Communication of adults with moderate in-tellectual disability in the process of auton-omisation – preliminary considerations.
PDF (English)

Słowa kluczowe

communication
intellectual disability
autonomy
independence
adulthood

Jak cytować

Gawlik, E. . (2020). Communication of adults with moderate in-tellectual disability in the process of auton-omisation – preliminary considerations. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (30), 53–65. https://doi.org/10.14746/ikps.2020.30.03

Abstrakt

The aim of this paper is to look into communication in adults with moderate intellectual disability in the process of their autonomisation. This matter has been investigated to shed some light on how people with intellectual disabilities communicate in their social realities in the context of their autonomy and independence. The paper presents a preliminary research using the interpretative paradigm. To deliver the intended goal, the author has used the problem-centered interview.

https://doi.org/10.14746/ikps.2020.30.03
PDF (English)

Bibliografia

Błeszyński J.J., Komunikacja osób ze spektrum autyzmu – w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań́, [in:] Autyzm i AAC. Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się̨ w edukacji osób z autyzmem. Ed. B.B. Kaczmarek, A. Wojciechowska, Impuls. Kraków 2015.

Borowska-Beszta B., Niepełnosprawność w kontekstach kulturowych i teoretycznych. Impuls. Kraków 2012.

Ciesielska M., Wolanik K., Boström, Öhlander M., Obserwacja, [in:] Badania jakościowe. Metody i narzędzia. T. 2, Ed. D. Jemielniak, Wydawnictwo PWN, Warsaw 2012.

Grycman M., Czym są̨ wspomagające sposoby porozumiewania się̨, “Biuletyn Stowarzyszenia Mówić́ bez Słów” 2003, No. 1.

Juszczyk S., Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2013.

Kijak R., Dorośli z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy, małżonkowie i rodzice. Impuls. Kraków 2017.

Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warsaw 2000.

Kościelska M. (2012). Przeżywanie własnej i cudzej dorosłości przez osoby z niepełnosprawnością. In. R.J. Kijak (Ed.), Niepełnosprawność – w zwierciadle dorosłości. Impuls. Kraków 2012.

Krause A., Żyta A., Nosarzewska S., Normalizacja środowiska społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną. Akapit. Toruń 2010.

Podgórska-Jachnik D., (Nie)pełnosprawność a (nie)samodzielność w kontekście autonomii relacyjnej, Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej. No. 32/2018.

Rubacha K., Metodologia badan nad edukacją. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne. Warsaw 2008.