Edukacja medialna w kontekście cyberpsychologii: nowe perspektywy badania mediów i ich użytkowników we współczesnej cywilizacji medialnej
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

media literacy
cyber psychology
media
digital and information competences

Jak cytować

OGONOWSKA, A. . (2018). Edukacja medialna w kontekście cyberpsychologii: nowe perspektywy badania mediów i ich użytkowników we współczesnej cywilizacji medialnej. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (23), 93–109. https://doi.org/10.14746/ikps.2018.23.05

Abstrakt

Agnieszka Ogonowska, Edukacja medialna w kontekście cyberpsychologii: nowe perspektywy badania mediów i ich użytkowników we współczesnej cywilizacji medialnej [Media education in the context of cyber-psychology: new perspectives for media and user research in contemporary media civilisation]. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 23, Poznań 2018. Pp. 93-109. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X. DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2018.23.05

The aim of the article is to show new perspectives of research and development of media, digital and information competences in the context of knowledge and research in (cyber) psychology. It draws attention to the functions of media education in relation to civil society, the society of knowledge, and the society of communication democracy. In the modern media civilization, these competences, acquired through formal and informal education, are the basis for conscious functioning in many social roles (eg citizen, consumer) and dealing with disinformation. The last part of the article is dedicated to shaping media competences in young children (2.5-7 years old), who should develop these skills under the care of an adult. The task of educational environments is the systematic implementation of home media education that facilitates the child's functioning in the environment of traditional
and new media.

https://doi.org/10.14746/ikps.2018.23.05
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Batorski D., Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych, [w:] Diagnoza Społeczna 2009: Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Vizja Press&IT, Warszawa 2009, s. 281-309.

Cieszyńska-Rożek J., Wpływ wysokich technologii na rozwój poznawczy dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym, [w:] Człowiek-Technologia-Media. Konteksty kulturowe i psychologiczne, red. A. Ogonowska, G. Ptaszek, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2014, s. 11-22.

Connolly I., Self and identity in cyberspace, [in:] An introduction to cyberpsychology, ed. I. Connolly, M. Palmer, H. Barton, G. Kirwan, Routledge, London – New York 2016, s. 45-56.

Errity A., Human-Computer Interaction, [in:] An introduction to cyberpsychology, ed. I. Connolly, M. Palmer, H. Barton, G. Kirwan, Routledge, London – New York 2016, s. 241- 256.

Jasiewicz J., Filiciak M., Mierzecka A., Śliwowski K., Klimczuk A., Kisilowska M., Tarkowski A., Zadrożny J., Katalog Kompetencji Cyfrowych, https://cppc.gov.pl/wp-content/uploads/zal.-13 Ramowy_katalog_kompetencji_cyfrowych.pdf [dostęp: 25.12.2018].

Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

Juszczyk-Rygałło J., Nowe media a kształt wczesnej edukacji, [w:] Człowiek-Technologia-Media. Konteksty kulturowe i psychologiczne, red. A. Ogonowska, G. Ptaszek, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Kraków 2014, s. 51-62.

Kirwan G., Psychological applications of Virtual Reality, [in:] An introduction to cyberpsychology, ed. I. Connolly, M. Palmer, H. Barton, G. Kirwan, Routledge, London – New York 2016, s. 271-285.

Kołodziejczyk A., Media w życiu rodziny. Rodzaje mediacji korzystania z mediów, [w:] Współczesna psychologia mediów. Nowe problemy i perspektywy badawcze, red. A. Ogonowska, G. Ptaszek, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013, s. 49-70.

Manovich L., Język nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.

Ogonowska A., Edukacja medialna. Klucz do rozumienia społecznej rzeczywistości, Towarzystwo Naukowe: Societas Vistulana, Kraków 2003.

Ogonowska A., Kompetencje cyfrowe we współczesnej cywilizacji medialnej, „Studia de Cultura” 2016, nr VIII (2), s. 14-26.

Ogonowska A., Psychologia mediów i komunikowania. Wprowadzenie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2018.

Ogonowska A., Współczesna edukacja medialna: teoria i rzeczywistość, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013.

Parsons T. H. D., Cyberpsychology and the Brain, Cambridge University Press, Cambridge 2017.

Palmer M., The Internet as an educational space, [in:] An introduction to cyberpsychology, ed. I. Connolly, M. Palmer, H. Barton, G. Kirwan, Routledge, London – New York 2016, s. 194-208.

Pasikowska A., Dialog z wirtualnym i wyobrażonym rozmówcą jako forma wsparcia i poprawy zdrowia psychicznego, [w:] Współczesna psychologia mediów. Nowe probEdukacja medialna w kontekście cyberpsychologii Prolemy i perspektywy badawcze, red. A. Ogonowska, G. Ptaszek, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013, s. 231-248.

Reeves B., Nass C., Media i ludzie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000.

Rygałło A., Czy szkoła może być cyfrowa?, [w:] Człowiek-Technologia-Media. Konteksty kulturowe i psychologiczne, red. A. Ogonowska, G. Ptaszek, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2014, s. 23-35.

Spitzer M., Jak uczy się mózg?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Suler J., Psychology of the digital age, Cambridge University Press, Cambridge 2016.

Woźniak U., Tożsamość w narracjach internetowych, „Studia de Cultura” 2016, nr VIII (2), s. 71-84.

Wójcik G., Rzeczywistość nie istnieje…? Media i nowoczesne technologie w społeczeństwie przyszłości na przykładzie serialu „Black Mirror”, „Studia de Cultura” 2016, nr VIII (2), s. 27-36.

Zając J., Własne dobro czy prawdziwa pomoc? Przykłady nowych form zachowań pomocnych za pośrednictwem, [w:] Współczesna psychologia mediów. Nowe problemy i perspektywy badawcze, red. A. Ogonowska, G. Ptaszek, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013, s. 211-230.