Edukacja medialna z perspektywy edukacyjnej analizy transakcyjnej
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

transactional analysis
new media
human-computer relationship
media education

Jak cytować

ŁĘSKI, Z. . (2018). Edukacja medialna z perspektywy edukacyjnej analizy transakcyjnej. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (23), 111–123. https://doi.org/10.14746/ikps.2018.23.06

Abstrakt

Zbigniew Łęski, Media education from the perspective of educational transactional analysis, Interdisciplinary Contexts of Special Pedagogy, No. 23, Poznań 2018. Pp. 103–115. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X. DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2018.23.06

Educational transactional analysis is one of the main branches of transactional analysis – a concept, which was developed with psychotherapy in mind. Its tools and clear terminology allow for both theoretical and empirical analysis of many aspectspertaining to the specificity of human functioning in the world of new media. The article shows the possibilities of its application and presents a review of previous theoretical and empirical initiatives that deal with this issue.

https://doi.org/10.14746/ikps.2018.23.06
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Berne E., Seks i kochanie, Książka i Wiedza, Warsaw, 1994.

Berne E., W co grają ludzie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw, 1994.

Jagieła J., Gry psychologiczne w szkole, Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, Kielce, 2004.

James M., Jongeward D., Narodzić się by wygrać, Dom wydawniczy REBIS, Poznań, 2003.

Łęski Z., Duch w maszynie… Kim jest dla nas komputer? Charakterystyka relacji w języku analizy transakcyjnej, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, Częstochowa, 2016.

Łęski Z., Pierzchała A., “Życie w grze czy gra w życie. Rola skryptu życiowego w kształtowaniu postaw graczy” [in:] Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań, N. Dębowska, M. Walachowska, N. Starik (eds.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań, 2014.

Łęski Z., “Zarys problematyki komputeryzacji kształcenia w perspektywie analizy transakcyjnej” [in:] Analiza transakcyjna w edukacji, ed. J. Jagieła, Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, Częstochowa, 2011.

Pierzchała A., Pasywność w szkole, Diagnoza zjawiska z perspektywy analizy transakcyjnej, Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, Częstochowa, 2013.

Pierzchała A., “Po dwóch stronach ekranu, czyli wirtualne relacje interpersonalne w perspektywie analizy transakcyjnej” [in:] Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w przestrzeni wirtualnej – teoria i praktyka. Prace naukowe GWSP, ed. Ewa Golbik-Madej, Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Gliwice, 2016.

Pierzchała, A. “Rodzic, Dorosły, Dziecko – jak można opisać komunikację na forach internetowych z punktu widzenia Analizy Transakcyjnej” [in:] Oblicza internetu. (Re)de niowanie sieci, ed. M. Sokołowski, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, Elbląg, 2010.

Pierzchała A., “Transakcyjne zakazy i nakazy skryptowe w ukrytym programie szkoły”, Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 2017, no. 6.

Pokolenie 3.0. w świecie wirtualnym i realnym – raport z badań NASK. https://www.nask.pl/download/1/447/Nastolatki30NASK.pdf (retrieved on: 16.08.2018).

Reeves B., Nass C., Media i ludzie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warsaw, 2000.

Stevart I., Joines V., Analiza transakcyjna dzisiaj, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań, 2017.

Wallace P., Psychologia Internetu, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań, 2005.