodnia doskonała, przeł. S. Królak, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008

Castells M., Mobile Communication adn Society. A Global Perspective, MIT Press, Cambridge 2006.

Czarnecki M., Co piątego tweeta o wyborach w USA stworzył bot. Fałszywe newsy zalały Facebooka. Jak media społecznościowe wpłynęły na kampanię, „Gazeta Wyborcza”, 11.11.2016 http://wyborcza.pl/7,75248,20963144,co-piatego-tweeta-o-wyborachw-usa-stworzyl-bot-falszywe-wsy.html [dostęp: 11.08.2018].

Kołakowski L., Obecność mitu, Prószyński i S-ka, Warszawa 2003.

Krotz F., Mediatization: a concept with which to grasp media and societal change, [w:] Mediatization: Concept, Changes, Consequences, red. K. Lundby, Peter Lang, New York 2009.

Krotz F., Media connectivity: Concepts, conditions, and consequences, [w:] Network, Connectivity and Flow: Key concepts for Media and Cultural Studies, red. A. Hepp, F. Krotz, S. Moores, Hampton Press, New York 2008.

Nauczanie filozofii na III i IV etapie edukacyjnym, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2015, http://eduentuzjasci.pl/images/stories/publikacje/ibe-raport-nauczanie-filozofii.pdf [dostęp: 11.08.2018].

Nie rozumiemy informacji, instrukcji, ulotek. Kwitnie analfabetyzm wtórny, „Nowa trybuna opolska”, 8.09.2011, http://www.nto.pl/wiadomosci/opolskie/art/4452

,nie-rozumiemy-informacji-instrukcji-ulotek-kwitnie-analfabetyzm-wtorny,id,t.html [dostęp: 11.08.2018].

Maigret E., Socjologia komunikacji i mediów, przekł. I. Piechnik, Oficyna Naukowa, Warszawa 2012.

McQuail D., McQuails’s Mass Communication Theory, Sage Publications, London 2010.

Ohlheiser A., Tweets are disappearing on Twitter. Why?, „Washington Post”, 30.10.2015, https://www.washingtonpost.com/news/the-intersect/wp/2015/10/30/a-guide-to-why-some-activists-believe-their-tweets-are-being-censoredin-the-u-s [dostęp: 11.08.2018].

Ong W. J., Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, przeł. J. Japola, WUW, Warszawa 2011.

Pawłowski Ł., Gdzie podziała się prawda?, „Kultura Liberalna”, 29.11.2016, https://kulturaliberalna.pl/2016/11/29/pawlowski-post-prawda-ralph-keyes [dostęp:11.08.2018].

Po co w szkole filozofia?, Portal Instytutu Badań Edukacyjnych, 18.6.2015, http://www.ibe.edu.pl/pl/biblioteka/11-media/aktualnosci-prasowe/498-po-co-w-szkolefilozofia[dostęp: 11.08.2018].

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego

technikum z przedmiotu filozofia, http://filozofuj.eu/wp-content/uploads/2018/02/podstawa-programowa-z-filozofii.pdf [dostęp: 11.08.2018].

Podstawa programowa z filozofii i etyki dla szkół ponadpodstawowych, Portal Filozofuj,http://filozofuj.eu/podstawa-programowa-filozofii-etyki-dla-szkol-ponadpodstawowych-podpisana [dostęp: 11.08.2018].

Rolka M., Mit i oralność w świetle diagnoz kryzysu kultury nowoczesnej, „Hybris” 2016,

nr 34, s. 119-136.

Rosenberg M., Confessore N., Cadwalladr C., How Trump Consultants Exploited the Facebook Data of Millions, „New York Times”, 17.03.2018, https://www.nytimes.com/2018/03/17/us/politics/cambridge-analytica-trump-campaign.html [dostęp:11.08.2018].

Sasińska-Klas T., Mediatyzacja a medializacja sfery publicznej, „Zeszyty prasoznawcze” 2014, nr 2 (218), s. 162-175.

Tornero P., Manuel J., Study of the Current Trends and Approaches on Media Literacy in Europe, European Commision, 2007, http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com/sites/default/files/field/adjuntos/study_media_literacy_in_europe_0.pdf [dostęp: 11.08.2018].

Widła M., Grozi nam wtórny analfabetyzm? Polacy czytają coraz mniej, „Newsweek”, 11.03.2016, http://www.newsweek.pl/polska/grozi-nam-wtorny-analfabetyzmpolacy-czytaja-coraz mniej,artykuly,381658,1.html [dostęp: 11.08.2018].

Wolin S., Democracy Incorporated: Managed Democracy and the Specter of Inverted Totalitarianism,

Princeton Univeristy Press, United States 2008.

Yes, I’d lie to you. The post-truth world, „The Economist”, 10.09.2016 https://www.economist.com/briefing/2016/09/10/yes-id-lie-to-you [dostęp: 11.08.2018].