Satisfaction with the support received by parents of children with disabilities and the diversity of parental behaviour towards the child
PDF (English)

Słowa kluczowe

Support for parents
parent-child relationship
children with disabilities

Jak cytować

Kuracki, K. . (2019). Satisfaction with the support received by parents of children with disabilities and the diversity of parental behaviour towards the child. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (26), 191–215. https://doi.org/10.14746/ikps.2019.26.09

Abstrakt

Kamil Kuracki, Satisfaction with the support received by parents of children with disabilities and the diversity of parental behaviour towards the child. Interdisciplinary Contexts of Special Pedagogy, no. 26, Poznań 2019. Pp. 191–215. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X. e-ISSN 2658-283X. DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2019.26.09

Raising, caring and rehabilitation of children with disabilities and developmental disorders is a serious challenge for their parents, because everyday situations associated with fulfilling parental duties generate a lot of various stress factors. Hence, receiving various kinds of social support seems to be an important factor affecting the well-being of parents. Thanks to this form of aid, it is possible to deal with a difficult situation and to reduce the disorder in family life. Moreover, the received support can significantly affect the parent-child relationship. This is particularly important in the context of reducing unfavourable behaviour and to intensify constructive parenting behaviour. The main aim of the study was to recognise the type of aid provided to parents of disabled children and to determine the relationship between the support received by parents and the development of the parent-child relationship. The research group consisted of 66 parents of preschool children with disabilities and 40 parents of children without disabilities. The tools used in the research were: the Parent Behavior Inventory by M.C. Lovejoy, R. Weis, E. O’Hare & E.C. Rubin, the Parent Cognition Scale by J.D. Snarr, A.M.S. Slep & V.P. Grande and the Parents’ Questionnaire by Agnieszka Dłużniewska. The study was conducted according to the correlation model

https://doi.org/10.14746/ikps.2019.26.09
PDF (English)

Bibliografia

Baker B.L., McIntyre L.L., Blacher J., Crnic K., Edelbrock C., Low C. Pre-school children with and without developmental delay: behavior problems and parenting stress over time, “Journal of intellectual Disability Research” 2003, no. 47(4–5), pp. 217–230.

Baker B.L., Blacher J., Olsson M.B., Preschool children with and without developmental delay: behavior problems, parents’ optimism and well-being, “Journal of Intellectual Disability Research” 2005, no. 49, pp. 575–590.

Banasiak A., Wsparcie społeczne a poziom doświadczanego stresu rodzicielskiego u ojców dzieci z zaburzeniami rozwoju, „Pedagogika rodziny. Family Pedagogy” 2014, no. 4, pp. 177–188.

Boyd B.A., Examining the relationship between stress and lack of social support in mothers of children with autism, “Focus on autism and other developmental disabilities” 2002, no. 17(4), pp. 208–215.

Davis N.O., Carter A.S., Parenting stress in mothers and fathers of toddlers with autism spectrum disorders: Associations with child characteristic, “Journal of Autism and Developmental Disorders” 2008, no. 38(7), pp. 1278–1291.

Dłużniewska A., Kuracki K., Parents’ well-being and coping with problematic behavior of their child with disability, “10th International Conference on Education and New Learning Technologies. Conference Proceedings” 2018, no. 1, pp. 5039–5046.

Eisenhower A., Baker B., Blacher J., Preschool children with intellectual disability: syndrome specificity, behaviour problems, and maternal well-being, „Journal of Intellectual Disability Research” 2005, no. 49(9), pp. 657–671.

Esdaile A.S., Greenwood K.M., A comparison of mothers’ and fathers’ experience of parenting stress and attributions for parent-child interaction outcomes, “Occupational Therapy International” 2003, no. 10 (2), p. 115–126

Estes A., Munson J., Dawson G., Koehler E., Zhou X.H., Abbot R., Parenting stress and psychological functioning among mothers of preschool children with autism and developmental delay, “Autism” 2009, no. 13(4), pp. 375–387.

Feldman M., McDonald L., Serbin L., Predictors of depressive symptoms in primary caregivers of young children with or at risk for developmental delay, “Journal of Intellectual Disability Research” 2007, no. 51, pp. 606–619.

Filipiak G., Funkcja wsparcia społecznego w rodzinie, „Roczniki Socjologii Rodziny” 1991, no. XI, pp. 131–144.

