Speech therapy students’ attitudes to the use of ICTs in speech therapy practice
PDF (English)

Słowa kluczowe

speech therapy
attitudes
opinions
students
collective case study
information and communication technologies
distance learning
remote learning

Jak cytować

Wiśniewska, J. (2020). Speech therapy students’ attitudes to the use of ICTs in speech therapy practice. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (30), 223–241. https://doi.org/10.14746/ikps.2020.30.11

Abstrakt

The article presents research results on the possibility of using ICTs in a speech therapist’s practice. The results of the study show that students have changed their view of the place of ICTs in speech therapy. The COVID-19 pandemic has changed their attitudes towards ICTs. For them, this crisis has become an opportunity for the development of their own skills to use ICTs in their future professional work.

https://doi.org/10.14746/ikps.2020.30.11
PDF (English)

Bibliografia

Jatkowska J., Rozwój językowy dziecka a b-learning, [in:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, Vol. 10, No. 4/2018, pp. 125–140.

Juszczyk S., Zając W., Komputerowa edukacja uczniów z zaburzeniami w czytaniu i pisaniu, “Śląsk”, Katowice 1997.

Łaszczyk J. (Ed.), Komputer w kształceniu specjalnym, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warsaw 1998.

Pyżalski J., Wstęp, [in:] Edukacja w czasach pandemii. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele, ed. J. Pyżalski, EduAkcja, Warsaw 2020, pp. 2–6.

The Regulation of the Minister of National Education of 25 July 2019 on the standard of training for pedagogical practice. (JOURNAL OF LAWS 2019 NO. 1450).

The Regulation of the Minister of National Education of 20 March 2020 on special solutions in the period of temporary limitation of the operation of educational institutions to prevent, counteract and combat COVID-19. (Journal of Laws 2020, No. 493).

Siemieniecki B., Komputerowa diagnostyka i terapia pedagogiczna – zarys problemu, [in:] Komputer w diagnostyce i terapii pedagogicznej, ed. B. Siemieniecki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1999, pp. 9–23.

Siemieniecki B., Zastosowanie technologii informacyjnej w pedagogice specjalnej, [in:] Pedagogika medialna, t. 2, red. B. Siemieniecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2007, pp. 52–62.

Stake R.E., Jakościowe studium przypadku, Trans. M. Sałkowska, [in:] Metody badań jakościowych. T. 1, ed. N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2020.

Surowaniec J., Zastosowania informatyki w logopedii, [in:] Opuscula Logopaedica: in honorem Leonis Kaczmarek, Ed. S. Grabias, L. Kaczmarek, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1993, pp. 112–121.

Surowaniec J., Dekada informatyczna w rozwoju polskiej logopedii 1986–1996, Logopedia No. 23/1996, pp. 183–189.

Szurek M., Czy współczesny logopeda powinien wykorzystywać multimedia w terapii logopedycznej?, [in:] Zastosowanie nowych mediów w edukacji dzieci i młodzieży, Ed. E. Brzyszcz, S. Koziej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2017, pp. 133–143.

Waligóra-Huk A., Programy multimedialne jako narzędzia wykorzystywane przez nauczycieli w terapii pedagogicznej, [in:] Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji, Ed. D. Siemieniecka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, pp. 343–354.

Żuchelkowska K., Edukacyjne programy komputerowe w kształtowaniu prawidłowej wymowy u dzieci, [in:] Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji, Ed. D. Siemieniecka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, pp. 329–341.