Tailored Success: Disability and the Possibility of Being Successful.
PDF (English)

Słowa kluczowe

disability
successful
education

Jak cytować

Szafran, . J. ., & Magdalena Wasielewska, M. W. (2020). Tailored Success: Disability and the Possibility of Being Successful. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (29), 237–245. https://doi.org/10.14746/ikps.2020.29.11

Abstrakt

The article addresses the issue of success in the context of people with disabilities. Attention was paid to the specific nature of the concept; starting with the definition, attempts were made to point out that success, being a certain “objective” construct, has a definitely individual character and should be considered as such. This individual dimension designates not only the interpretative framework determining its achievement, but also draws attention to the fact that success may have many faces. There is a need for achievement in every person, a completed challenge gives a sense of happiness, and this, according to many, is the real measure of success.

https://doi.org/10.14746/ikps.2020.29.11
PDF (English)

Bibliografia

Buchner C., Sukces w szkole jest możliwy, Jedność, Warszawa 2004.
Dweck C., Nowa psychologia sukcesu, Muza S.A., Warszawa 2013.
Gołąb K., 10 złotych zasad sukcesu, https://posukcesnaszpilkach.pl/2014/10-zlotychzasad-sukcesu/ [10.10.2019].
Karpińska A., W poszukiwaniu źródeł edukacyjnego sukcesu. Oferta edukacyjna dla
wszystkich, [in:] Edukacja „głębszego poziomu” w dialogu i perspektywie, ed. A. Karpińska, Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok 2005.
Kossewska J., Społeczeństwo wobec osób niepełnosprawnych – postawy i ich determinanty,
Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, Folia 14, “Studia Psychologica”, 2003, I.
Lebowitz S., 12 wpływowych osób dzieli się swoimi zaskakującymi definicjami sukcesu,
https://businessinsider.com.pl/rozwoj-osobisty/rownowaga/czym-jest-sukces
-definicje-min-gatesa-bransona-obamy/xr37bcy [10.10.2019].
Nęcka E., Inteligencja. Geneza – Struktura – Funkcje, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.
Rybak W., Sukces edukacyjny osób niepełnosprawnych w kontekście warunków uprawiania
turyzmu na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, https://www.repozy
torium.uni.wroc.pl/Content/79784/7.6_Wojciech_Rybak_Sukces_edukacyjny_
osob_niepelnosprawnych_w_kontekscie_warunkow_uprawiania_turyzmu_na_
terenie_Bieszczadzkiego_Parku_Narodowego.pdf [15.02.2020].
Schawbel D., Arianna Huffington: Why Entrepreneurs Should Embrace The Third Metric,
https://www.forbes.com/sites/danschawbel/2014/03/25/arianna-huffington/
#3a102df11aa4 [10.10.2019].
Słownik języka polskiego, ed. E. Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2005.
Tomaszewski T., Główne idee współczesnej psychologii, Wydawnictwo Akademickie
Żak, Warszawa 1998.
Uczniowski Klub Sportowy, http://www.sosw.poznan.pl/ [01.08.2017].
Wasielewska M., Karpińska A., Hurysz M., Krótka historia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu, CLiWR Demostenes, Poznań 2019.
Witkowski S., Psychologia sukcesu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.