Ghasempour A., Akbari E., Taghipour M., Azimi Z., Refaghat E., Comparison of psychological well-being and coping styles in mothers of deaf and normally-hearing children, “Audiology” 2012, no. 21(4), pp. 51–59.

Hastings R.P., Brown T., Coping strategies and the impact of challenging behaviors on special educators’ burnout, “Mental Retardation” 2002, no. 40, p. 148–56.

Jacobs M., Woolfson L.M., Hunter S.C., Attributions of Stability, Control and Responsibility: How Parents of Children with Intellectual Disabilities View their Child’s Problematic Behaviour and Its Causes, “Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities” 2016, no. 29, pp. 58–70.

Kawczyńska-Butrym Z., Niepełnosprawność – specyfika pomocy społecznej, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 1998.

Kuhn J.C., Carter A.S., Maternal self-efficacy and associated parenting cognitions among mothers of children with autism, “American Journal of Orthopsychiatry” 2006, no. 76, pp. 564–575.

Kuhn J., Ford K., Dawalt L.S., Brief report: Mapping system of support and psychological well-being of mother of adolescents with autism spectrum disorders, “Journal of Autism and Developmental Disorders” 2018, no. 48(3), pp. 940–946.

Kerr S.M., McIntosh J.B., Coping when a child has a disability: exploring the impact of parent-to-parent support, “Child: Care, Health and Development” 2000, no. 26(4), pp. 309–322.

Kirenko J., Wsparcie społeczne rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym i jego uwarunkowania, [in:] Rodzina: źródło życia i szkoła miłości, ed. by D. Kornas-Biela, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000, pp. 385–393.

Koperski Ł., Rodzina dziecka z niepełnosprawnością a wsparcie społeczne, [in:] Zasoby rodziny. Wychowanie, Poradnictwo, Praca socjalna, ed. by E. Czerka-Fortuna, K. Kmita-Zaniewska, A. Zbierzchowska, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2016, pp. 156–177.

Kościelska M., Trudne macierzyństwo, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1998.

Krause A., Ryzyko osłabienia wsparcia społecznego jako podstawowy dylemat współczesnej rehabilitacji. [in:] Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji, ed. by Z. Palak, Z. Bartkowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004, pp. 47–54.

Kubiak H., Optymizm jako czynnik wspomagający radzenie sobie ze stresem przez matki dzieci z mózgowym porażeniem, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012.

Kuracki K., Dłużniewska A., Support for parents of children with disabilities and development of parent-child relationships, “10th International Conference on Education and New Learning Technologies. Conference Proceedings”, no. 1, pp. 5032–5038.

Lai W.W., Goh T.J., Oei T.P., Sung M., Coping and Well-Being in Parents of Children with Autism Spectrum Disorders (ASD), „Journal of Autism & Developmental Disorders” 2015, no. 45, pp. 2582–2593.

Lloyd T.J., Hastings R.P., Psychological variables as correlates of adjustment in mothers of children with intellectual disabilities: cross-sectional and longitudinal relationships, „Journal of Intellectual Disability Research” 2008, no. 52, p. 37–48.

Lloyd T.J., Hastings R.P., Hope as a psychological resilience factor in mothers and fathers of children with intellectual disabilities, „Journal of Intellectual Disability Research” 2009, no. 53(12), pp. 957–968.

Lovejoy M.Ch, Weis R., O’Hare E., Rubin E.C., Development and Initial Validation of the Parent Behavior Inventory, „Psychological Assessment” 1999, no. 11(4), pp. 534–545.

Luther H.D., Canham L.D, Cureton V.Y., Coping and social support for parents of children with autism, „Journal of School Nursing” 2005, no. 21, pp. 40–47.

Maciarz A., Znaczenie więzi i społecznego wsparcia w wypełnianiu rodzicielstwa wobec niepełnosprawnego dziecka, [in:] Wątki zaniedbane, zaniechane, nieobecne w procesie edukacji i wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych, ed. by Z. Gajdzica, A. Klinik, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2004, pp. 91–94.

Matloff E.T., Zimmerman S.J., Framework for a proactive parents support group: the Syracuse cystic fibrosis model, „Journal of Pediatric Health Care” 1996, no. 10, pp. 264–271.

Parchomiuk M., Sieć wsparcia społecznego rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, „Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie” 2015, vol. 2, pp. 115–131.

