The context of special pedagogy: practical inclusive education or simulated inclusive education?
PDF (English)

Słowa kluczowe

special pedagogy
inclusive education
context
children with disabilities

Jak cytować

Barłóg, K. (2019). The context of special pedagogy: practical inclusive education or simulated inclusive education?. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (26), 125–142. https://doi.org/10.14746/ikps.2019.26.06

Abstrakt

Krystyna Barłóg, The centex of special pedagogy: implementedinclusive education or simulated inclusive education? Interdisciplinary Contexts of Special Pedagogy, no. 26, Poznań 2019. Pp. 125–142. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X. e-ISSN 2658-283X. DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2019.26.06

In many contexts of contemporary special education, its main present and future challenges are the implementation of effective inclusive education, the preparation of the required conditions, space and relations of safe functioning of a child with disabilities or special education needs together with healthy, able-bodied peers. Are the long-standing dreams of parents and many special educators regarding the equal rights of all people with disabilities, and in particular the right to education closest to the child’s place of residence, genuinely achieved nowadays? The diagnosis of selected municipal schools shows the real situation of the implementation of inclusive education. Are these successes already being achieved today? Or is it still a educational reality?

https://doi.org/10.14746/ikps.2019.26.06
PDF (English)

Bibliografia

Ainscow M., Booth T., Przewodnik po edukacji włączającej. Rozwój kształcenia i uczestnictwa w życiu szkoły, Wydawnictwo Olimpiady Specjalne Polska, Warszawa 2011.

Barłóg K., Empathic Sensitivity of Children with Special Educational Needs in Inclusive Learning Environment in Poland, [in:] “The New Educational Review”, Vol. 53, No. 3, 2018.

Barłóg K., Inkluzja społeczna, edukacyjna a problemy młodych osób z ograniczeniami sprawności, [in:] „Lubelski Rocznik Pedagogiczny”, Vol. 36, No. 2, 2017.

Barłóg K., Karcz D., Kawa J., Sabat Zabłotni K., Szkoła przyjazna dla dzieci niepełnosprawnością, Wydawnictwo Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2017.

Bayliss P., Edukacja włączająca, [in:] J. Bogucka, D. Żyro (ed.), Od nauczania integracyjnego do szkoły równych szans, Wydawnictwo PPP MEN Warszawa 1997.

Brzezińska A.I., Pluta J., Rycielski P., Wsparcie dla osób z ograniczeniami sprawności. Wyniki badań. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010.

Chrzanowska I., Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015.

The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education adopted by the World Conference on Special Needs Education: Access and Quality, UNESCO, Salamanca 1994.

Delors J., Edukacja. Jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji ds. Edukacji dla XXI wieku, Warszawa 1999.

Dykcik W., Problemy osób społecznie naznaczonych i upośledzonych, [in:] J. Hoffmann (ed.), Znaczenie edukacji w procesie readaptacji osób wykluczonych w kontekście doświadczeń projektu KPU-NSD, Wydawnictwo WSZ „KADRY DLA EUROPY”, Poznań 2008.

Hulek A., Integracyjny system kształcenia osób niepełnosprawnych, [in:] A. Hulek (ed.), Pedagogika rewalidacyjna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Krause A., Dorosłość w niepełnosprawności intelektualnej, [in:] „NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ. Dyskursy pedagogiki specjalnej. Różne oblicza”, Wydawnictwo Gdańsk 2016.

Michalak R., Edukacja szansą dla osób wykluczonych społecznie, [in:] J. Hoffmann (ed.), Znaczenie edukacji w procesie readaptacji osób wykluczonych w kontekście doświadczeń projektu KPU-NSD, Wydawnictwo WSZ „KADRY DLA EUROPY”, Poznań 2008.

Mitel D., Sprawdzone metody w edukacji specjalnej i włączającej. Strategie nauczania poparte badaniami, transl. by Juliusz Okuniewski, Wydawnictwo HARMINIA, Gdańsk 2016.

Rosińska A., Znaczenie edukacji w procesie budowania gotowości do zmiany, [in:] J. Hoffmann (ed.), Znaczenie edukacji w procesie readaptacji osób wykluczonych w kontekście doświadczeń projektu KPU-NSD, Wydawnictwo WSZ KADRY DLA EUROPY, Poznań 2008.

Smith D.D., Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki, sc. ed. A. Firkowska-Mankiewicz, G. Szumski, Wydawnictwo APS Warszawa, No. 1, 2009.

Szumski G., Wokół edukacji włączającej. Efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2010.

Twardowski A., Społeczny model niepełnosprawności – genez, istota, kontrowersje, [in:] Wybrane konteksty i wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej, [in:] K. Barłóg (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017.

Zamkowska A., Wsparcie edukacyjne uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w różnych formach kształcenia na pierwszym etapie edukacji. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2009.