The objectification of adulthood of persons with deeper and deep intellectual disability
PDF (English)

Słowa kluczowe

adulthood
person with deeper and deep intellectual disability
objectification
action research

Jak cytować

Prysak, D. . (2019). The objectification of adulthood of persons with deeper and deep intellectual disability. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (26), 237–254. https://doi.org/10.14746/ikps.2019.26.11

Abstrakt

Dorota Prysak, The objectification of adulthood of persons with deeper and deep intellectual disability. Interdisciplinary Contexts of Special Pedagogy, no. 26, Poznań 2019. Pp. 237–254. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X. e-ISSN 2658-283X. DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2019.26.11

The adulthood of persons with deeper and deep disability continues to be a challenge not only for specialists and parents or caretakers of the indicated group of persons, but also for us as a society. The objective of the article is the presentation of effects of activities experienced by adults with deeper and deep intellectual disability while inhabitants of a social nursing home. One of the main effects of the mentioned activity is objectification. In the discussed case, the objectification is the effect of lack of trust or limited trust in their potential, which can become a factor of manipulation. The research material used in the present study constitutes personal experiences gained while working with persons with deeper and deep intellectual disability, their caretakers, parents and other specialists working with them, acquired through participation in diverse activities/ projects aimed at them. Free, narrative discussions as well as focused discussions were conducted with representatives of the indicated groups (save for persons with deep, and in certain cases, significant intellectual disability). The analysis of the research material was conducted according to the action research methodology.

https://doi.org/10.14746/ikps.2019.26.11
PDF (English)

Bibliografia

Borzyszkowska H., Upośledzenie –rewalidacja dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo, [in:] Encyklopedia pedagogiczna, ed. by W. Pomykało, Warszawa 1993, p. 885.

Barnes Colin, Mercer Geod, Niepełnosprawność, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008.

Czerepaniak-Walczak M., Badanie w działaniu w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli, „Przegląd badań Edukacyjnych” 2014, no. 2.

Doliński D., Inni ludzie w procesach motywacyjnych, [in:] Psychologia. Podręcznik akademicki, vol. 2, ed. by J. Strelau, GWP, Gdańsk 2000.

Gajdzica Z., O pozycji badacza w poznawaniu świata osób niepełnosprawnych, „Przegląd Badań Edukacyjnych”, no. 18 (1/2014).

Gołębniak B.D., Edukacyjne badania w działaniu – między akademicka legitymizacją a realizowanymi uproszczeniami, [in:] H. Cervinkova, B.D. Gołębniak (ed.) Edukacyjne badania w działaniu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013.

Grzywa A., Potęga manipulacji, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2012.

Prysak D., Zredukowana dorosłość osób głębiej niepełnosprawnych intelektualnie, „Wychowanie Na Co Dzień”, no. 4(253), 2015.

Keyes R., Czas prawdy, Nieszczerość i oszustwa w codziennym życiu, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2018.

Lepa A., Świat manipulacji, Wydawnictwo Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, Częstochowa 1994.

Lewin K., Badania w działaniu a problemy mniejszości, [in:] (ed.) H. Cervinkova, B.D. Gołębniak, Badania w działaniu: Pedagogika i antropologia zaangażowane, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław 2010.

Reason P., Torbert W.R., Zwrot działaniowy. Ku transformacyjnej nauce społecznej, [in:] H. Cervinkova, B.D. Gołębniak (ed.) Badania w działaniu. Pedagogika i pedagogika zaangażowane, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2010.

Mrugalska K. (ed.), Osoby upośledzone fizycznie lub umysłowo, Warszawa 1996.

Nawrat R., Czy można manipulować przechodniami na polskiej ulicy? Empiryczne badanie efektywności wybranych sekwencyjnych procedur zwiększania uległości, „Przegląd Psychologiczny” 1989, vol. XXXII, no. 1.

Puzinina J., O pojęciu manipulacji, [in:] Nowomowa, ed. by J. Rokoszowa, „Zeszyty Edukacji Narodowej”, Londyn 1985.

Szymańska M., Badania w działaniu, [in:] (ed. by) M. Ciechowska, M. Szymańska, Wybrane metody jakościowe w badaniach pedagogicznych część 1, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianium w Krakowie, Kraków, 2018.

Ziembiński Z., Wychowanie a manipulacja, „Wykłady Inauguracyjne” no. 21, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1981.

PWN Dictionary of the Polish Language, https://sjp.pwn.pl/slowniki/uprzed miotowienie.html 2019.04.23.

Wróbel A., Wychowanie a manipulacja, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2006