Who Is a Creative Person? Conceptualisation of creativity by people with autism spectrum disorder.
PDF (English)

Słowa kluczowe

autism
creativity
implicit knowledge
ways of thinking
folk psychology
creative mindset

Jak cytować

Gut, A. ., Moszyńska, M. ., & Reszuta, N. . (2019). Who Is a Creative Person? Conceptualisation of creativity by people with autism spectrum disorder. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (27), 373–387. https://doi.org/10.14746/ikps.2019.27.17

Abstrakt

Arkadiusz Gut, Małgorzata Moszyńska, Natalia Reszuta, Who Is a Creative Person? Conceptualisation of creativity by people with autism spectrum disorder. Interdisciplinary Contexts of Special Pedagogy, no. 27, Poznań 2019. Pp. 373–387. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X. e-ISSN 2658-283X. DOI:
https://doi.org/10.14746/ikps.2019.27.17 A growing body of literature has focused on individuals with autism spectrum disorder who are entering adulthood. Thus, one of the main topics is social interactions and the issue of their functioning in professional contexts. Researchers focus their attention on those individuals’ folk theories that are also crucial in the lives of the normative sample. One of the key folk theories that guide our professional lives is a folk image of the creative person. The folk theory is nothing more than tacit knowledge held by a group of people. It is a system of beliefs and an inner standard of assessment that serves us to explain, for example, why we believe that someone is creative or when we assess the effects of their work. The aim of this paper is to present chosen findings from our study of the folk theory of creativity and creative person using a sample of persons with an autism spectrum disorder. We used a reversed version of Klaus Urban’s and Hans Jellen’s Test for Creative Thinking – Drawing Production (TCT-DP) where respondents selected previously prepared drawings, instead of making them. Their task was to select the most and least creative drawings and rank all the drawings according to
their level of creativity. We also measured respondents’ levels of creative efficiency and creative identity.

https://doi.org/10.14746/ikps.2019.27.17
PDF (English)

Bibliografia

Craig J., Baron-Cohen S., “Creativity and imagination in autism and Asperger syndrome”, Journal of Autism and Developmental Disorders 1999, no. 29(4), pp. 319–326.

Dziedziewicz D., Gajda A., Wołowicz-Ruszkowska A. (2013), „Myślenie twórcze dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, Człowiek – Niepełnosprawność– Społeczeństwo 2013, no. 4(22), pp. 79–97.

Frith U., “Cognitive mechanisms in autism: Experiments with color and tone sequence production”, Journal of Autism and Childhood Schizophrenia 1972, no. 2(2), pp. 160–173.

Jaworska A., Matczak A., Stańczak J., Rysunkowy Test Twórczego Myślenia KK Urbana i HG Jellena: TCT-DP: Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warsaw 2000.

Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10, Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Krakow – Warsaw 1997.

Krause A., Relacja i doświadczenia społeczne osób z niepełnosprawnością-wyjściowe tezy dyskursu, [in:] Relacja i doświadczenia społeczne osób z niepełnosprawnością, eds. Cz. Kossakowski, A. Krause, M. Wójcik, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń – Olsztyn 2009

Kryteria diagnostyczne z DSM-5 desk reference, Edra Urban and Partner, Wrocław 2015.

Lim H.K., Slaughter V., “Brief report: Human figure drawings by children with Asperger’s syndrome”, Journal of Autism and Developmental Disorders 2008, no. 38(5), pp. 988–994.

Moszyńska M., Środowisko szkolne w narracjach uczniów z zespołem Aspergera, Academicon, Lublin 2019,

Niu W., Sternberg R., “Contemporary studies on the concept of creativity: the East and the West”, Journal of Creative Behavior 2002, 36: 4, pp. 269–288.

Prizant B., Fields-Meyer T., Niezwyczajni ludzie, nowe spojrzenie na autyzm, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017.

Rudowicz E., Hui A., “The creative personality: Hong Kong perspective. Journal of Social Behavior and Personality 1997, 12: 1, pp. 139–157.

Silberman S., Neuroplemiona, dziedzictwo autyzmu i przyszłość neuroróżności, Vivante, Białystok 2017.

Szymańska P., Dziecko z Autyzmem.Dostęp do diagnozy, terapii i edukacji, Raport Fundacja JiM, Łódź 2016.

Winczura B., Autyzm na granicy zrozumienia, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.