On the phenomenon of scientific work of Zbyszko Melosik
PDF (English)

Słowa kluczowe

Paedagogy
pop culture
post-modernity
pathologies
university
higher education
scientific school
fundamentalism
multiculturality

Jak cytować

Śliwerski, B. (2019). On the phenomenon of scientific work of Zbyszko Melosik. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (26), 405–439. https://doi.org/10.14746/ikps.2019.26.19

Abstrakt

Bogusław Śliwerski, On the phenomenon of scientific work of Zbyszko Melosik. Interdisciplinary Contexts of Special Pedagogy, no. 26, Poznań 2019. Pp. 405–439. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X. e-ISSN 2658-283X. DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2019.26.19

The subject of analyses are issues of research undertaken in scientific publications by Zbyszko Melosik from the Adam Mickiewicz University in Poznań, the content of which is of key significance to reforms in paedagogical sciences after the year 1989 in Poland, as well as to the understanding of international and domestic value of the cooperation of this scientist with academic circles. It is also an example of the establishment and evolution of the Poznań research school in culture, comparative and general paedagogy. They indicate a clear union between the conditions of sociocultural
and education studies in light of the assumptions of post-modernism and critical paedagogy and the richness of sources by this author, connecting Polish paedagogical thought with the world discourse on socialisation and broadly understood education.

https://doi.org/10.14746/ikps.2019.26.19
PDF (English)

Bibliografia

Bauman Z., Wieloznaczność nowoczesna. Nowoczesność wieloznaczna, transl. by Janina Bauman, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.

Demetrio D., Edukacja dorosłych [in:] Pedagogika. Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej, ed. by Bogusław Śliwerski, Gdańsk, GWP 2006.

Kwieciński Z., Witkowski L. (red.), Ku pedagogii pogranicza, UMK Toruń 1990.

Kwieciński Z., Witkowski L. (red.), Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach, IBE, Warszawa 1993.

Magna Charta Universitatum (Great Charter of Universities), Observatory Magna Charta Universitatum, on-line at http://www.magna-charta.org/resources/files/the-magna-charta/english, access on 17.11.2019.

Melosik Z., Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007.

Melosik Z., Ciało i zdrowie w społeczeństwie konsumpcji, Wydawnictwo Edytor s.c., Toruń – Poznań 1999.

Melosik Z., Gromkowska-Melosik A., Kultura popularna: teksty, rekonstrukcje i interpretacje, Poznań 2011.

Melosik Z., Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2013.

Melosik Z., Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji, Wydawnictwo Edytor, Poznań – Toruń 1995.

Melosik Z., Szkudlarek T., Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls” 1998.

Melosik Z., Tożsamość, ciało i władza. Teksty kulturowe jako (kon)teksty pedagogiczne, Wydawnictwo Edytor, Poznań – Toruń 1996.

Melosik Z., Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskursy wolności, wiedzy i władzy, Poznań, Wydawnictwo WOLUMIN 2002.

Melosik Z., Współczesne amerykańskie spory edukacyjne, UAM Poznań 1994.

Nalaskowski A., Pedagogika w cztery strony (typescript of an unpublished lecture, given during the Polish Conference „Prawica-Lewica-Wychowanie” [Right wing-Left wing-Education] at the Faculty of Paedagocal Sciences of the Nicholas Copernicus University in Toruń on December 5th, 2012).

See J. Goldberg, Lewicowy faszyzm, Poznań, Zysk i S-ka wydawnictwo 2013.

Szkudlarek T., Śliwerski B., Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki, Impuls, Kraków 1992.

Szkudlarek T., Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls” 1993.

Śliwerski B., Problemy współczesnej edukacji. Dekonstrukcja polityki oświatowej III RP, Warszawa, WAiP 2009.

Śliwerski B., Edukacja autorska, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls” 1996.

Śliwerski B., Edukacja pod prąd, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2001.

Śliwerski B., Jak zmieniać szkołę, Kraków, Oficyna Wydawnicza ‘Impuls” 1997.

Śliwerski B., Śliwerska W., Edukacja w wolności, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 1991.

Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls” 1998 (9th edited and expanded edition, 2015).

Śliwerski B., Wyspy oporu edukacyjnego, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 1993.