Employer’s Assistant – new value in employing persons with disabilities.
PDF (English)

Słowa kluczowe

disability
employment
employer’s assistant

Jak cytować

Ramik-Mażewska, I. . (2019). Employer’s Assistant – new value in employing persons with disabilities. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (27), 417–432. https://doi.org/10.14746/ikps.2019.27.20

Abstrakt

Irena Ramik-Mażewska, Employer’s Assistant – new value in employing persons with disabilities. Interdisciplinary Contexts of Special Pedagogy, no. 27, Poznań 2019. Pp. 417–432. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X. e-ISSN 2658-283X. DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2019.27.20 The purpose of this article is to present the initiative of the West Pomeranian Voivodeship in Poland, which is aimed at increasing the professional activity of persons with disabilities. The developed and tested model of the employer’s assistant is, in the special pedagogy, a new quality directed towards the labour market. The Employer’s Assistant does not deal, in essence, only with a person with a disability, but mainly with the environment of employers to hire persons that suffer from disabilities. In the article, I refer to the assistant of the disabled person as a result of the biopsychosocial model of disability, which creates a great opening to the discussion on various models of assistance. I would like to point out the specific consequences of the lack of employment among people with disabilities. I present the premises of the employer’s assistant model and the evaluation of its effectiveness, the main consequence of which is the ability to build social capital of persons with disabilities. By cooperating with many environments, the employer’s assistant develops specific social behavioural patterns and becomes a foundation of social activity of persons with disabilities.

https://doi.org/10.14746/ikps.2019.27.20
PDF (English)

Bibliografia

Bogaj A., Człowiek w środowisku pracy, [in:] Pedagogika pracy, S.M. Kwiatkowski, A. Bogaj, B. Baraniak, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warsaw 2007.

Bogusławska A., Karlińska B., Kotarski B., Kotwicki G., Krzewicja R., Namaczyński J., Piechocki P., Piekutowski J., Skaza A., Sławczyński J., Sobolewski A., To-karski G., Asystent pracodawcy ds. zatrudniania osób niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Czas i Przestrzeń, Szczecin 2017.

Borkowski T., Marcinkowski A., Socjologia bezrobocia, Biblioteka Pracownika Socjalnego, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1999.

Borzyszkowska H., Przygotowanie dzieci niepełnosprawnych do pracy w rodzinie i szkole, [in:] Praca ludzi niepełnosprawnych – zadania pedagoga, ed. A. Hulek, Zakład Narodowy Ossolinskich, Wroclaw 1985.

Bourdieu P., Wacquant L.J.D., Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Oficyna Naukowa, Warsaw 2001.

Garbat M., Historia niepełnosprawności. Geneza i rozwój rehabilitacji, pomocy technicznych oraz wsparcia osób niepełnosprawnych, Niae Res, Gdynia 2015.

Goodly D., Disability, Studies. An interdisciplinary introduction, Sage, London 2011.

Gorący M., Wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy zestaw I. Zestaw narzędzi do rekrutacji trenerów pracy, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Warsaw 2015.

Mirewska E., Miejsce asystenta osoby niepełnosprawnej w systemie pomocy społecznej, [in:] Asystent osoby niepełnosprawnej. Nowy zawód i nowa usługa systemu pomocy społecznej, ed. Żukiewicz A., Impuls, Kraków 2010.

International Classification of Functioning Disability and Health, ICF, World Health Organization, 2001.

Mlonek K., Tradycja badań bezrobocia w Polsce – zagadnienia metodologiczne, Wiadomości Statystyczne no. 6, 1992.

Paszkiewicz M.A., Garbat M., Tytyk E., Ocena jakości życia osób niepełnosprawnych na przykładzie realiów województwa lubuskiego, [in:] Ergonomia Niepełnosprawnym –Jakość życia, ed. Lewandowski J., Lecewicz-Bartoszewska J., Politechnika Łódzka, Lodz 2001, p. 191.

Report on the research. Analiza potrzeb osób niepełnosprawnych w obszarze zawodowym w powiatach łobeskim, drawskim i świdwińskim, Fundacja Pasja, Łobez 2016.

The Ordinance of the Minister of Labour and Social Policy of 10 December 2002 on the classification of professions and specialisations for the use in the labour market and its scope of application. Journal of Laws no. 222 of 20 December 2002, item 1868.

Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2005.

Websites GUS: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica, access on: 30.03.2019.

EU-SILC UDB 2014, ANED GUS: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica, access on: 16.02.2019.