Secondary speech therapy prophylaxis aimed at children with low birth weight – a part of research
PDF (English)

Słowa kluczowe

secondary speech therapy prophylaxis
screening tests
low birth weight
preterm birth
intrauterine foetal growth retardation

Jak cytować

Gacka, E. . (2020). Secondary speech therapy prophylaxis aimed at children with low birth weight – a part of research. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (30), 109–123. https://doi.org/10.14746/ikps.2020.30.06

Abstrakt

In the paper, the results of the study of secondary speech therapy prophylaxis aimed at children with low birth weight (preterm babies and babies born at term but with intrauterine growth retardation). The study group consisted of 187 children with a birth weight below 2500 g. Low birth weight is one of the risk factors for various developmental disorders, including disorders of the development of language communication. That is why early identification of the first symptoms of language acquisition (speech development) disorders is so important. The aim of the undertaken research was to analyse the activities in the field of secondary speech therapy prophylaxis, covering this risk group.

https://doi.org/10.14746/ikps.2020.30.06
PDF (English)

Bibliografia

Bhutta A.T., Cleves M.A., Casey P.H., Cradock M.M., Anand K.J., Cognitive and behavioral outcomes of school-aged children who were born preterm: a meta-analysis. “The Journal of the American Medical Association” 2002, no. 288, pp. 728–737.

Borszewska-Kornacka M.K., Kompendium wiedzy o wcześniaku. “Standardy Medyczne/ Pediatria” 2013, vol. 10, pp. 597–611.

Chatelain P., Children born with intra-uterine growth retardation (iugr) or small for gestational age (sga): long term growth and metabolic consequences. “Endocrine Regulations” 2000, no. 33, pp. 33–36.

Cherkes-Julkowski M., Learning disability, attention deficit disorder and language impairment as outcomes of prematurity: a longitudinal descriptive study. “Journal of Learning Disabilities” 1998, no. 31, pp. 294–306.

Fedorowska W., Wardowska B., Wywiad biologiczno-środowiskowy do wykrywania wczesnych uwarunkowań rozwoju mowy. Gdańsk 1992.

Gacka E., Czynniki ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w kształtowaniu się mowy u dzieci urodzonych przed terminem (wcześniaków) w świetle założeń profilaktyki logopedycznej, [in:] Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej, ed. Pluta-Wojciechowska D., Sambor B., Harmonia Universalis, Gdańsk 2017, pp. 191–202.

Gadzinowski J., Kęsiak M., Definicja, terminologia, zasady organizacji opieki nad noworodkiem, [in:] Neonatologia, ed. Szczapa J., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warsaw 2015, pp. 1–22.

Gosch A., Brambring M., Gennat H., Rohlmann A., Longitudinal study of neuropsychological outcome in blind extremely-low-birth weight children. “Developmental Medicine and Child Neurology” 1997, no. 39, pp. 297–304.

Góralska A., Borszewska-Karnacka M.K., Ocena jakości opieki nad noworodkiem urodzonym z masą ciała<1000 g po wypisie z oddziału neonatologicznego. “Family Medicine & Primary Care Review” 2009, vol. 11, no. 4, pp. 861–868.

Jadczak-Szumiło T., Rozwój mowy dzieci z FASD, [in:] Wczesna interwencja logopedyczna, ed. Kaczorowska-Bray K., Milewski S., Harmonia Universlis, Gdańsk 2016, pp. 180–210.

Kmita G., Rozwój psychiczny dzieci urodzonych przedwcześnie, [in:] Noworodek przedwcześnie urodzony – pierwsze lata życia, ed. Kornacka M.W. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warsaw 2003, pp. 55-67.

Kornacka M.K., Bokiniec R., Noworodek z małą urodzeniowa masą ciała, [in:] Neonatologia, ed. Szczapa J. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warsaw 2015, pp. 79–102.

Lechta V., Podstawy teoretyczne logopedii, [in:] Wprowadzenie do logopedii, ed. Gunia G., Lechta V., Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Cracow 2011, pp. 15–32.

Linnet K.M., Wisborg K., Agerbo E., Secher N.J., Thomsen P.H., Henriksen T.B., Gestational age, birth weight and the risk of hyperkinetic disorder. “Archives of Disease in Childhood” 2006, no. 91, pp. 655–660.

May P.A., Baete A., Russo J., et al., Prevalence and Characteristics of Fetal Alcohol Spectrum Disorders “Pediatrics” 2014, Nov. 134(5), pp. 855–866.

Michałowicz R., Ślenzak J., Choroby układu nerwowego dzieci i młodzieży. PWN. Warsaw 1985.

Pluta-Wojciechowska D., Mowa dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Cracow 2011.

Ribeiro L.A., Zachrisson H.D., Schjolberg S., Aase H., Rohrer-Baumgartner N., Magnus P., Attention problems and language development in preterm low-birth-weight children: cross-lagged relations from 18 to 36 months. “BMC Pediatrics” 2011, no. 11, pp. 59–78.

Simić Klarić A., Kolundžić Z., Galić S. Mejaški Bošnjak V., Language development in preschool children born after asymmetrical intrauterine growth retardation. “European Journal of Paediatric Neurology” 2012, no. 16(2), pp. 132–137.

Skorek E.M., Profilaktyka logopedyczna-poziomy i strategie, [in:] Wielowymiarowość przestrzeni profilaktyki logopedycznej, ed. Skorek E.M., University of Zielona Góra, Zielona Góra 2017, pp. 51-92.

Stewart A., Kirkbride V., Very preterm infants at fourteen years: relationship with neonatal ultrasound brain scans and neurodevelopmental status at one year. “Acta Paediatrica” 1996, 416, pp. 44–47.

Tommiska V., Heinonen K., Kero P., Pokela M.L., Tammela O., Järvenpää A.L., Salokorpi T., Virtanen M., Fellman V., A national two year follow up study of extremely low birthweight infants born in 1996–1997. “Archives of Disease in Childhood ‒ Fetal and Neonatal Edition” 2003, no. 88, pp. 29–35.

Świetliński J., Opieka nad zdrowym noworodkiem, [in:] Neonatologia i opieka nad noworodkiem, ed. Świetliński J., vol. 1, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warsaw 2016, pp. 85–136.

Węsierska K., Profilaktyka logopedyczna w ujęciu systemowym, [in:] Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej, ed. Węsierska K., vol. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, pp. 25–47.