The reflection paedagogy of Vasyl Sukhomlynsky and Janusz Korczak
PDF (English)

Słowa kluczowe

self-education
education
upbringing
reflection paedagogy
paedagogy of experience
new education
paidocentrism
child-focused education
experimental school
paedagogy of the heart

Jak cytować

ŚLIWERSKI, B. . (2019). The reflection paedagogy of Vasyl Sukhomlynsky and Janusz Korczak. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (27), 99–115. https://doi.org/10.14746/ikps.2019.27.05

Abstrakt

Bogusław Śliwerski, The reflection paedagogy of Vasyl Sukhomlynsky and Janusz Korczak. Interdisciplinary Contexts of Special Pedagogy, no. 27, Poznań 2019. Pp. 99–115. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X. e-ISSN 2658-283X. DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2019.27.05
The subject of the analysis is the paedagogical thought of the leading representatives of the new education movement in Poland and in the Ukraine. The timeless character of their reflection paedagogy was exemplified by the orphans’ home of Warsaw, Poland, and the School of Joy in Pavlysh, Ukraine, the organisational solutions, rules of (self-)education, the system of social and moral standards bound educators the same way as they did those under their care. The phenomenon of the radical, unique approaches to supporting children, which they created, is a challenge for coming generations. With this work, I also open up the debate and the need for further research concerning the origins and consequences of transgression of state borders by paedagogical thought that constantly changes its approach to humanist paidocentric paedagogy in a world, in which authoritarian, directive or instrumental paedagogy continues to have a strong presence. In this regard, I focus primarily on the similarity of thought between both these educators, indicating the differences in their approach to the child.

https://doi.org/10.14746/ikps.2019.27.05
PDF (English)

Bibliografia

Bińczycka J. (1997), Między swobodą a przemocą w wychowaniu, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Bińczycka J. (2009), Spotkanie z Korczakiem, Olsztyn, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego.

Bourdieu P., Wacquant L.J.D. (2001), Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, transl. by Anna Sawisz, Warszawa, Oficyna Naukowa.

Bybluk M. (1990), Radosna szkoła Suchomlińskiego, Warszawa – Toruń, Wydawnictwo Edytor.

Bybluk M. (1998), Przemiany edukacji w Rosji u schyłku XX wieku, Studia i szkice historyczno-pedagogiczne, Toruń, Wydawnictwo UMK.

Bybluk M. (2003), Przemiany demokratyczne edukacji w Rosji, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Bybluk M. (2011), Innowacje i eksperymenty pedagogiczne „okresu przełomu”. Doświadczenia radzieckie, rosyjskie, ukraińskie, Bydgoszcz, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.

Bybluk M. (2019), Wasyl Suchomliński i jego najpopularniejsze dzieło, [in:] W. Suchomliński, Oddaję serce dzieciom, transl. into Polish by M. Bybluk, Brzezia Łąka, Wydawnictwo Poligraf.

Claparède È. (2005), Szkoła na miarę. Odczyt wygłoszony w auli Uniwersytetu Genewskiego z ramienia Niezależnego Komitetu Reformy Szkolnictwa, transl. by Z. Ziembiński, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Gordon T. (1991), Wychowanie bez porażek, transl. by A. Makowska, E. Sujak Warszawa, IW PAX.

Gordon T. (1994), Wychowanie bez porażek w praktyce, transl. by E. Sujak, Warszawa, IW PAX.

Gordon T. (1995), Wychowanie bez porażek w szkole, transl. by D. Szafrańska-Poniewiewrska, Warszawa, IW PAX.

Korczak J., How to Love a Child, accessible at <http://www.januszkorczak.ca/legacy/3_HowtoLoveaChild.pdf>.

Korczak J. (1984), Pisma wybrane, Introduction and selection by A. Lewin, vol. I, Warszawa, Nasza Księgarnia 1984.

Kremień W. (2007), Filozofia edukacji, transl. by Igor Rodiuk, Radom, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy.

Łopatkowa M. (1992), Pedagogika serca, Warszawa, WSiP.

Miller A. (1991), Mury milczenia. Cena wyparcia urazów dzieciństwa, transl. by J. Hockuba, Warszawa, WN PWN.

Miller A. (1999), Zniewolone dzieciństwo. Ukryte źródła tyranii, transl. by B. Przybołowska, Poznań, Media Rodzina.

Miller A. (1995), Dramat udanego dziecka. Studia nad powrotem do prawdziwego Ja, transl. by N. Szymańska, Warszawa, Wydawnictwo J. Santorski.

Miller A. (2000), Ścieżki życia. Historie, w których każdy odnaleźć może własne losy, transl. by A. Gierlińska, Poznań, Media Rodzina.

Neill A.S. (1991), Summerhill, transl. by B. Bialecka, Katowice, Wydawnictwo Almaprint.

Neill A.S. (1994), Nowa Summerhill, transl. by M. Duch, Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Ruciński S. (1988), Wychowanie jako wprowadzanie w życie wartościowe, 2nd revised edition, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Schoenebeck H. von (1991), Antypedagogika w dialogu. Wprowadzenie w rozmyślanie antypedagogiczne, transl. by Dorota Sztobryn, introduced and edited by B. Ś1iwerski, Toruń, Wydawnictwo UMK.

Schoenebeck H. von (1994a), Antypedagogika. Wspierać zamiast wychowywać, transl. by Natasza Szymańska, Warszawa, Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza.

Schoenebeck H. von (1994b), Kocham siebie takim jakim jestem. Antypedagogiczna filozofia życia, transl. by: Iwona Pańczakiewicz; sc. ed. by B. Śliwerski, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Schoenebeck H. von (1997), Po tamtej stronie wychowania. Życie w wolności od psychicznej przemocy, transl. by E. Pastuszek, W. Żłobicki, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Schoenebeck H. von (2001), Szkoła z ludzką twarzą. Wizja i rzeczywistość, transl. by A. Murzyn, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Schoenebeck H. von (2009), Postpedagogika. Od antypedagogiki do Amication, transl. by A. Murzyn, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Smolińska-Theiss B., Korczakowskie narracje pedagogiczne, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2013.

Suchomliński W.A. (1982), Kilka słów o wychowaniu, transl. by Wacław Bielecki, wstęp: Aleksander Lewin, Warszawa, WSiP.

Suchomliński W. (2019), Oddaję serce dzieciom, transl. by M. Bybluk, Brzezia Łąka, Wydawnictwo Poligraf.

Sukhomlinsky V., To Children I give my heart, translated from Russian by Holly Smith, available at <http://www.arvindguptatoys.com/arvindgupta/Vasily.pdf>.

Śliwerski B. (1992), Przekraczanie granic wychowania. Od ‘pedagogiki dziecka’ do antypedagogiki, Łódź, Folia Paedagogica et Psychologica.

Śliwerski B. (1998), Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Śliwerski B. (2007), Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu, Sopot, GWP.

Tarnowski J. (1990), Janusz Korczak-dzisiaj, Warszawa, Wydawnictwo ATK.

Tarnowski J. (1993). Jak wychowywać?, Warszawa, Wydawnictwo ATK.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.