O racjonalnym wykorzystaniu internetu w edukacji
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

education
Internet
competences
wisdom
development

Jak cytować

MORBITZER, J. . (2018). O racjonalnym wykorzystaniu internetu w edukacji. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (23), 7–21. https://doi.org/10.14746/ikps.2018.23.01

Abstrakt

Janusz Morbitzer, On the rational use of the Internet in education, Interdisciplinary Contexts of Special Pedagogy, No. 23, Poznań 2018. Pp. 7–21. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X. DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2018.23.01

The Internet has become one of the most important educational tools today. However, research shows that it is often used without the necessary reflection, as an easily accessible source of information instead of being a tool for intellectual development. This article presents new opportunities offered by the Internet and new competences that are necessary to fully use the Internet’s potential in education. These competences are mostly intellectual and axiological, not technical.

https://doi.org/10.14746/ikps.2018.23.01
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Bauman Z., O edukacji. Rozmowy z Riccardo Mazzeo, trans. P. Poniatowska, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2012.

Carr N., Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg, trans. K. Rojek, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2013.

Czarniecki M. M., Medioci: czy nie jesteś jednym z nich? Przewodnik dla odbiorców telewizji, prasy, radia, kaset wideo, Internetu, Wydawnictwo Europol, Warszawa 2003.

Gadacz T., Uniwersytet w czasach bezmyślności, wykład inauguracyjny, AGH, Kraków, http://www.agh.edu.pl/info/article/uniwersytet-w-czasach-bezmyslnosciwyklad-inauguracyjny/ [access: 10 August 2018].

Istota uczenia się. Wykorzystanie wyników badań w praktyce, trans. Z. Janowska, ed. H. Dumont, D. Istance, F. Benavides, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.

Księga nonsensu, trans. A. Marianowicz, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1986; see also dok. elektron. http://psychologbielsko.eu/wp-content/uploads/2015/01/Saxe-J.G.-Ballada-o-s%C5%82oniu.pdf [access: 10/08/2018].

Levinson P., Miękkie ostrze, czyli historia i przyszłość rewolucji informacyjnej, trans. H. Jankowska, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA, Warszawa 2006.

Morbitzer J., Internet w edukacji – między mądrością a głupotą, https://www.edunews.pl/badania-i-debaty/opinie/4328-internet-w-edukacji-miedzy-madroscia-a-glupota#jacommentid:4924 [access: 10 August 2018].

Morbitzer J., Into Idiocracy – Pedagogical Reflection on the Epidemic of Stupidity in the Generation of the Internet era, “Humanitas University Research Papers PEDAGOGY” 2018, No. 17.

Morbitzer J., O efekcie cieplarnianym w edukacji, [in:] Człowiek – Media – Edukacja, ed. J. Morbitzer, D. Morańska, E. Musiał, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2015.

Morbitzer J., Sokrates odwrócony, czyli o internetowej głupocie, [in:] Człowiek – Media – Edukacja, ed. J.Morbitzer, D. Morańska, E. Musiał, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2017.

Postman N., Technopol. Triumf techniki nad kulturą, trans. A. Tanalska-Dulęba, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA, Warszawa 2004.

Szkudlarek T., Media. Szkic z filozofii i pedagogiki dystansu, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009.

Turski Ł., Triumf nieuctwa, “Przegląd” 2017, No. 6.