Homes integrated as an institution (total) in the support system for adults with deep intellectual disability – introduction to consideration
PDF (English)

Słowa kluczowe

housing
adults with more severe intellectual disability
total institutions

Jak cytować

Gawlik, E. . (2019). Homes integrated as an institution (total) in the support system for adults with deep intellectual disability – introduction to consideration. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (27), 403–416. https://doi.org/10.14746/ikps.2019.27.19

Abstrakt

The article discusses the subject of housing for people with more severe intellectual disability – as one of the forms of support. The integrated-community flat constitutes an alternative institutional form of support for persons with more severe intellectual disability. The symbolic interactionism theory was extremely helpful in preliminary deliberations and the discussed integrated-community flats were based on the conception of total institutions. Therefore, the following questions were asked: What characteristics of a total institution does the integrated-community flat have? Can the integrated-community flat be described as having characteristics of a total institution? A qualitative case study with participant observation was used for this purpose.

https://doi.org/10.14746/ikps.2019.27.19
PDF (English)

Bibliografia

Ciesielska M., Wolanik K. Boström, M. Öhlander, Obserwacja, [in:] Badania jakościowe. Metody i narzędzia. V. 2, ed. D. Jemielniak, Wydawnictwo PWN, Warsaw 2012.

Dahlberg G., Moss P., Pence, A. Poza dyskursem jakości w instytucjach wczesnej edukacji i opieki, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wroclaw 2007.

Goffman E., Instytucje totalne. O pacjentach szpitali psychiatrycznych i mieszkańcach innych instytucji totalnych, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdansk 2011.

Goffman E., Charakterystyka instytucji totalnych, [in]: Współczesne teorie socjologiczne, ed. A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Wydawnictwo Scholar, Warsaw 2006.

Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warsaw 2000.

Miller A., Szpital psychiatryczny jako instytucja totalna. Socjologiczne studium przypadku, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warsaw 2013.

Stake R.E., Jakościowe studium przypadku, [in]: Metody badań jakościowych. V. 1, ed. N.K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, PWN, Warsaw 2009.

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Krakow 2012.

Turner J.H., Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznan 1998.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.