Phillips M., Support groups for parents of chronically ill children, „Pediatric Nursing” 1990, no. 16, pp. 404–406.

Pisula E. Noińska D., Stres rodzicielski i percepcja doświadczeń związanych z opieką nad dzieckiem u rodziców dzieci z autyzmem uczestniczących w różnych formach terapii, „Psychologia rozwojowa” 2011, no. 3, pp. 75–88.

Pozo P, Sarriá E., Still stressed but feeling better: Well-being in autism spectrum disorder families as children become adults, „Autism” 2015, no. 19(7), pp. 805–813.

Rostkowska T., Małżeństwo, rodzina i praca a jakość życia, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008.

Santelli B., Turnbull A., Higgins C., Parent to parent support and health care, “Pediatric Nursing” 1997, no. 23, p. 303–306.

Sakowicz-Boboryko A., Wsparcie rodziców w rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością słuchową. W kręgu odpowiedzialności, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2016.

Sekułowicz M., Problematyka funkcjonowania rodzin dzieci niepełnosprawnych, „Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja” 1998, no. 1, pp. 61–78.

Seymour M., Wood C.E., Giallo R., Jellett R., Fatigue, Stress and Coping in Mothers of Children with an Autism Spectrum Disorder, “Journal of Autism & Developmental Disorders” 2013, no. 43, pp. 1547–1554.

Sęk H., Wsparcie społeczne – co zrobić aby stało się pojęciem naukowym, „Przegląd Psychologiczny”, 1986, no. 3, pp. 791–800.

Sęk H., Cieślak R., Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2005.

Silva L.M., Schalock M., Autism parenting stress index: Initial psychometric evidence, “Journal of Autism and Developmental Disorders” 2012, no. 42(4), pp. 566–574

Siman-Tov A., Kaniel, S. (2011), Stress and personal resource as predictors of the adjustment of parents to autistic children: A multivariate model, “Journal of Autism and developmental Disorders”, no. 41(7), pp. 879–890.

Singh N.N., Lancioni G.E., Winton A. S., Fisher B.C., Wahler R.G., McAleavey K., Mindful parenting decreases aggression, noncompliance, and self-injury in children with autism, “Journal of Emotional and Behavioral Disorders” 2006, no. 14, pp. 169–77.

Snarr J.D., Slep A.M., and Grande V.P., Validation of a New Self-Report Measure of Parental Attributions, “Psychological Assessment” 2009, no. 21(3), pp. 390–401.

Smith L.E., Seltzer M.M., Tager-Flusberg H., Greenberg J.S., Carter A.S., A Comparative Analysis of Well-Being and Coping among Mothers of Toddlers and Mothers of Adolescents with ASD, “Journal of Autism and Developmental Disorders” 2008, no. 38(5), pp. 876–889.

Szluz B., Wsparcie społeczne rodziny osoby niepełnosprawnej, „Roczniki Teologiczne” 2015, vol. LIV, issue. 10, pp. 201–214.

Twardowski A., Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych, [in:] Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, ed. by I. Obuchowska, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2008, pp. 18–54.

Twardowski A., Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami w środowisku rodzinnym, Wydawnictwo UAM, Poznań 2012

Verkleij M., van de Griendt E. J., Colland V., van Loey N., Beelen A., Geenen R., Parenting Stress Related to Behavioral Problems and Disease Severity in Children with Problematic Severe Asthma, “Journal of Clinical Psychology in Medical Settings” 2015, no. 22, pp. 179–193.

Woolfson L.M., Taylor R.J., Mooney L., Parental attributions of controllability as a moderator of the relationship between developmental disability and behaviour problems, “Child: care, health and development” 2010, no. 37(2), pp. 184–194.

Wyczesany J., Rodzaje wsparcia udzielanego rodzicom przez terapeutów w świetle ich wypowiedzi, [in:] Wspomaganie rozwoju dzieci z genetycznie uwarunkowanymi zespołami zaburzeń, ed. by J. Wyczesany, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci

z Zaburzeniami Genetycznymi GEN, Poznań 2010, pp. 133–140.

Żyta A., Ćwirynkało K., Wspieranie rodzin dzieci z niepełnosprawnością – perspektywa zmiany, „Wychowanie w rodzinie” 2015, vol. XI, no. 1, pp. 377–396.