Homes integrated as an institution (total) in the support system for adults with deep intellectual disability – introduction to consideration

Main Article Content

Ewa Gawlik

Abstrakt

The article discusses the subject of housing for people with more severe intellectual disability – as one of the forms of support. The integrated-community flat constitutes an alternative institutional form of support for persons with more severe intellectual disability. The symbolic interactionism theory was extremely helpful in preliminary deliberations and the discussed integrated-community flats were based on the conception of total institutions. Therefore, the following questions were asked: What characteristics of a total institution does the integrated-community flat have? Can the integrated-community flat be described as having characteristics of a total institution? A qualitative case study with participant observation was used for this purpose.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

  1. Ciesielska M., Wolanik K. Boström, M. Öhlander, Obserwacja, [in:] Badania jakościowe. Metody i narzędzia. V. 2, ed. D. Jemielniak, Wydawnictwo PWN, Warsaw 2012.
  2. Dahlberg G., Moss P., Pence, A. Poza dyskursem jakości w instytucjach wczesnej edukacji i opieki, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wroclaw 2007.
  3. Goffman E., Instytucje totalne. O pacjentach szpitali psychiatrycznych i mieszkańcach innych instytucji totalnych, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdansk 2011.
  4. Goffman E., Charakterystyka instytucji totalnych, [in]: Współczesne teorie socjologiczne, ed. A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Wydawnictwo Scholar, Warsaw 2006.
  5. Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warsaw 2000.
  6. Miller A., Szpital psychiatryczny jako instytucja totalna. Socjologiczne studium przypadku, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warsaw 2013.
  7. Stake R.E., Jakościowe studium przypadku, [in]: Metody badań jakościowych. V. 1, ed. N.K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, PWN, Warsaw 2009.
  8. Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Krakow 2012.
  9. Turner J.H., Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznan 1998.