The economic situation and social interactions of prisoners’ families
PDF (English)

Słowa kluczowe

social situation
social interactions
families of prisoners
imprisonment

Jak cytować

Dzierzyńska-Breś, S. (2020). The economic situation and social interactions of prisoners’ families. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (29), 193–210. https://doi.org/10.14746/ikps.2020.29.09

Abstrakt

This article shows the current state of knowledge about: the economic situation and social interactions of families of prisoners. An in-depth analysis of own research, as well as those presented so far in Polish and foreign literature, has allowed to distinguish three types of social situations of families of prisoners, with particular emphasis on their economic situation and social interactions, namely; (1) the social situation of a family supporting the resocialization of the prisoner, (2) the social situation of a prisoner’s family, which is in opposition to the process of resocialization, (3) the social situation of a family focused on the reconstruction of its own social environment.

https://doi.org/10.14746/ikps.2020.29.09
PDF (English)

Bibliografia

Barczykowska A., Sytuacja życiowa rodzin osób pozbawionych wolności, [in:] L. Golińska, B. Dudka (ed.), Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.

Bates R., Lawrence-Wills S., Hairstone C.F., Children and families of incarcerated parents; a view from the ground, [in:] Research brief on Children, Families and Criminal Justice System, University of Illinois, Chicago 2003.

Christian J., Mellow J., Thomas S., Social and economic implications of family connections to prisoners. Journal of Criminal Justice, 34/2006, pp. 443–452.

Cood H., Prisoners Families: The ”Forgotten Victims”, Probation Journal 45/1998.

Coundry R., Families Shamed. The Consequences of Crime for Relatives of Serious Offenders, Willan publishing, Uffculme 2007.

Dzierzyńska-Breś S., Niewidzialne dzieci – o sytuacji społecznej dzieci osób pozbawionych wolności, Resocjalizacja Polska 14/2017.

Dzierzyńska-Breś S., Sytuacja społeczna rodzin osób pozbawionych wolności, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016.

Finney-Hairstone J.C., Prisoners and Families; Parenting Issues During Incerceration, University of Illinois, Urban Institute 2002.

Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa 2001.

Gordon L., Invisible Children, A study of the children of prisoners, PILLARS report 2009.

Juszczyk S., Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013.

Matysiak-Błaszczyk A., Sytuacja życiowa kobiet pozbawionych wolności, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.

Mills A., Codd H., Prisoners’ families, [in:] Handbook of Prisons, Y. Jewkes (ed.), Willan Publishing 2007.

Morris P., Prisoners and their families, Allen & Unwin, Londyn 1965.

Muskała M., Więź osadzonych recydywistów ze środowiskiem, Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Poznań 2006.

Pasikowski S., Czy wielkość jest niezbędna? O rozmiarze próby w badaniach jakościowych, Przegląd Badań Edukacyjnych, no. 21 (2/2015).

Rzepliński A., Rodziny więźniów długoterminowych, Wydawnictwo Ossolineum – PWN, Wrocław 1981.

Shapiro C., Schwartz M., Coming home: Building on family connection, Correction Management Quarterly, 5(3), pp. 52–61, 2001.

Smith R., Grimshaw R., Romeo R., Knapp M., Poverty and Disadvantage Among Prisoner’s Families, Centre for Crime and Justice Studies (ISTD) 2007.

Szczepanik R., Miszewski K., Wpływ długoterminowego uwięzienia na rodziny więźniów – stan wiedzy i zaniedbane kierunki badan, Profilaktyka społeczna i resocjalizacja 30/2016.

Szymanowska A., Więzienie i co dalej?, Wydawnictwo Żak, Warszawa 2003.

Travis J., But they all come back; Facing the Challenges of prisoner Reentry, Washington DC; The Urban Institute Press 2005.