Nr 23 (2018)

WPROWADZENIE

JACEK PYŻALSKI, NATALIA WALTER
7-10
Wprowadzenie
PDF

ARTYKUŁY

JANUSZ MORBITZER
7–21
O racjonalnym wykorzystaniu internetu w edukacji
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.23.01
PDF PDF (English)
NATALIA WALTER
29-58
Internetowe wsparcie społeczne
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.23.02
PDF PDF (English)
MARLENA PLEBAŃSKA
53–70
Stan cyfryzacji polskich szkół na podstawie badania „Polska szkoła w dobie cyfryzacji. Diagnoza 2017” w kontekście potrzeby wdrożenia nauczania w modelu STEAM
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.23.03
PDF PDF (English)
ADAM PIETRZYKOWSKI
77-91
Między postprawdą a (pseudo)mądrością tłumu – o epistemicznej pułapce cyfrowych mediów i analogowych kompetencjach jako środkach jej uniknięcia
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.23.04
PDF PDF (English)
AGNIESZKA OGONOWSKA
93-109
Edukacja medialna w kontekście cyberpsychologii: nowe perspektywy badania mediów i ich użytkowników we współczesnej cywilizacji medialnej
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.23.05
PDF PDF (English)
ZBIGNIEW ŁĘSKI
111-123
Edukacja medialna z perspektywy edukacyjnej analizy transakcyjnej
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.23.06
PDF PDF (English)
MIROSŁAW WOBALIS
125-142
Cyfrowi komunikatorzy – twórcy czy odtwórcy?
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.23.07
PDF PDF (English)
AGNIESZKA IWANICKA
143-160
Od biernego odbiorcy do aktywnego mediakreatora – małe dzieci i TIK w świetle badań własnych
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.23.08
PDF PDF (English)
MAGDALENA WASYLEWICZ
161-176.
Aktywność internetowa a poczucie alienacji młodzieży ery mediów
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.23.09
PDF PDF (English)
MICHALINA KASPRZAK
177-189
Wspieranie twórczego rozwoju dzieci pochodzących ze środowisk defaworyzowanych społecznie w wybranych kontekstach edukacji medialnej
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.23.10
PDF PDF (English)
JAKUB CZOPEK
191-202
Opowieść transmedialna jako przykład kreacyjnych możliwości fandomu
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.23.11
PDF PDF (English)
SYLWIA GALANCIAK, ANNA WEISS, MIRIAM JUDGE
203-220
Technologie mobilne jako nośnik zmiany – w opinii nauczycieli z czterech krajów europejskich
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.23.12
PDF PDF (English)
DANUTA MORAŃSKA
221-234
Nowa jakość kształcenia akademickiego w sytuacji zmiany cywilizacyjnej – interaktywny wykład problemowy
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.23.13
PDF PDF (English)
AGNIESZKA PAWLUK-SKRZYPEK, IWONA BŁASZCZAK
235-247
Nowoczesne technologie a uczniowie z dysleksją – możliwości i zagrożenia
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.23.14
PDF PDF (English)
ANNA MICHNIUK
249-266
Rodzice a nowomedialne wspomaganie współczesnej polskiej szkoły (raport z badań)
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.23.15
PDF PDF (English)