Rodzice a nowomedialne wspomaganie współczesnej polskiej szkoły (raport z badań)
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

school
new media,
parents

Jak cytować

MICHNIUK, A. . (2018). Rodzice a nowomedialne wspomaganie współczesnej polskiej szkoły (raport z badań). Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (23), 249–266. https://doi.org/10.14746/ikps.2018.23.15

Abstrakt

Anna Michniuk, Rodzice a nowomedialne wspomaganie współczesnej polskiej szkoły (raport z badań) [Parents and new media in modern Polish schools]. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 23, Poznań 2018. Pp. 249-266. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X. DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2018.23.15

The article presents some of the conclusions of the research carried out in 2016 among the junior high schools located in lubuskie voiewodship. One of the subjects of the research was the parents of new media support for modern school assess. The text presents parents’ opinions on the new media activity of students, support of new media in the teaching – learning process, building contact between the school and parents and also (auto)promotion of the school. The article also contains a short description of the new media activity of parents of contemporary teenagers and characteristic of the media world in which modern parents were brought up.

https://doi.org/10.14746/ikps.2018.23.15
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Brelińska K., Wczoraj, dziś i jutro komputerów w nauczaniu, [w:] Dokąd zmierza technologia kształcenia, red. W. Strykowski, W. Skrzydlewski, Zakład Technologii Kształcenia Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.

Gawrecki L., Nauczyciel a pozaszkolne doświadczenia ucznia, [w:] Dokąd zmierza technologia kształcenia, red. W. Strykowski, W. Skrzydlewski, Zakład Technologii Kształcenia Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1993.

GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce 2012-2016, https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5497/1/10/1/spoleczenstwo_informacyjne_w_polsce_2012-2016.pdf [dostęp: 10.08.2018].

Kontek K., Oczami nauczycieli. Mikroklan. Zeszyt 2/1986. Pobrano z: http://idn.org.pl/users/lesz/legend/archiw1.html [dostęp: 6.06.2017].

Korulska E., Stokowska A., Historia radia. Pobrano z: http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/news-files/historia_radia_1.pdf [dostęp: 7.06.2017].

Majewska D., Majewski W. Zamiast programu. „Komputer” kwiecień 1986. Pobrano z:http://idn.org.pl/users/lesz/legend/archiw1.html#dwa [dostęp: 6.06.2017].

Olejniczak-Szukała W., Obraz polskiej młodzieży lat osiemdziesiątych w świetle prasy młodzieżowej.

Praca doktorska przygotowana pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Doroty Skotarczak. Poznań: Wydział Historyczny. Pobrano z: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/4490/1/doktorat2.pdf [dostęp: 6.06.2017].

Sosnowska J., Polskie telewizyjne programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży – zarys historyczny, [w:] Media w edukacji. Wymiar kulturowy i aksjologiczny, red. A. Roguska, Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Szansa”, Siedlce 2013.

TNS na zlecenie Orange Polska, Bezpieczeństwo dzieci w internecie. Raport z badań jakościowych i ilościowych, https://panoptykon.org/files/bezpieczenstwo_dzieci_w_internecie_2013.pdf [dostęp: 10.08.2018].