Communicative competence of a child with cerebral palsy and mild intellectual disability
PDF (English)

Słowa kluczowe

speech
communicative competence
cerebral palsy
intellectual disability
oligophasia
dysarthria

Jak cytować

Wiecha, D. ., & Zając, E. . (2020). Communicative competence of a child with cerebral palsy and mild intellectual disability. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (30), 243–258. https://doi.org/10.14746/ikps.2020.30.12

Abstrakt

In the article, the communicative competence of a 12 year old girl with cerebral palsy and mild intellectual disability was characterised. These developmental disorders exert a significant impact on child’s skills in the field of speech expression and perception. Moreover, they lead to speech disorders: oligophasia and dysarthria. The case study method was used to conduct the research. In the first part of this article the authors described two issues: cerebral palsy and intellectual disability. They indicated the causes, as well as the most common symptoms of these developmental disorders. In the next part the authors provided an extensive description of various diagnostic tests. They enabled the researchers to explore, among others, speech expression and perception, as well as phonematic hearing. The results of these different tests were thoroughly analysed. Consequently, it has been proved that the level of child’s linguistic and communication skills corresponds to the results achieved by children with similar deficits and disorders.

https://doi.org/10.14746/ikps.2020.30.12
PDF (English)

Bibliografia

Błeszyński J.J., Niepełnosprawność intelektualna. Mowa – język – komunikacja, Harmonia Universalis, Gdańsk 2013.

Emiluta-Rozya D., Całościowe badanie logopedyczne z materiałem obrazkowym, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warsaw 2013.

Gałecki P., Pilecki M. i inni, Kryteria diagnostyczne zaburzeń psychicznych DSM-5, Edra Urban & Partner, Wrocław 2018.

Grabias S., Kurkowski Z. M., Woźniak T., Logopedyczny test przesiewowy dla dzieci w wieku szkolnym, Maria Curie-Skłodowska University. Department of Logopaedics and Applied Linguistics, Lublin 2002.

Gruba J., Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD, KOMLOGO, Gliwice 2016.

Gustaw K., Mirecka U, Skala dyzartrii: wersja dla dzieci, Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2000.

Michalik M., Mózgowe porażenie dziecięce w teorii i praktyce logopedycznej, Harmonia Universalis, Gdańsk 2015.

Mirecka U., Dyzartria w mózgowym porażeniu dziecięcym, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013.

Tarkowski Z, Test Sprawności Językowej, Wydawnictwo Digi-Cad-Projekt, Lublin 2001.

Tarkowski Z., Test Słownika Dziecka, Wydawnictwo Digi-Cad-Projekt, Lublin 1996.